PDF Print

Новини відділу

 

19.12.2019 р.

2019.12.19 2020 1

 

 

20.02.2019 р.

     19 лютого 2019 року в рамках впровадження інформаційно-методологічного забезпечення оригінаторів ОПІВ в системі формування кластерної структури НААН та регіональної інноваційної системи (РІС) на курсах підвищення кваліфікації «Методологічне та інформаційне забезпечення селекційних досліджень» провідним науковим співробітником Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності» кандидатом с.-г. наук Тимчуком В.М. у форматі майстер-класу прочитано лекцію «Місце інформаційних технологій в інноваційно-інвестиційному розвитку АПВ, методологія трансферу інновацій».

2018.02.19 Timchuk

 

 

06.12.2018 р.

Zveruga 2019

 

22.11.2018 р.

     До 100-річчя Української академії наук на сторінках видання «Українська правда» в розділі «Історічна правда» провідним науковим співробітником Інституту історії України НАН України, кандидатом історичних наук Оксаною Юрковою 14.11.2018 р. розміщено результати історічних досліджень «Дати заснування Української академічї наук: яка правильна».

  Відвідувачів сайту рекомендуємо ознайомитися із цією публікацією. Посилання на матеріал – http://www.istpravda.com.ua/articles/2018/11/14/153274/

 

12.11.2018 р.

З днем працівника

 

01.11.2018 р.

     На теперішній час ефективна реалізація комплексу конкурентних переваг та наукового потенціалу оригінаторів ОПІВ у визначальній мірі залежить від організаційної побудови трансферного процесу. Саме томуважливим напрямом роботи Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН стає методологічне та інформаційно-маркетингове забезпечення трансферу селекційно-насінницьких та технологічних інновацій. Отже, використання майданчика та потенціалу такого масштабного заходу як ІНТЕРАГРО 2018 було серед основних пріоритетів. Проведені 30 жовтня 2018 року в рамках виставкиІНТЕРАГРО 2018 спілкування, обмін думками, робочі зустрічі та переговори системновиділилипотенціал взаємовигідної співпраці. За оцінками учасників заходу та відвідувачів, з якими проведено роботу, досить важливим ресурсом виступає методологічне забезпечення, на базі якого саме і досягаються комплексні рішення та використовується потенціал всіх задіяних партнерів. Досить цікавим і прагматично корисним був відвертий обмін думками з ключових питань, який в значній мірі відбувався за типом мозкового штурму. Спілкування на виставці з неординарними особистостями і компаніями дало значний поштовх та аргументацію для нових напрямів роботи.

2018.10.30 interagro 04 2018.10.30 Interagro 01    

2018.10.30 Interagro 02 2018.10.30 interagro 03

 2018.10.30 interagro 05 2018.10.30 interagro 06

 2018.10.30 interagro 07 2018.10.30 Interagro 08

 

Видеоматеріали 

 

Ростовський С.О. - фірма КленАгротех

 

Головний технолог Артюх А.В. та генеральний директор Альнаджар Алаа - фірма Agrostar 2013

 

Наші потенційні партнери...

 

 

12.10.2018 р.

 

     Важливим напрямом роботи Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН є реалізація векторів методологічного та інформаційно-маркетингового забезпечення трансферу інновацій. З цього огляду використання майданчика та потенціалу AGROPORТ EAST KHARKIV 2018 було серед пріоритетів підрозділу. Проведені 11-13 жовтня 2018 року в рамках агрофоруму AGROPOR EAST KHARKIV 2018 робочі зустрічі та переговори чітко засвідчили зацікавленість у взаємовигідній співпраці. При цьому за оцінками учасників заходу, з якими проведено роботу, досить важливим ресурсом виступає методологічне забезпечення, на базі якого саме і досягаються комплексні рішення та використовується потенціал всіх задіяних партнерів. Зібрано аналітичний матеріал, виділено перспективні напрями подальшої роботи, досягнуто домовленості щодо проведення спеціалізованих спільних заходів.

2018.10.11 Agroport 01  2018.10.11 Agroport 02 

2018.10.11 Agroport 03  2018.10.11 Agroport 04

2018.10.11 Agroport 05  2018.10.11 Agroport 06

 

 Видеоматеріали

 

Відкриття форуму - перший заступник голови Харківської ОДА Беккер М.Л.

 

Єкспозиції виставки

 

Директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Кириченко В.В., доктор с. –г. наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки, України

 

Директор «FadeevAgro», к.т.н., доцент Леонід Фадєєв

 

Директор РВФ "Агросемсервіс" Білокобильський І.Л.

 

Директор ІСГ Північного сходу НААН Кабанець В.М.

 

Проректор ХНТУСГ Мельник В.І.

 

Спеціаліст фірми "СЕМАГРО" Хачатрян Н.М.

 

 

08.10.2018 р.

