PDF Печать

Лабораторія генетичних ресурсів зернових культур

 

2019.03.05GR 012019.03.05GR 022019.03.05GR 032019.03.05GR 04

 

Історія лабораторії

 

2019.03.05GR 051

     Роботу генетичними ресурсами пшениці, жита і ячменю  розпочали з перших днів організації Харківської сільськогосподарської станції у 1909 р., першим директором якої був П. В.Будрін. Наукова діяльність співробітників у перші роки була спрямована на збір місцевих зразків зернових культур, залучення інорайонного матеріалу з метою їх подальшого вивчення та використання в селекції. Вихідний матеріал поповнювався особистими зборами В. Я. Юр’єва під час експедицій Україною, а також Бєлгородській, Курській та інших губерніях. З 1956 р. роботу з генетичними ресурсами зернових культур проводили у лабораторії рослинних ресурсів під керівництвом доктора біологічних наук, професора Л. М. Делоне, у складі відділу агроекології і рослинних ресурсів, який очолював академік М. М. Кулєшов. 

       З ініціативи Української академії аграрних наук на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва в 1992 р. розпочато виконання науково-технічної програми "Генетичні ресурси рослин". У 1993 р. був 2019.03.05GR 05організований Національний центр генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ), який здійснює науково-методичне керівництво і координацію роботи щодо формування та ведення Національного Генбанка рослин України. НЦГРРУ очолив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В. К. Рябчун. Метою роботи з вивчення колекцій є найбільш повна біологічна, генетична і екологічна характеристики, визначення шляхів його використання в селекційних та наукових програмах, формування колекцій генбанку. Колекція генетичних ресурсів зернових культур нараховує 20197 зразків зернових культур, у т. ч. пшениці м’якої озимої 5762 зразки, пшениці м’якої ярої 3049 зразків, пшениці твердої озимої 216 зразків, пшениці твердої ярої 1307 зразків, малопоширених видів та диких співродичів пшениці та ячменю 916 зразків, тритикале озимого 1896 зразків, тритикале ярого 1934 зразки, жита 360 зразків, ячменю ярого 4757 зразків.

 

 

Напрями досліджень

 

− інтродукція – залучення до Національного генбанку нових зразків генофонду з України та зарубіжних країн;

− всебічне вивчення зразків генофонду польовими, лабораторними та іншими методами з метою формування колекцій, виділення джерел та донорів цінних господарських ознак та забезпечення ними селекційних, наукових та учбових програм, сільськогосподарського виробництва;

− підтримання генетичного різноманіття рослин у життєздатному стані, підготовка та передача насіння колекційних зразків до Національного сховища;

− створення та ведення комп’ютерної інформаційної системи «Генофонд рослин» та супутніх баз даних;

− реєстрація цінних зразків та колекцій генофонду рослин в Україні

 

2019.03.05GR 06  2019.03.05GR 07

 

Наукові розробки

     Співробітниками лабораторії генетичних ресурсів рослин сформовано 33 колекції генофонду.

Базові колекції:

– базова колекція пшениці м’якої озимої (Свідоцтво № 68 від 30.10. 2009 р.), колекція включає 5079 зразків з 56 країн, в якій представлено генетичне різноманіття за 29 ознаками та 144 рівнями їх прояву;

базова колекція пшениці твердої ярої, що складається з 1023 зразків, які походять з 47 країн, колекція відображає різноманіття за 14 ознаками та 72 рівнями їх прояву (Свідоцтво № 12 від 17.11.05);

базова колекція пшениці м’якої ярої (Св. № 67 від 30.11.09), налічує 2738 зразків з 70 країн, представлена різноманіттям за 26 ознаками та 109 рівнями їх прояву.

Генетичні колекції:

– генетична колекція пшениці м’якої озимої за стійкістю до хвороб та шкідників (Свідоцтво № 183 від 11.12.2014 р.), колекція включає 517 зразків, в якій представлено зразки з ідентифікованими генами за ознакам, які детермінують 13 ознак та 152 рівні їх прояву;

– генетична колекція ячменю ярого за стійкістю до хвороб (Свідоцтво № 210 від 25.12.2015), колекція включає 315 зразків 11 різновидностей походженням з 25 країн світу;

– генетична колекція тритикале ярого, колекція включає 235 зразків з відомим генетичним контролем 26 ознак, представлено генетичний контроль 57 рівнів прояву ознак (Запит № 421 від 12.10.2017 р.)

