PDF Print

Новини

 

13.12.2018

lis3 cr cr

 

 ВІТАЄМО ШАНОВНУ ВІРУ ПАВЛІВНУ ПЕТРЕНКОВУ!

  13 грудня 2018 р. святкує свій ювілей доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Віра Павлівна Петренкова.

Її дослідження в галузі селекції на стійкість до хвороб і шкідників стали надбанням в аграрній науці як в Україні, так і за її межами. За 43 роки плідної праці в Інституті рослинництва ім. В. Я. ЮрʼєваНААН нею опубліковано більше 300 наукових праць, за її безпосередньої участі створено більш як 30 сортів та гібридів сільськогосподарських культур, під її науковим керівництвом підготовлено 5 докторів та 15 кандидатів наук.

Бажаємо Вірі Павлівні здоров’я, щастя, злагоди й добробуту, невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів.


Колектив Інституту рослинництва
ім. В.Я. ЮрʼєваНААН

 

05.12.2018

     Харківське обласне телебачення про Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН при проведенні урочистотей з нагоди святкування Дня працівника сільського господарства у 2018 році.

 

22.11.2018

 На сторінці Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності (Структура Інституту - Наукові підрозділи - Лабораторія науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності - Новини відділу) розміщено посилання на цікаве дослідження з нагоди  100-річчя Української академії наук. 

 

12.11.2018

З днем працівника

 

 

01.11.2018

   Провідний науковий співробітник відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН Тимчук ВМ. взяв участь у заходах, які проходили в рамках виставки ІНТЕРАГРО 2018 у м. Києві 30 жовтня 2018 р.

     Короткий звіт, фото і відео матеріали розміщено на сторінці новин Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності (Структура Інституту - Наукові підрозділи - Лабораторія науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності - Новини відділу).

 

 

01.11.2018

     30 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 відбувся прилюдний захист дисертації Черчеля Владислава Юрійовича за темою: «Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи, адаптованих до умов різних природно-кліматичних зон України» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Вітаємо Владислава Юрійовича з успішним захистом докторської дисертації!

2018.10.30 Cherch 01

2018.10.30 Cherch 02

 2018.10.30 Cherch 03

 

 

22.10.2018

Шановні відвідувачі сайту! До Вашої уваги пропонується оновлена відеоінформація з виставки AGROPORT EAST KHARKIV 2018, до якої включені виступи директора Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Кириченка В.В., доктора с. –г. наук, професора, академіка НААН, заслуженого діяча науки і техніки, України та директор фірми «FadeevAgro», к.т.н., доцента Леоніда Фадєєва. Зазначені матеріали розміщено на сторінці новин Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності (Структура Інституту - Наукові підрозділи - Лабораторія науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності - Новини відділу). 

 

 

12.10.2018

     11 жовтня 2018 року розпочала роботу виставка AGROPORT EAST KHARKIV 2018. Більш детально про участь науковців Інституту у виставкових заходах, фото і відео репортажі дивіться на сторінці новин Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності (Структура Інституту - Наукові підрозділи - Лабораторія науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності - Новини відділу).

 

 

08.10.2018

     В рамках науково-технічної співпраці між Інститутом рослинництва ім.В.Я.Юр'єва НААН та Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка 5 жовтня в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка на рівні провідних експертів відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім. В. Я.Юр’єва НААН, кафедр обліку та аудиту, економіки та маркетингу, організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка відбувся Круглий стіл «Організаційно-економічні аспекти управління змінами технологій виробництва в підприємствах рослинницького напряму».