     В рамках науково-технічної співпраці між Інститутом рослинництва ім.В.Я.Юр'єва НААН та Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка 5 жовтня в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка на рівні провідних експертів відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім. В. Я.Юр’єва НААН, кафедр обліку та аудиту, економіки та маркетингу, організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка відбувся Круглий стіл «Організаційно-економічні аспекти управління змінами технологій виробництва в підприємствах рослинницького напряму».

     Учасники круглого столу:  Єгорова Наталія Юріївна, к.е.н., с.н.с., керівник відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН ; Тимчук Віктор Михайлович, к.с.-г.н., с.н.с., провідниу науковий співробітник відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН ; Бондаренко Євген Сергійович, н.с. відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності                  ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН; Мельник Віктор Іванович, д.т.н., с.н.с., проректор з наукової роботи ХНТУСГ ім. П. Василенка; Маренич Тетяна Григорівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ ім. П. Василенка; Онегіна Вікторія Михайлівна, д.е.н., проф. завідувач кафедри економіки та маркетингу ХНТУСГ ім. П. Василенка; Красноруцький Олексій Олександрович, д.е.н., проф. завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка; Мандич Олександра Валеріївна, д.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ ім. П. Василенка; Корнієцький Олександр Владиславович, кандидат філософських наук., доц. ХНТУСГ ім. П. Василенка; Бобловський Олександр Юрійович. доцент ХНТУСГ ім. П. Василенка.

     В ході Круглого столу на експертному рівні поглиблено були обговорені питання трансферу інноваційних технологій виробництва продукції рослинництва, мобілізації виробничо-технологічних резервів підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур, формування цінових конкурентних переваг рослинницької продукції та обґрунтування нормативів виробничих витрат в сільськогосподарських підприємствах рослинницького напряму, методологічні підходи формування та оперування технологічними інноваціями в галузі рослинництва, стратегічні напрями наукової співпраці та реалізації інноваційної моделі розвитку АПК та аграрної науки. Учасники актуалізували основні виробничо-технологічні, організаційно-економічні та інституційно-правові проблемні питання активізації процесу трансферу інновацій, обґрунтували пріоритетні напрями та окреслили раціональні шляхи комерціалізації наукових розробок ХНТУСГ ім. П. Василенка та ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН.

2018.10.05 KS02 2018.10.05 KS03

 2018.10.05 KS01

 2018.10.05 KS04

 2018.10.05 KS05

 

 

 14.08.2018 р.

     В рамках науково-методологічного забезпечення трансферу селекційно-насінницьких інновацій та підвищення фахового рівня спеціалістів маркетингових служб мережі Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр'єва НААН Відділом науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності 14 серпня 2018 року проведено короткотерміновеспеціалізоване навчання. Навчання проведено у формі круглого столу та майстер-класу з відпрацюванням широкого кола питать та обміну думками.

     Захід здійснювався силами Відділу НМЗІВ. У заході прийняло 15 спеціалістів маркетингових служб мережі ІР НААН (ДПДГ «Елітне», ДПДГ «Пантелеймонівське», ДПДГ «Аграрне», відділ НМЗІВ).

 

MN 140818 01 MN 140818 02  

MN 140818 03 MN 140818 04

 MN 140818 05

 

 

 01.08.2018 р.

     В рамках науково-методологічного забезпечення трансферу селекційно-насінницьких інновацій 1серпня 2018 року було здійснено виїзд робочої групи в Старобільський та Сватовський райони Луганської області. При проведенні робочих зустрічей з сільгосптоваровиробниками відбулася відверта розмова з аналізом проблематики ефективної роботи галузі рослинництва та використання потенціалу ІР НААН.

 

FG Prilygne 010818

 

Голова фермерського господарства «Прилужне» Сватівського району Луганської області Бондарєв Є.Д. про спрівпрацю з Інститутуто рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.

 

31.07.2018 р. 

     31 липня 2018 року в рамках науково-методологічного забезпечення трансферу селекційно-насінницьких інновацій делегація ІР НААН прийняла участь у роботі Дня поля «Контрольний обмолот зернових колосових культур урожаю 2018 року» на базі демонстраційно-технологічного полігону Інституту сільського господарства Північного СходуНААН. Серед 200 сортів озимих та ярих зернових культур гарні результати продемонстрували сорти селекції ІР НААН.

     З аграріями, освітянами і науковцями Сумщини відбулася відверта розмова з аналізом проблематики побудови ефективної роботи галузі рослинництва та використання потенціалу ІР НААН.

DP Sumy 310818 01 DP Sumy 310818 02

DP Sumy 310818 03 DP Sumy 310818 04

 DP Sumy 310818 05

 

ВІДЕО:

 

 Заступник директора ІСГПС Собко М.Г про харківські сорти озимої пшениці


Завідувач лабораторії селекції жита озимого Єгоров Д.К. про харківське жито на Сумщині

 

 

12.07.2018 р.

