Шановні гості офіційного сайту Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН!

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук є одним з провідних науково-дослідних установ України аграрного профілю, історія якого налічує понад 100 років. Основні напрямки науково-дослідної роботи інституту передбачають: розробку теоретичних основ селекції польових культур, формування і ведення банку генетичних ресурсів рослин України, створення нових сортів і гібридів зернових, зернобобових, круп'яних і олійних культур; розробку високоефективних систем насінництва сільськогосподарських культур, ведення первинного та елітного насінництва районованих сортів і гібридів; розробку технологій вирощування польових культур, забезпечення і науковий супровід інноваційних розробок.
До широкого впровадження у виробництво на 2016-2017 рік рекомендовано 200 селекційних розробок інституту, в тому числі 145 сортів і гібридів та 55 батьківських компонентів. У Реєстрі сортів рослин України знаходиться 36 сортів і гібридів інституту, 2 гібрида і 1 сорт занесені до Реєстру Казахстану, 2 гібрида включені до Реєстру сортів Білорусі, 1 гібрид соняшнику і сорт пшениці м'якої озимої вирощується в Туреччині. 21 селекційна інновація інституту нагороджена золотими медалями та дипломами Всеукраїнського конкурсу "Кращий вітчизняний товар року".
 
Інститутом пропонується насіння високих репродукцій сортів озимих і ярих зернових, зернобобових культур, батьківські компоненти гібридів кукурудзи і соняшнику з оформленням ліцензійних договорів на їх вирощування.
На базі Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва в 1993 році створено Національний центр генетичних ресурсів рослин України. Банк генетичних ресурсів рослин віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання, він є одним з 10 найбільших Генбанка світу. Україна є членом міжнародної системи генетичних ресурсів рослин, яка управляється Всесвітньою організацією з продовольства і сільського господарства (ФАО).
В системі НААН Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва координує роботу з розробки та вдосконалення сучасних технологій селекційного процесу, а також практичного створення ліній і гібридів соняшнику різних напрямків використання. Також інститут є головною установою за програмою наукових досліджень «олійних біосировину».
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН є провідною установою Лівобережно Лісостепового науково-інноваційного центру Національної академії аграрних наук. Інститут є головною установою Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області і виконує роботу по організації інноваційно спрямованого наукового забезпечення агропромислового виробництва.
 
Штатна структура інституту включає 22 підрозділи, загальна кількість працюючих складає 260 чоловік, серед яких 140 наукових співробітників, в т.ч. 12 докторів наук і 65 кандидатів наук. Серед вчених інституту: один академік НААН, один член-кореспондент НААН, п'ять професорів, двоє відзначено почесним званням "Заслужений діяч науки і техніки України", двоє - "Заслужений працівник сільського господарства". Вчене звання старшого наукового співробітника мають 44 вчених.
 
У мережу Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН входять: Устимівська дослідна станція рослинництва І Р НААН; ДП ДГ "Елітне" ІР НААН "; ДП ДГ" Червона Хвиля "ІР НААН"; ДП ДГ "Правдинское" ІР НААН ".
 
В Інституті діє аспірантура і докторантура за спеціальностями: селекція і насінництво, рослинництво. Інститут є прогресивною базою для підготовки молодих фахівців для сучасної сільськогосподарської галузі.
 
Інститут є провідною установою, забезпечує підвищення кваліфікації наукових кадрів системи НААН з генетики складних ознак і інформаційного забезпечення селекційних і генетичних досліджень (курси діють з 1974 року), а з 2013 року - з питань формування та ведення банку генетичних ресурсів рослин.
 
Інститутом видаються періодичні наукові видання, три з яких включені до переліку рекомендованих до опублікування результатів досліджень кандидатських і докторських дисертацій за с.-г. наук: з 1964 р міжвідомчий тематичний науковий збірник "Селекція і насінництво", з 2001 р "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області", з 2004 р науковий журнал "Генетичні ресурси рослин", а також з 2008 р видається науково -виробничий журнал "Посібник українського хлібороба".
 
Щорічно інститут проводить міжнародні, державні, регіональні наради, конференції, семінари з питань селекції і насінництва зернових, зернобобових, круп'яних і олійних культур, технологій їх вирощування, способів захисту від шкідників, хвороб і бур'янів і т.д ..
Запрошуємо Вас до співпраці.З повагою, директор Інституту Кириченко Віктор Васильович.