PDF Print

 

Історія селекції пшениці ярої в інституті

s1Селекцію ярої м’якої і твердої пшениці на Харківській дослідній станції було почато з 1911 р. і до 1933 р. вона проводилась разом з іншими культурами. З 1933 р. була організована група, а з 1973 р. – лабораторія селекції ярої пшениці. На теперішній час селекційна робота з ярою пшеницею ведеться в складі лабораторії селекції ярих пшениці та тритикале.

Велика заслуга в створенні багатого селекційного матеріалу і сортів селекціонерів Василя Яковича Юр’єва (1911-1961 рр.), Максима Олексійовича Голуба (1921-1933 рр.), Петра Васильовича Кучумова (1932-1961 рр.) і Євдокії Омелянівни Ватулі (1932-1969 рр.), Віктора Степановича Голіка (1967-2010 рр.). Завідуючими підрозділу по селекції ярої пшениці були: П.В. Кучумов (1932-1961 рр.), Є. О. Ватуля (1961-1969 рр.), В.С. Голік (1969-2002 рр.) і з 2002 р. О.В. Голік.

На селекційному матеріалі лабораторії селекції ярої пшениці були підготовлені і захищені дисертації: докторські П.В. Кучумовим (1954 р.) і В.С. Голіком (1986 р.), кандидатські – Є.О. Ватулею (1963 р.), В.С. Аладьїним (1974 р.), М.П. Луценко (1974 р.), О.В. Голіком (1998 р.), К.М. Скляревським (1999 р.), А.А. Кабацюрою (2010 р.)

Переконливим показником високої господарської цінності сортів селекції інституту є їх постійне визнання національними стандартами для різних зон України. По твердій пшениці це сорти Харківська 15, Харківська 23, Харківська 27, Спадщина, по м’якій – Харківська 2, Харківська 6, Харківська 18 та Харківська 26.


Напрями роботи лабораторії

  • створення скоростиглих і середньостиглих комплексно-цінних сортів інтенсивного і напівінтенсивного типів твердої пшениці T.durum Desf., що є сировиною для виготовлення високоякісних круп типу «Артек» та макаронних виробів для умов Степу, Лісостепу та інтенсивного фону;
  • створення сортів твердої пшениці, що поєднують відмінні макаронні та хлібопекарські властивості;
  • створення середньостиглих комплексно-цінних сортів інтенсивного і напівінтенсивного типів м’якої пшениці T.aestivumL.) для умов Степу, Лісостепу та інтенсивного фону, що є сировиною для хлібопекарської промисловості;
  • створення сортів пшениці полби звичайної (T.dicoccumSchuebl.) лісостепового та степового екотипу з легким вимолотом зерна і високою дієтичною цінністю крупи у поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками

 

Співробітники лабораторії

Голік О.В. – зав. лабораторії, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

Звягінцева А.М. – молодший науковий співробітник;

Гайдош І.В. – агроном;

Клименко Н.М. – лаборант;

Давидов Д.А. – лаборант;

Трачук В.Н. – технік.

s3


Основні наукові розробки лабораторії

Фахівцями лабораторії теоретично обґрунтовано, розроблено і апробовано схему селекції ярої пшениці, яка дає змогу на всіх етапах селекційного процесу виділяти форм із високим рівнем господарсько-цінних ознак. Вперше розроблено і апробовано схему селекції ярої пшениці із урахуванням грунтово-кліматичних умов Лісостепу України, що суміщають високу продуктивність з іншими ознаками. Вперше розроблено напрям у селекції ярої твердої пшениці – поєднання високих макаронних і хлібопекарських властивостей і створені сорти такого типу.

За період 1911-2013 рр. створено 32 сорти твердої та 24 м’якої пшениці, з них занесено до Реєстру сортів рослин, придатних для вирощування в України 19 сортів твердої та 14 м’якої, 3 сорти на теперішній час проходять державне випробування. З 1998 року ведеться робота по створенню сортів пшениці полби звичайної (TriticumdicoccumSchuebl.). В 2012 р. до державного сортовипробування передано перший в Україні сорт цієї культури.


Найбільш вагомі наукові публікації лабораторії

s2   Голик В.С. Методы и результаты создания сортов яровой пшеницы интенсивного типа: Дисс.  д-ра с.-х. наук: 06.01.05 / УНИИРСиГ им. В.Я. Юрьева.- Харьков, 1986.- 483 с.

   Голик В.С., Голик О.В. Англо-русский и русско-английский словарь по пшенице.- 2-е изд., перераб. и доп.– Харьков, 2000.-396 с.

    Богуславський Р.Л., Голік О.В. Генетичні ресурси культурної двозернянки Triticum dicoccum Schrank (Schuebl) для селекції пшениці в Україні // Селекція і насінництво. - Харків, 2001. - № 85. - С. 72-83.

    Богуславский Р.Л., Голик О.В. Род Aegilops L. как генетический ресурс селекции.- Харьков, 2004.- 236 с.

    Голик В.С., Богуславський Р.Л., Голик О.В. Немецко-русский и русско-немецкий словарь по пшенице. – Харьков, 2007. – 267 с.

Голик В.С., Голик О.В. Селекция TriticumdurumDesf.- ИР им. В.Я. Юрьева.- Харьков: Магда ЛТД, 2008.- 519 с.

Спеціальна селекція і насінництво польових культур / [Н. І. Рябчун, М. І. Єльніков, А. Ф. Звягін та ін.]; за ред. В. В. Кириченка. – Х.: ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН України, 2010. – 462 с.


Контакти:

 61060, м. Харків, пр-т Московський, 142,

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.

Факс: (057) 779-84-17