     11 липня 2018 року в рамках системної роботи з наукового забезпечення і виконання договору між Відділом науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН та ДПДГ «Пантелеймонівське» було здійснено виїзд робочої групи в господарство. Згідно договору відпрацьовувалися питання:

1. Оцінка ефективності функціонування маркетингової служби ДПДГ «Пантелеймонівське» та виділення проблемних питань
 
2. Аналіз динаміки та перспектив реалізації репродукційного насіння та пропозиції щодо оптимізації маркетингових складових
 
3. Консультативна робота з маркетинговим і керівним персоналом ДПДГ «Пантелеймонівське»

4. Формування та представлення керівництву ДП «ДГ «Пантелеймонівське» пропозицій щодо просування продукції на спеціалізованих ринках

5. Підготовка презентаційних матеріалів для розміщення на сайтах ДПДГ «Пантелеймонівське», ІР НААН для забезпечення функціонування маркетингової служби.

   Було оглянуто насіннєві посіви ранніх зернових і зернобобових культур, токове господарство та хід збирання. Під час спілкування робочої групи з керівництвом, агрономічною та маркетинговою службами ДПДГ «Пантелеймонівське» виділені перспективні напрями подальшої співпраці на черговий договірний етап. 

2018.07.11 Pant 01  2018.07.11 Pant 02  

 2018.07.11 Pant 03   2018.07.11 Pant 04

2018.07.11 Pant 05 

 

      Короткі відео звіти для перегляду.Ділова пропозиція директору ДП «ДП «Пантеплеймонівське» Губанова Сергія Борисовича.Спеціаліст-маркетолог Котяш Іван Олександрович та агроном з насінництва Казюта Микола Васильович на посівах:- пшениці озимої сорту Досконала;- гібриду жита озимого Стоір;- тритикале озимого сорту Гарне.Урожай – 2018.Огляд токового господарства.Запрошення до співпраці від агронома з насінництва господарства Казюти Миколи Васильовича.

 

 

 

04.05.2018 р.

      До 110-річччя Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН  - "Цеглини історії".

 

25.04.2018 р.

     В журналі AGROONE розміщено статтю «GMO за и против» з оцінкою позитивних та негативних наслідків використання ГМО для України.

     З матеріалом можна ознайомитися на сторінці Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності в розділі "Публікації відділу".

 

25.04.2018 р.

   Вийшли з друки методичні рекомендації «Методологічні підходи оцінки сировинної бази для оліє-жирової галузі України» (ISBN 978-617-7555-44-4).

   У методичних рекомендаціях проаналізовано підходи щодо оцінки зон трансферу основних олійних культур України – соняшнику, сої та ріпаку. Дослідження охоплює 2010-2017 рр. у всіх областях України за показниками урожайності, виробництва та посівних площ. Виділено алгоритми оцінки областей як зон трансферу, а культур як специфічних об’єктів трансферу.

   За результатами аналізу удосконалено методологічні підходи підвищення ефективності механізмів трансферу прагматично цінних для оригінаторів об’єктів права інтелектуальної власності, менеджерів, виробників, переробників та інвесторів.

     Обґрунтовано вектори стандартизованих сировинних ресурсів, зональної спеціалізації та виходу на рівень трансферу цілісних технологій.

     Методичні рекомендації розраховані на оригінаторів ОПІВ, управлінців, менеджерів, студентів, бакалаврів, магістрів та здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.

     Ознайомитися з публікацією можна у розділі «Публікації відділу».

 

 21.03.2018 р.

     21 березня 2018 року прийнято участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Технічний прогрес в АПВ» , яка проводилась в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної полити та продовольства України, Туркменського сільськогосподарського університету ім. С. А. Ніязова. В роботі конференції прийняли участь представники 32 установ.З вітальним словом від НААН виступив академік НААН Булгаков В.М. За результатами отриманими при виконанні завдань ПНД 44 провідним науковим співробітником відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН Тимчуком В.М. на пленарному на засіданні була представлена доповідь «Методологічні підходи оцінки зон трансферу олійних культур»

  Tim03210318 Tim04210318  

 

 

14.03.2018 р.

  14 березня 2018 року для аспірантів Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН розпочато викладення НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО  КОМПЛЕКСУ в Галузі знань 20 „Аграрна наука та продовольство” Напрям підготовки 201 „Агрономія” за спеціальністю «Селекція і насінництво» та «Рослинництво» Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Восьмого кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікації  МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АПВ, МЕТОДОЛОГІЯ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ, який включає 14 блоків, 125 cлайдів, 8 відеороликів, 2 додатки у формі презентації та практичні заняття.
     Лектор - Тимчук В. М.-провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційного забезпечення та інтелектуальної власності, канд. с. - г. наук.

  Tim14031801      Tim14031802