PDF Print

Молоді вчені Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН ­

Лауреати Премії Президента України для молодих вчених:

 

Лауреати Премії Президента України для молодих вчених 2003 року

Голік О.В., Задорожна О.А., Овсяннікова Н.С. за роботу: "Формування банку генетичних ресурсів зернових культур та використання їх в селекційних програмах"

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-naukovu-pracyu-formuvannya-banku-genetychnyh-resursiv-zernovyh-kultur-ta-vykorystannya

Лауреати Премії Президента України для молодих вчених 2004 року

Коломацька В.П., Лісничий В.О., Горлачова О.В. за роботу "Адаптивний потенціал злакових культур як основний фактор стабілізації виробництва зерна в Україні".
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-robotu-adaptyvnyy-potencial-zlakovyh-kultur-yak-osnovnyy-faktor-stabilizaciyi-vyrobnyctva

Лауреати Премії Президента України для молодих вчених 2005 року

Вус Є.А., Лучной В.В., Глухова Н.А. за роботу "Створення нових конкурентоспроможних сортів пшениці – вирішальний напрямок стабілізації виробництва зерна в Україні"

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-robotu-stvorennya-novyh-konkurentospromozhnyh-sortiv-pshenyci-vyrishalnyy-napryamok

 

Лауреати Премії Президента України для молодих вчених 2011 року

Діденко С.Ю., Ніколенко І.А., Тимчук Д.С. за роботу «Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини»

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-robotu-rozrobka-tehnologiy-genetychnogo-polipshennya-yakosti-kukurudzyanogo-krohmalyu

 

Лауреати Премії Президента України для молодих вчених 2015 року

Звягінцева А.М., Манько К.М., Солонечний П.М. за роботу «Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні»

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-systema-zahodiv-z-pidvyshchennya-valovogo-vyrobnyctva-zerna-yachmenyu-v-ukrayini

 

Лауреати Премії Президента України для молодих вчених 2017 року

Посилаєва О.О., Чернишенко П.В.за роботу «Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні»

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-obgruntuvannya-priorytetu-selekciyno-tehnologichnyh-rozrobok-dlya-stalogo-vyrobnyctva