Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН


Шановні гості офіційного сайту Інституту рослинництва

ім. В. Я. Юр'єва НААН!

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  Національної академії аграрних наук – одна із провідних науково-дослідних установ України аграрного профілю, різноспрямовані дослідження якої охоплює широкий спектр сучасних селекційно-рослинницьких напрямів. Традиції, закладені фундаторами агрономічної науки з часів заснування інституту в 1908 році, продовжуються і активно примножуються науковим колективом інституту, який включає 144 науковця, в т.ч. 15 докторів наук та 60 кандидатів наук, 6 професорів та 50 старших наукових співробітників.

Сьогодні вченими інституту проводяться дослідження з 13-ти польових культур, забезпечуючи повний цикл від розробки теоретичних основ селекції та створення вихідного матеріалу до розробки та впровадження високоефективних систем насінництва та технологій вирощування створених сортів і гібридів. В аграрному виробництві України та інших країн широко відомі селекційні розробки інституту з пшениці м’якої і твердої, жита, тритикале озимих, пшениці м’якої і твердої, полби, тритикале, ячменю ярих, проса, кукурудзи звичайної і цукрової, гороху, сої, квасолі, соняшнику. До Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні на 2018 рік занесено 213 сортів і гібридів та 116 батьківських компонентів польових культур селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, а 44 з них знаходяться в національних реєстрах інших країн. На основі ліцензійних договорів інститут реалізує насіння високих репродукцій сортів озимих і ярих зернових, зернобобових культур, батьківських компонентів гібридів кукурудзи і соняшнику.

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН є єдиним в Україні Центром генетичних ресурсів рослин України. На теперішній час в Центрі генетичних ресурсів рослин України зосереджено 148,3 тис. зразків 751 культури 1770 видів. Банк генетичних ресурсів рослин України становить національне надбання (Постанови Кабінету Міністрів України: N 527 від 1.04.1999 р. та N 472-р від 19 серпня 2002). Дванадцять колекцій польових культур генбанку віднесені ФАО до найважливіших і найбільших у світі, зокрема, пшениці, тритикале, кукурудзи, сої, нуту, гороху, квасолі, проса, гречки, чини та маку олійного. У Національному сховищі генофонду рослин на довгостроковому зберіганні знаходиться 69,7 тис. зразків 732 видів культурних рослин та їх диких співродичів. З використанням зразків генбанку польових культур за 20 років створено понад 600 сортів і гібридів, які щорічно вирощуються в агроформуваннях різної форми власності в Україні на площі понад 4,9 млн. га.

Географія міжнародного співробітництва інституту налічує 36 країн. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН співпрацює із закордонними науковими центрами за напрямами: генетичні ресурси рослин; спільні селекційно-генетичні програми з створення сортів і гібридів рослин; представництво та виключні права на сорти рослин селекції інституту; екологічне випробування сортів і гібридів рослин. Інститут приймає участь у міжнародних програмах з генетичних ресурсів рослин (ECPGR, EURISCO, AEGIS), з покращення кукурудзи та пшениці (CIMMYT), з покращення озимої пшениці (IWWIP).

Інститут є прогресивною базою для підготовки фахівців для сучасної сільськогосподарської галузі,  в інституті діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 201 «Агрономія» (спеціалізації: «селекція і насінництво», «рослинництво»).  Кожний рік в наукових підрозділах інституту проходять наукову практику та стажування понад 100 студентів ВНЗ України. Інститутом щорічно проводяться курси підвищення кваліфікації наукових кадрів системи НААН та ВНЗ аграрного профілю з питань формування і ведення банку генетичних ресурсів рослин, а також методологічного та інформаційного забезпечення селекційних досліджень.

 Інститутом видаються три періодичні наукові фахові видання: міжвідомчий тематичний науковий збірник "Селекція і насінництво", "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області", науковий журнал "Генетичні ресурси рослин", а також науково-виробничий журнал "Посібник українського хлібороба".

Інститут виконує функцію Центру наукового забезпечення Харківської області, основною метою діяльності якого є розробка та реалізація інвестиційно-інноваційних програм розвитку агропромислового виробництва області. Центром проводиться доопрацювання, апробація і впровадження новітніх науково-технічних розробок, створення банку даних про новітні світові наукові досягнення, проведення маркетингових досліджень і надання організаційної допомоги в їх освоєнні.

До мережі Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН входять: Устимівська дослідна станція рослинництва (Полтавська обл.) та три дослідних господарства: ДП ДГ "Елітне"; ДП ДГ "Пантелеймонівське"; ДП ДГ "Аграрне" (Харківська обл.). 

Щорічно інститут проводить міжнародні, державні, регіональні наради, конференції, семінари з питань селекції і насінництва зернових, зернобобових, круп'яних і олійних культур, технологій їх вирощування, способів захисту від шкідників, хвороб і бур'янів та інші. 


Запрошуємо Вас до співпраці.

З повагою, директор Інституту Кириченко Віктор Васильович.