Ознакові колекції:

– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за зимо- морозостійкісю в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками разом з Устимівською дослідною станцією (Свідоцтво №9 від 17.11.05 р.), включає 115 зразків, генетичне різноманіття яких представлене за 7 ознаками та 21 рівнем їхнього прояву;

– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників (Свідоцтво № 38 від 11.03. 2007 р.), колекція складається з 318 зразків, що походять з 23 країн світу, включає генетичне різноманіття за стійкістю до сажкових, листкових хвороб та внутрішньостеблових шкідників диференційованих за 5 ознаками та 40 рівнями їх прояву;

– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за якістю зерна (Свідоцтво № 118 від 01.11. 2011 р.), колекція включає 864 зразків з 20 країн світу, які відображають діапазон коливань зразків пшениці м‘якої озимої за ознаками якості зерна та характеризуються іншими цінними господарськими ознаками, генетичне різноманіття яких представлене 24 ознаками та 120 рівнями їх прояву;

ознакова пшениці м'якої озимої за цінними господарськими ознаками (Свідоцтво № 148 від 04.03. 2013 р.), колекція включає 347 зразків з 24 країн світу, яка відображає різноманіття пшениці м’якої озимої за проявом 21-ї господарської ознаки (Свідоцтво № 148 від 04.03.2013 р.);

– ознакова пшениці м'якої озимої за ознаками відмінності (Свідоцтво № 181 від 11.12. 2014 р.), колекція включає 3152 зразки за 41 ознакою відмінності, відображає різноманіття зразків за 94 градаціями ознак (восковий наліт, колір зерна, форма куща, висота рослин та ін.);

ознакова колекція пшениці м'якої озимої за кондитерськими властивостями (м'якозерна пшениця м'якої озимої). (Свідоцтво № 235 від 12.02.16 г.); колекція включає 69 зразків з 14 країн світу, які відображають мінливості зразків пшениці м‘якої озимої за 27 ознаками та 108 рівнях їхнього прояву;

ознакова колекція пшениці м’якої ярої за технологічними та хлібопекарськими якостями зерна (Свідоцтво № 26 від 5.01.07), колекція складається з 156 зразків, що походять з 11 країн світу, які відображають діапазон мінливості зразків пшениці м’якої ярої за 8 ознаками якості зерна та іншими господарсько-цінними ознаками за 31 градацією;

ознакова колекція пшениці м’якої ярої за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників (Свідоцтво № 39 від 11.03.07), колекція складається з 182 зразків, що походять з 25 країн світу, включає генетичне різноманіття за шістьма ознаками (стійкістю до сажкових, листкових хвороб та внутрішньостеблових шкідників) за 47 рівнями прояву;

ознакова колекція пшениці м’якої ярої за господарськими ознаками (Свідоцтво № 147 від 13.02.2013 р), колекція включає 158 зразків з 13 країн світу, яка відображає різноманіття пшениці м’якої ярої за проявом 18 господарських ознак та має 83 їх градації;

– ознакова колекція пшениці твердої озимої за господарськими ознаками, (Свідоцтво № 182 від 09.12.2014 р.), яка включає 47 зразків з дев’яти країн, диференційована за 65 рівнями прояву 14 ознак.

– ознакова колекція пшениці твердої ярої за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників спільно з лабораторією стійкості рослин до біо- та абіотичних чинників середовища (Свідоцтво №36 від 11.03.07 р.) вона налічує 92 зразки з 10 країн, представлена за шістьма ознаками та 54 градаціями;

– ознакова колекція пшениці твердої ярої за господарськими ознаками (Свідоцтво № 232 від 20.08.15 р.), колекція складається з 108 зразків, що походять з 11 країн світу, які відображають діапазон мінливості зразків пшениці твердої ярої за 10 цінними господарськими ознаками та 49 рівнями їх прояву;

– ознакова колекція жита озимого за цінними господарськими ознаками, яка включає 51 зразок, що диференційовані за 19 ознаками та 92 рівнями прояву (Свідоцтво № 180 від 11.12. 2014 р.);

– ознакова колекція жита озимого за ознаками відмінностей, яка включає 65 зразків, що диференційовані за 31 ознакою та 146 рівнями прояву (Свідоцтво № 269 від 07.12. 2018 р.);

– ознакова колекція тритикале озимого за ознаками відмінності (Свідоцтво №146 від 13.02.2013), яка включає 146 зразків з 15 країн, 158 рівнів прояву за 36 ознаками;

– ознакова колекція тритикале озимого за цінними господарськими ознаками (Свідоцтво №203 від 13.02.2013), включає 95 зразків з восьми країн, 72 рівні прояву за 15 ознаками;

– ознакова колекція тритикале озимого за технологічністю вирощування (Свідоцтво №234 від 12.02.16 г.), включає 40 зразків з семи країн світу, які відображають діапазон мінливості зразків тритикале озимого за 15 ознаками;

– ознакова колекція тритикале озимого за хлібопекарськими властивостями у співавторстві з лабораторією генетики, біотехнології та якості (Свідоцтво № 257 від 08.11.2017 р.), включає 65 зразків з шести країн світу за 124 градаціями ознак.

