PDF Print

Нормативно-правова база

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в аспірантурі та докторантурі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Стратегія розвитку Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН на 2016-2025 роки

Положення про Вчену раду Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Кодекс академічної доброчесності Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про заходи щодо запобігання корупції в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про порядок організації інклюзивного навчання в аспірантурі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Положення про навчально-методичний комплекс навчальних дисциплін за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН