PDF Print

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної конференції «Стан і перспективи розвитку селекції та насінництва кукурудзи в умовах зміни клімату», яка відбудеться 7–9 липня 2015 року на базі Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, м. Харків.

Наукова програма конференції присвячена актуальним напрямам селекції, генетики, насінництва, технології вирощування та захисту рослин кукурудзи.

Проживання учасників конференції передбачено в готелі «Турист»

З умовами та вартістю проживання можна ознайомитися на сайті

http://hotel-turist.kh.ua/apartaments/Про необхідність бронювання просимо повідомити оргкомітет до 20 червня

 

Теми конференції:

1.    Прикладна генетика та селекція кукурудзи;

2.    Генетичні ресурси кукурудзи;

3.    Біотехнологічні методи в селекції, насінництві та генетиці кукурудзи;

4.    Насінництво і насіннєзнавство;

5.    Стійкість кукурудзи до біо- та абіотичних чинників;

6.    Технології вирощування та захисту рослин кукурудзи;

7.    Економічна ефективність.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Голова оргкомітету:      Козубенко Л. В.

 

Оргкомітет: Дзюбецький Б.В., Соколов В.М., Петренкова В.П., Лавриненко Ю.О., Чернобай Л.М., Кузьмишина Н.В., Цехмейструк М.Г.

Форми участі у конференції: очна та заочна.

Для участі у конференції просимо до 10 червня 2015 року надіслати тези доповіді та реєстраційну форму електронною поштою на адресу оргкомітету конференції This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Вимоги до оформлення тезисів:

Текст – у редакторі Microsoft Word з розширенням rtf, шрифт — Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt, міжстроковий інтервал — одинарний. Основний текст вирівнюється за шириною без переносів, абзац 1,25 см. Поля — ліворуч 30 мм, праворуч, зверху і знизу − 20 мм. Об’єм тез до трьох повних сторінок формату А 4.

В тексті тез не посилатися на літературні джерела. Також слід окремо додати англійською мовою прізвища авторів, назву установи та реферат обсягом 500-700 знаків.

Тези доповідей будуть опубліковані у авторській редакції при умові відповідності тематики конференції.

Тези доповідей і реєстраційна форма учасника конференції направляються в електронному вигляді в прикріпленому файлі. Як назву файла використовувати латинську транслітерацію прізвища першого автора. Наприклад, Ivanov Tezy, Ivanov Zayavka.

За бажанням авторів, статті за матеріалами доповідей можуть бути опубліковані в спеціалізованих наукових виданнях: «Селекція і насінництво», «Генетичні ресурси рослин», «Вісник Центру АПВ Харківської області».

Тези (підписані усіма авторами), а також експертний висновок необхідно відправити поштою на адресу оргкомітету:

Адреса для кореспонденції:

61060, Україна, м. Харків-60, пр. Московський, 142, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН,

Лабораторія селекції і насінництва кукурудзи

Приклад оформлення тез:

Іванов І. І., Петров П. П.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна, 61060, м. Харків-60, проспект Московський, 142,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

(1 пустий рядок)

НАЗВА ТЕЗ

(1 пустий рядок)

ТЕКСТ

Секретаріат конференції:

Понуренко Сергій Геннадійович:

        тел. +380 (095) 449-48-48; (098) 755-80-92

        Китайова Світлана Сергіївна:

       тел. +380 (095) 386-13-23, (097) 131-01-93

       Музафаров Наіль Мініярович:

       тел. +380 (097) 177-02-25

 

Завантажити  форму заявки

Скачать форму заявки