PDF Print

Нормативно-правова база

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в аспірантурі та докторантурі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Стратегія розвитку Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН на 2016-2025 роки

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН на 2020-2021 роки

Матеріальне стимулювання працівників Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр'єва НААН

Положення про Вчену раду Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Кодекс академічної доброчесності Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про заходи щодо запобігання корупції в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про порядок організації інклюзивного навчання в аспірантурі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про навчально-методичний комплекс навчальних дисциплін за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

Положення про освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії в інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про індивідуальний навчальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про порядок та умови вибору аспірантами вибіркових дисциплін в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів ступеня доктор філософії в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН