PDF Print

ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

     Напрями інформаційного супроводження, моніторингу та прогнозування у фрагментарному вигляді розроблялися і практично реалізовувалися різними підрозділами Харківської селекційної станції з дня її заснування. Починаючи з 2000 року з наданням Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН статусу і функцій головної установи Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області системність, інтенсивність та глибина розробки методологічних проблем інформаційно-маркетиНЮнгового супроводження та трансферу інновацій в АПВ набули стратегічного значення та були виділені в окремий самостійний напрям діяльності. Протягом 2006 і наступних років формувалися специфічні наукові та методологічні напрями і підходи реалізації інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва. В різні роки підрозділом керували С. І. Попов, В. М. Тимчук, а з 2018 року відділ очолює к. е. н. Єгорова Н.Ю.

Основними напрямами діяльності відділу є розробка методологічного забезпечення переходу на засади інноваційного провайдингу, маркетингово-інформаційного середньо- і довгострокового аналізу стратегічного планування, обробки інформаційних потоків в рамках оформлення і просівання об’єктів права інтелектуальної власності в галузі рослинництва.

   Напрацювання підрозділу та досвід діяльності Інституту рослинництва ім. В.  Я. Юр’єва НААН в інноваційних напрямах та їх методологічному забезпеченні неодноразово визнавалися гідними впровадження в мережі Національної академії аграрних наук України.

       Вперше, починаючи з 2001 року, підрозділом розроблено методичні підходи та механізми щодо забезпечення надходження роялті за впроваджені селекційні інновації Інституту. Проведено наукові дослідження «Розробити систему маркетингових заходів, спрямованих на досягнення прогнозованих показників розвитку і формування ринку насіння зернових колосових культур  в Україні». В процесі виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень за ПНД 44 «Інноваційний розвиток» лише у 2017 році було опубліковано 60 наукових статей, 2 рекомендацій та сформовано 1 базу даних.

От

На фото зліва на право : Токарь І.В., Тимчук В.М. , Бондаренко Є.С., Святченко С.і., Садовой О.О. Дейнеко С.О., Ожерельева В.М., Капустян М.В., Егорова Н.Ю., Полухина А.В.

         Обсяги трансферу селекційно-насінницьких інновацій охоплюють 2,3 млн. га в Україні, понад  40 тис. га в ЄС, 55 тис. га в Російській Федерації, 15 тис. га в Білорусії, 12 тис. га в Казахстані. Річний економічний ефект становить понад 2,3 млрд. грн. На 1 грн. бюджетного фінансування Інститут рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН заробляє понад 1,8 грн за рахунок впровадження в АПВ своїх наукових розробок.

     Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН (2004-2016 рр.) стало підтверджує статус «Виробник кращих вітчизняних товарів», а біля 30 селекційних інновацій є переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» та понад 20 селекційних інновацій отримали дипломи, золоті та срібні медалі Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час».

    Інститутські слогани «Від традицій до інновацій» та «Наші партнери – серед лідерів» чітко відбивають специфіку і стратегію інноваційного розвитку установи.

     Багато сортів та гібридів вже стали брендами. Кращі селекційні інновації є активними об’єктами трансферу та компенсують витрати на їх створення за 1-2 роки.

med

 

 

Новини відділу

 

 

 Маркетингова інформація про сорти і гібриди

 

 

 Публікації відділу