– ознакова колекцію ячменю ярого за господарськими ознаками (Свідоцтво
№ 128 від 30.12.2011 р), колекція включає 58 зразків з 15 країн світу, яка відображає різноманіття ячменю за проявом господарських ознак (урожайність, маса 1000 зерен, стійкість до збудників хвороб та ін.);


– ознакова колекція ячменю ярого за ознаками відмінності (Свідоцтво № 256 від 08.11.2017 р.), колекція включає 446 зразків з 28 країн світу та 20 різновидів, які відображають діапазон мінливості зразків ячменю ярого за 43 ознаками та 158 рівнями їхнього прояву;

– ознакова колекція ячменю ярого круп’яного напрямку використання (Свідоцтво № 263 від 04.06.2018 р.), колекція налічує 140 зразків ячменю ярого з 11 країн світу, ознаки відображені за 75 рівнями прояву.

Серцевинна колекція:

серцевинна колекція пшениці твердої ярої (Свідоцтво № 74 від 16.11.2009 р), кількість зразків у колекції дорівнює 507 зразків, вона налічує 31 різновид і зразки походять з 45 країн, колекція сформована за 10 ознаками з 26 рівнями прояву;

Спеціальні колекції:

– спеціальна ознакова колекція тритикале озимого за зимостійкістю у співавторстві з лабораторією селекції та фізіології пшениці озимої (Свідоцтво №88 від 10.11.2010), яка включає 110 зразків з дев’яти країн, 52 рівнів прояву за 11 ознаками;

– спеціальна ознакова колекція жита озимого за зимостійкістю (Свідоцтво № 209 від 24.12.2015 р.) яка включає 55 зразків, що диференційовані по дев’яти ознаках та 27 рівнях їхнього прояву.

Навчальні колекції:

– навчальна колекція ячменю ярого (Свідоцтво №24 від 5.12.06), яка складається з 47 зразків 15 країн світу, включає генетичне різноманіття 19 різновидностей, що відображають різноманіття генофонду ячменю ярого для навчальних цілей;

навчальна колекція пшениці твердої ярої, яку складають найбільш цінні за морфологічними та господарськими ознаками 82 зразки (Свідоцтво № 13 від 17 листопада 2005 р.), колекція відображає три ознаки та 15 градацій.

– навчальна колекція пшениці м’якої ярої (Св. № 56 від 23.12.08), колекція складається з 90 зразків, що походять 16 країн світу, включає 25 різновидностей, які відображають різноманіття генофонду за дев’ятьма ознаками.

 

2019.03.05GR 08 2019.03.05GR 09

 

     Зареєстровано ознакову база даних цінних господарських та морфологічних ознак зразків генофонду пшениці.Структура бази даних охоплює весь цикл росту та розвитку рослин пшениці і складається зі згрупованого за господарським, біологічним, морфологічним та статистичним простором набору таблиць і полів. Використання розробки дає можливість цілеспрямовано проводити підбір вихідного матеріалу для використаннях у селекційних, наукових та навчальних програмах (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47294 від 21.01.2013).

     Одержано патент № 129205 від 25.10.2018 р. на корисну модель «Спосіб кулінарного оцінювання круп’яних продуктів із зерна пшениці, тритикале та ячменю»

     Зареєстровано в НЦГРРУ 216 цінних зразки зернових культур, 23 з яких створено співробітниками лабораторії. Сформовані колекції генофонду та виділені зразки зернових культур використовуються в установах України та світу в селекційних, наукових та навчальних програмах. Щорічно з цією метою передається користувачам понад 1500 зразків зернових культур, за останні 10 років передано 16000 зразків зернових культур.

 

2019.03.05GR 10 2019.03.05GR 11 2019.03.05GR 12

 

Склад лабораторії генетичних ресурсів зернових культур

 

2019.03.05GR 132019.03.05GR 14  

 

Віктор Кузьмович Рябчун – науковий керівник НДР, заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

Валентина Андріївна Музафарова – завідувач лабораторії генетичних ресурсів зернових культур, кандидат сільськогосподарських наук (куратор колекції ячменю ярого, координатор формування колекцій зернових культур);

Оксана Олександрівна Четверик – старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук (куратор колекцій пшениці твердої озимої та тритикале озимого);

Андрій Васильович Ярош – науковий співробітник (куратор колекцій пшениці м’якої озимої та жита озимого);

Інна Анатоліївна Петухова – молодший науковий співробітник (куратор колекцій пшениці м’якої ярої та твердої ярої);

Наталія Юріївна Єщенко – молодший науковий співробітник;

Валерій Володимирович Герасименко – агроном.
 

2019.03.05GR 15  2019.03.05GR 16  2019.03.05GR 17

 

Найбільш вагомі наукові публікації

 

РябчунВ.К., Богуславский Р.Л. Проблемы и перспективы сохранения генофонда растений в Украине.Харьков, Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева, 2002.37 с.

Рябчун В. К., Сивокінь І. В., Леонов О. Ю., Рябчун Н. І. Каталог зразків озимого тритикале Національного центру генетичних ресурсів рослин України (вихідний матеріал для селекції озимого тритикале в умовах Лівобережного лісостепу України), вип. 2, Харків, – 2014 р. – 55 С.

Рябчун В. К., Музафарова В. А., Петухова І. А., Богуславський Р. Л., Падалка О. І., Рожков Р. В. Методика формування генетичної колекції ячменю ярого за стійкістю до хвороб, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Харків, 2016 р. – 46 с.

Петренкова В. П., Рябчун В. К., Музафарова В. А., Падалка О. І., Петухова І. А., Ярош А. В., Єщенко Н. Ю. та ін. // Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах східного Лісостепу України / за редакцією В. П. Петренкової, В. К, Рябчуна. – Харків: 2016. – 55 с.

Генетичні ресурси рослин за стійкістю до біотичних та абіотичних чинників / В. К. Рябчун,
В. А. Музафарова, А. В. Ярош, І. В. Сивокінь, О. І. Падалка , І. А. Петухова, Н. Ю. Єщенко // Основи управління продукційним процесом польових культур. Монографія Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (монографія за редакцією В.В. Кириченка), Харків 20
16.– С. 40–69.

Spring durum wheat trait collection by a set of valuable economic features – a source of starting material for breeding/Генетичні ресурси рослин // O. I. Padalka, V. K. Ryabchun, V. А. Muzafarowa, I. A. Petuchova, R. L. Boguslavskyi – Харків: Інститутрослинництваім. В. Я. ЮрєваНААН, 2016. – №19.С. 48–57.

Історія формування лабораторії генетичних ресурсів зернових культур Національного центру генетичних ресурсів рослин України / В. К. Рябчун, В. А. Музафарова, А. В. Ярош, І. В. Сивокінь,О. І. Падалка, І. А. Петухова, О. О. Четверик, І. Л. Сергєєва, Р. Л. Богуславський // Теоретичні дослідження та практичні досягнення Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва: історія та сьогодення (1908–2018 рр.) (монографія за редакцією В.В. Кириченка) Х.: ФОП Бровин О.В.– 2018.– С. 72–98.

Селекционная ценность новых линий пшеницы мягкой озимой кондитерского направления использования / А. В. Ярош, В.К. Рябчун, О. Ю. Леонов, Н. И. Рябчун, Е. И. Падалка, И. А Петухова, О. А Четверик, В. А. Музафарова// Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – Республика Беларусь, 2018. – № 3. – С. 120–124.

 

Контакти

 

61060, м. Харків, Московський проспект, 142

Телефони:

Рябчун В. К. тел. (+38057) 392-10-33, (+38) 0675460858;

Музафарова В. А. тел. (+38) 0977151676, e-mail:muzafarowa1982@gmail.com

e-mail:   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript   
 

 

Пропозиції для співробітництва

 

Екологічна оцінка зразків зернових культур в умовах Східного Лісостепу.

Експертна оцінка, реєстрація та збереження оригінальних селекційних форм зернових культур в НЦГРРУ.

Обґрунтований підбір батьківських компонентів схрещування під різні селекційні програми.

Співробітництво з генбанками та приватними фірмами України, Росії, Білорусії, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини, Канади, США по обміну генофондом, інформацією про нього та нові технології.