     Учасники круглого столу: Єгорова Наталія Юріївна, к.е.н., с.н.с., керівник відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН ; Тимчук Віктор Михайлович, к.с.-г.н., с.н.с., провідниу науковий співробітник відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН ; Бондаренко Євген Сергійович, н.с. відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН; Мельник Віктор Іванович, д.т.н., с.н.с., проректор з наукової роботи ХНТУСГ ім. П. Василенка; Маренич Тетяна Григорівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ ім. П. Василенка; Онегіна Вікторія Михайлівна, д.е.н., проф. завідувач кафедри економіки та маркетингу ХНТУСГ ім. П. Василенка; Красноруцький Олексій Олександрович, д.е.н., проф. завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка; Мандич Олександра Валеріївна, д.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ ім. П. Василенка; Корнієцький Олександр Владиславович, кандидат філософських наук., доц. ХНТУСГ ім. П. Василенка; Бобловський Олександр Юрійович. доцентХНТУСГ ім. П. Василенка.

     В ході Круглого столу на експертному рівні поглиблено були обговорені питання трансферу інноваційних технологій виробництва продукції рослинництва, мобілізації виробничо-технологічних резервів підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур, формування цінових конкурентних переваг рослинницької продукції та обґрунтування нормативів виробничих витрат в сільськогосподарських підприємствах рослинницького напряму, методологічні підходи формування та оперування технологічними інноваціями в галузі рослинництва, стратегічні напрями наукової співпраці та реалізації інноваційної моделі розвитку АПК та аграрної науки. Учасники актуалізували основні виробничо-технологічні, організаційно-економічні та інституційно-правові проблемні питання активізації процесу трансферу інновацій, обґрунтували пріоритетні напрями та окреслили раціональні шляхи комерціалізації наукових розробок ХНТУСГ ім. П. Василенка та ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН.

2018.10.05 KS02 2018.10.05 KS03 

 2018.10.05 KS01

2018.10.05 KS04 

 2018.10.05 KS05

 

 

 26.09.2018

     Наказом від 07.09.2018 р. №260-к Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр'єва НААН (39074, Полтавська обл., Глобинський район, село Устимівка, вул. Академіка Вавилова, будинок 15).

     У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівниківта (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.

     Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією.

     Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3х4 см);

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки;

- письмову згоду на обробку персональних даних;

- декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).

     Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).

     Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

    У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.

     Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

     У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

     Телефон для довідок : (044) 521-92-91.
 

 

25.09.2018

     Науковці Інституту 20 вересня 2018 року взяли участь у рослинницькій частині виставки-ярмарку племінного і селекційного матеріалу для фермерів та дрібнотоварних господарств в ДП «ДГ «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (с. Денихівка Тетіївського р-ну Київської області).

2018.09.20 01  2018.09.20 02        

 2018.09.20 03  2018.09.20 04  

 2018.09.20 05

2018.09.20 06

 

 

18.09.2018

   14 вересня 2018 року завідуюча лабораторією селекції та насінництва кукурудзи, доктор сільськогосподарських наук Чернобай Лариса Миколаївна та провідний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики соняшнику, доктор сільськогосподарських наук Макляк Катерина Миколаївна взяли участь у Дні поля "Інноваційні досягнення науково-дослідних установ НААН з селекції пізніх культур". Місце проведення заходу – Виставково-інноваційний центр НААН (с. Ксаверівка Друга Васильківського району Київської області).

     Мета заходу – популяризація і пропаганда вітчизняних сортів та гібридів пізніх сільськогосподарських культур і сучасних технологій їх вирощування. День поля відкрив президент НААНакадемік Гадзало Ярослав Михайлович. Учасники заходу – директора науково-дослідних інститутів НААН, директора дослідних господарств, відомі селекціонери – оглянули демонстраційні посіви пізніх культур. Співробітники Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН охарактеризували стан і перспективи розвитку селекції кукурудзи та соняшнику в Україні, представили основні досягнення та сучасні селекційні розробки інституту.

2018.09.17 Saliv 1 2018.09.17 Saliv 2

 2018.09.17 Saliv 3

 

  

11.09.2018

     В термін 5-7 вересня 2018 р. науковці Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Понуренко С.Г., Музафаров Н.М. та Капустян М.В. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні аспекти в селекції сільськогосподарських культур» в Інституті Рослинництва «Порумбень» (Республіка Молдова) та ознайомчому візиті до Інституту генетики, фізіології та захисту рослин Академії наук Молдови.

Porumben1 070918 Porumben gen 070918

    У конференції також брали участь науковці Поліського Інституту рослинництва (Білорусь), Тіраспольського НДІ (Придністров’я), Інституту генетики, фізіології та захисту рослин АНМ (Молдова) та ін.

     Науковим співробітником лабораторії селекції та насінництва кукурудзи Понуренком С.Г. на пленарному засіданні була представлена доповідь «Основні напрямки наукових досліджень в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юрєва».

 Ponurenko 070918

      У ході проведення заходу відбулося ознайомлення з новими науковими розробками та спілкування з науковцями та спеціалістами фірм виробників насіння.

 Porumben3 070918 Porumben2 070918

Porumben Miky 070918 

 Porumben Paliy 070918

 Спілкування з  Міку В.Є. видатним вченим-селекціонером, який створив наукову школу генетики і селекції кукурудзи Республіки Молдова та професором Палієм А.Ф.

Porumbem Mustyaza 070918 

Мустяца С.І. доктор с/г наук, кандидат біологічних наук, професор.

 

     Підписано Протокол про наміри щодо здійснення спільної селекційно-насінницької співпраці та її перспективні напрями на черговому етапі.

Porumben protokol 070918

 

 

10.09.2018

 21 вересня 2018 року о 1000 на засіданні вченої ради Інституту рослинництва ім. В. Я.  Юрʼєва НААН буде проведено громадське обговорення наукової роботи «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» Автори: Адамчук В.В., Насонов В.А., Антонець С.С., Булгаков В.М., Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М., яка бере участь у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

 

29.08.2018

     До уваги відвідувачів сайту!

     Науковцями Інституту підготовлено рекомендації «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СІВБИ ОЗИМИХ КУЛЬТУР У ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІД УРОЖАЙ 2019 р.».

 

 

28.08.2018

     До уваги відвідувачів сайту!На сторінці Лабораторії селекції та фізіології пшениці озимої (Структура Інституту – Наукові підрозділи - Лабораторія селекції та фізіології пшениці озимої) розміщено Перелік науково-дослідницьких послуг з діагностики стану та прогнозу перезимівлі посівів озимих зернових культур, що надаються Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва.

     У разі зацікавленості звертатися до головного наукового співробітника лабораторії Рябчун Наталії Іванівни – Тел. +380(572)900-244, e-mail - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

22.08.2018

Шановні відвідувачі сайту!

     23 березня поточного року Вас було поінформовано про відкриття в Інституті Випробувальної лабораторії насінництва та насіннєзнавства, акредитованої Національним агентством з акредитації в Україні до 5 червня 2022 року за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, яка за встановленим порядком проводить визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур і соняшнику для сільськогосподарських формувань різних форм власності та фізичних осіб.

    Додаткова інформація, прайс-лист вартості послуг по визначенню посівних якостей насіння постійно розміщена на сторінці Лабораторії насінництва та насіннєзнавства (Структура Інституту  - Наукові підрозділи -  Лабораторії насінництва та насіннєзнавства).   


      З питань визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур і отримання протоколу випробувань пропонуємо звертатись до завідувача лабораторії насінництва та насіннєзнавства Огурцова Юрія Євгеновича, тел. 0955334547, emailogurcsow@gmail.com.

 

  

20.08.2018

     УВАГА! 22 серпня 2018 року закінчується термін подання документів для вступу до аспірантури і докторантури на 2018 рік зі спеціальності 201 «Агрономія» (спеціалізації: селекція і насінництво, рослинництво). З інформацією про правила та обсяги прийому, перелік документів до вступу та програми конкурсних іспитів можна ознайомитись в розділі «Аспірантура і докторантура».

 

 

16.08.2018

The Blacklist!Увага! Шановні відвідувачі сайту! Порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності  внаслідок співпраці з недобросовісними контрагентами.Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України оприлюднює чорний список контрагентів, за для інформування аграріїв про подібні випадки.1.) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

ДиректорНазаренко Н.О.

Код ЄДРПОУ 40301403

Адреса: 61003, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 13.2.) Прикарпатська ДСГДС ІСГКР НААН

Директор Абрамик М.І.

Код ЄДРПОУ 00704273

Адреса: вул.Ст.Бандери,21-А, м. Івано-Франківськ,760063.)ПСП «Корпорація України»

Директор КРАВЧЕНКО С.І.

Код ЄДРПОУ 11497727

Адреса: 55242, Миколаївська обл., Первомайський район, село Лукашівка, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 106.4.) ПП "РІНА-ХАРКІВ"

ДиректорАФАНАСЬЄВА В.В.

Код ЄДРПОУ 34859376

Адреса: 61037, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, буд. 199-Б, офіс 10245.) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТ АГРО"

ДиректорБернацький М.М.

Код ЄДРПОУ 31000550

Адреса: 39027, Полтавська обл., Глобинський район, село Кирияківка.6.) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО"

Директор Ковток Г.І.

Код ЄДРПОУ 30382533

Адреса: 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В7.) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-МВ"
(ТОВ"АГРО-МВ")


Директор Проценко В.В.

Код ЄДРПОУ 32641206

Адреса: 76002, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 628.ТОВ «ДЕР ТРЕЙ»

Директор Кучма В.М.

Код ЄДРПОУ 38157584

Адреса:61000 м.Харків, пр.Московський, 199-АУ порушення прийнятих договірних зобов'язань вищенаведені недобросовісні контрагенти не надають звіт про виробництво та рух насіння за ліцензійним договорами, а також не сплачують авторську винагороду (роялті) за використання сортів рослин, оригінатором яких є Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України.

Вся представлена інформація носить виключно ознайомчий характер.

 

 

14.08.2018

      В рамках науково-методологічного забезпечення трансферу селекційно-насінницьких інновацій та підвищення фахового рівня спеціалістів маркетингових служб мережі Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр'єва НААН Відділом науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності 14 серпня 2018 року проведено короткотерміновеспеціалізоване навчання. Навчання проведено у формі круглого столу та майстер-класу з відпрацюванням широкого кола питать та обміну думками.

      Захід здійснювався силами Відділу НМЗІВ. У заході прийняло 15 спеціалістів маркетингових служб мережі ІР НААН (ДПДГ «Елітне», ДПДГ «Пантелеймонівське», ДПДГ «Аграрне», відділ НМЗІВ).

NM 140818 01  NM 140818 02 

      Подробиці та інші фотоматеріали будуть розміщені на сторінці новин лабораторії науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності (Структура Інституту - Наукові підрозділи - Лабораторія науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності - Новини відділу) 15.08.2018 р.

 

 

1.08.2018

      В рамках науково-методологічного забезпечення трансферу селекційно-насінницьких інновацій 1серпня 2018 року було здійснено виїзд робочої групи в Старобільський та Сватовський райони Луганської області. При проведенні робочих зустрічей з сільгосптоваровиробниками відбулася відверта розмова з аналізом проблематики ефективної роботи галузі рослинництва та використання потенціалу ІР НААН. Подробиці, фото і відеоматеріали розміщено на сторінці новин лабораторії науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності (Структура Інституту - Наукові підрозділи - Лабораторія науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності - Новини відділу).

    

 

31.07.2018

     31 липня 2018 року в рамках науково-методологічного забезпечення трансферу селекційно-насінницьких інновацій делегація ІР НААН прийняла участь у роботі Дня поля «Контрольний обмолот зернових колосових культур урожаю 2018 року» на базі демонстраційно-технологічного полігону Інституту сільського господарства Північного СходуНААН. Подробиці, фото і відеоматеріали розміщено на сторінці новин лабораторії науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності (Структура Інституту - Наукові підрозділи - Лабораторія науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності - Новини відділу).

 

 18.07.2018

    18 липня 2018 року в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва НААН відбулось виїзне засідання Президії НААН, присвячене проблемі наукового забезпечення стабільного виробництва олійних культур в Україні, в роботі якого прийняли участь представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, обласних державних адміністрацій, установ Національної академії аграрних наук, вищих навчальних закладів та агропідприємств.

    Під головуванням Президента НААН академіка НААН Ярослава Михайловича Гадзала були розглянуті питання виробництва олійних культур в Україні для забезпечення оліє-жирового комплексу сировиною, проаналізовано результати роботи, визначено перспективні напрями та розроблено план розвитку наукових досліджень установ НААН для створення конкурентоспроможних сортів і гібридів олійних культур, технологій їх насінництва, вирощування та переробки.

В ході роботи члени Президії НААН та всі запрошені ознайомились з розробками Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва НААН, відвідали дослідні поля та наукові лабораторії.

 

007 IP

 

------------------

12.07.2018

    11 липня 2018 року в рамках системної роботи з наукового забезпечення і виконання договору між Відділом науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН та ДПДГ «Пантелеймонівське» було здійснено виїзд робочої групи в господарство.

      Подробиці, фото та відео матеріали - на сторінці відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальной власності. Шлях для пошуку: Структура інституту - Наукові підрозділи - Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальной власності - Новини відділу. 

 

 

12.07.2018

    TO "SunMedia" знято короткий телевізійний відеозвіт щодо проведення 5 липня 2018 року Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин» та Дня поля - 2018, присвячених 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва НААН.

 

 

 06.07.2018

 

     05.07.2018 року на базі Селекційного центру Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, ДП «ДГ «Елітне» ІР НААН за підтримки групи компаній «UKRAVIT» та за участі Президента Національної академії аграрних наук України Я. М. Гадзало, представників Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та управлінь агропромислового розвитку РДА Харківської області відбувся День поля – 2018, присвячений 110-річчю з дня заснування Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН та за напрямами реалізації наукового забезпечення трансферу інновацій в галузі рослинництва. Метою заходу було ознайомлення з агротехнологічними та селекційними досягненнями науково-методологічного центру та головної установи Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області - Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, демонстраційно-технологічними посівами зернових колосових та зернобобових культур.

     Безпосередньо у проведенні Дня поля – 2018 брали участь 52 представника науково-дослідних установ, дослідних станцій і господарств системи НААН та учбових закладів МОН України (з них 40 представляли Харківську область, 12 – інші регіони України); 36 представників управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій Харківської області; 114 керівників, головних агрономів сільськогосподарських агроформувань (з них 77 – з 24 районів Харківської області, 37 – з інших регіонів України).

Крім того, на заходах,що проводилися в рамках Дня поля - 2018 по окремій програмі взяли участь близько 30 науковців – учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин», присвяченій 100-річчю академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, які представляли інші регіони України,а також Республіки Білорусь та Молдову.

     Загальна кількість учасників Дня поля – 2018 склала 237 осіб, в т.ч. з Харківської області – 158, Київської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської областей – 50, учасників Міжнародної науково-практичної конференції з інших регіонів України, Республік Білорусь та Молдова - 30.

     На дні поля було обговорено широке коло проблем, в тому числі і векторів взаємовигідного співробітництва за напрямами трансферу селекційних та технологічних інновацій.

     Проведення заходу супроводжувалося регіональними ЗМІ – телебаченням, радіо, друкованими виданнями.

 

  2018.07.05 DP 01 2018.07.05 DP 02   

  2018.07.05 DP 03 2018.07.05 DP 04   

2018.07.05 DP 07 2018.07.05 DP 05  2018.07.05 DP 06

 

 

06.07.2018

 

      В Інституті рослинництва ім. В.Я. ЮрʼєваНААН 4-5 липня відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин», присвячена 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В.Я. ЮрʼєваНААН за участю Президента НААН академіка Ярослава Михайловича Гадзала. В роботі конференції прийняли участь 200 науковців з України, Білорусі, Молдови, Польщі, Азербайджану, Казахстану та Ірану.

     Президент НААН академік НААН Ярослав Михайлович Гадзало виступив з привітальним словом та вручив колективу Інституту Почесну грамоту Президії Національної академії аграрних наук України за вагомий внесок у розвиток аграрної науки і практики та з нагоди 110-річчя з дня заснування установи, співробітникам інституту: Валерії Павлівні Коломацькій, ученому секретарю інституту, доктору сільськогосподарських наук – Почесну відзнаку НААН, Валентині Іванівні Сивенко, завідувачу лабораторії селекції та генетики, кандидату сільськогосподарських наук – Почесну грамоту НААН.

     За вагомий внесок в розвиток науки та освіти України було нагороджено Віктора Васильовича Кириченко, директора інституту, керівника департаменту науки Всесвітнього конгресу прав і свобод людини, доктора с.-г. наук, професора, академіка НААН Подякою Національної академії наук України за підписом академіка НАН Б.Є. Патона.

 

2018.07.05 Konf 110 01     

2018.07.05 Konf 110 022018.07.05 Konf 110 03     

 

      Фрагменти відео з виступів:

 Директора Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр"єва НААН Кириченка В.В.

 

Вченого секретаря Північно-східного наукового центру НАН Калекіна Ю.В.

 

Заступник директора ННЦ "Інститут механізації та електрифікації НААН" Мироненка В.Г.

 

Директора Інституту зернових культур НААН Черенкова А.В.

 

20.06.2018

 

      До уваги шановних відвідувачів сайту! 

     Лабораторією селекції гороху оновлено інформацію щодо найбільш популярних, нових і перспективних сортах цієї культури, яка розміщена безпосередньо на сторінці лабораторії (Структура Інституту - Наукові підрозділи - Лабораторія селекції гороху - "Найбільш популярні серед споживачів, а також нові і перспективні сорти гороху")

 

19.06.2018

   

      ОГОЛОШЕННЯ

 

     Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України оголошує про намір передати в оренду частину нежитлового приміщення загальною площею 32,4 кв.м в будівлі корпусу №2 (інвентарний номер 1013175095), яке знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 142, з метою розміщення агрохімічної лабораторії терміном до трьох років.

     Зазначене державне майно передається без права викупу, приватизації та суборенди.

     Останній день прийому заяв – 10-й робочий день після публікації оголошення.

     Пропозиції подаються учасниками в конвертах.

     Додаткову інформацію можна отримати за тел.  (057) 392-13-43.

 

 

18.06.2018

     ПСП ім. Фрунзе Зачепилівського району Харківської області, Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН з участі компаній UKRAVIT, «Укрфармінг» та ТОВ «А+Сервіс» 15 червня 2018 р. було організовано і проведено День поля «Прогресивна технологія вирощування польових культур в посушливих умовах Харківщини» з нагоди 20-річчя впровадження та успішного застосування системи мінімального обробітку ґрунту в ПСП ім. Фрунзе.

     Були розглянуті питання багаторічний досвіду вирощування польових культур за мінімального обробітку ґрунту, системи органо-мінерального удобрення та інтегрованого захисту посівів (доповідач голова ПСП ім. Фрунзе І. Д. Глянь) та наукового обґрунтування впровадженої технології вирощування польових культур в посушливих умовах регіону (доповідач директор Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, доктор с-г наук, академік В. В. Кириченко).

     Здійснено огляд полів ПСП ім. Фрунзе з показом сільськогосподарських культур, вирощених за технологією UKRAVIT, а також сільськогосподарської техніки Case IH безпосередньо під час виконання польових робіт (обприскування посівів, внесення органічних добрив, поверхневий обробіток ґрунту).

     Загальна кількість представників агроформувань Харківської та суміжних областей, які взяли учать у проведенні Дня поля склала 170 осіб.

FRZ 150618 1

FRZ 150618 2

FRZ 150618 3

 

15.06.2018

         До уваги шановних відвідувачів сайту! 

  Лабораторією селекції та фізіології пшениці озимої оновлено розділ «Каталогу сортів і гібридів польових культур», до якого включено сорти пшениці озимої, що внесені до Держреєстру протягом 2017 – 2018 рр.

 Посилання на змінений розділ знаходиться на сторінці «Каталог продукції».

 

15.06.2018

     На території НК «Експоцентр України» у м. Києві 6-9 червня 2018 року відбулася Міжнародна виставка «АГРО-2018».

 Agro 2018 001 Agro 2018 002  

      Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН взяв активну участь як у формуванні експозицій Харківської області, так і безпосередньо був представлений в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки агрохімії, присадибного господарства, садівництва, городництва, рослинництва «Рослинництво і агрохімія» в експозиції «Зерно України» під егідою НААН.   

Agro 2018 003 Agro 2018 004

Agro 2018 005 

     Експозиція та експонати, що були представлені Інститутом на виставці, привернула увагу як організаторів, таке і чисельних відвідувачів виставки.   

Agro 2018 006 Agro 2018 007  

      Серед виставкових заходів слід відмітити організацію і проведення провідними науковцями Інституту круглого столу на тему «Селекція та виробництво продовольчих культур в Україні (круп'яні, зернові, бобові)».

   За активну участь в організації і проведення виставки «АГРО-2018» Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва було нагороджено Золотою медаллю та дипломом виставки і подякою Національної академії аграрних наук України.

Agro 2018 008 

  

11.06.2018

     5 липня 2018 р. в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН відбудеться науково-практична конференція  «Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин», присвячена 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:   УКР   РУС   ENG

 

08.06.2018

 До уваги шановних відвідувачів сайту! 

Вийшов з друку науково-виробничий збірний "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області" № 24. З матеріалами збірника можна ознайомитися на відповідній сторінці сайту ("Наукові видання" - "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області")

 

Оновлено сторінку наукового журналу "Генетичні ресурси рослин".

 

06.06.2018

 До уваги шановних відвідувачів сайту! 

Оновлено сторінку лабораторії селекції та насінництва кукурудзи. Зокрема, на сторінці наведено інформацію щодо основних напрямів гетерозисної селекції кукурудзи в лабораторії, гібридів кукурудзи занесених до Державного реєстру (станом на 24.01.2018року), перелік і короткі характеристики нових та найбільш популярних серед споживачів гібридів кукурудзи.

      Шлях для пошуку: Структура Інституту – Наукові підрозділи - Лабораторія селекції та насінництва кукурудзи.

 

31.05.2018

     До уваги шановних відвідувачів сайту! Оновлено сторінки лабораторій генетичних ресурсів зернобобових і круп'яних культур та генетики, біотехнології та якості.

     Шлях для пошуку: Структура Інституту – Наукові підрозділи.

 

15.05.2018

 

 

08.05.2018

TO "SunMedia" за активної участі провідних селекціонерів Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН знято телевізійний сюжет "Філософія здорового харчування" .

 

25.04.2018

     В журналі AGROONE розміщено статтю «GMO за и против» з оцінкою позитивних та негативних наслідків використання ГМО для України.

     З матеріалом можна ознайомитися на сторінці Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності. Шлях для пошуку: Структура Інституту – Наукові підрозділи – Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності – Публікації відділу.

 

25.04.2018

     Вийшли з друки методичні рекомендації «Методологічні підходи оцінки сировинної бази для оліє-жирової галузі України» (ISBN 978-617-7555-44-4).

     У методичних рекомендаціях проаналізовано підходи щодо оцінки зон трансферу основних олійних культур України – соняшнику, сої та ріпаку. Дослідження охоплює 2010-2017 рр. у всіх областях України за показниками урожайності, виробництва та посівних площ. Виділено алгоритми оцінки областей як зон трансферу, а культур як специфічних об’єктів трансферу.

     За результатами аналізу удосконалено методологічні підходи підвищення ефективності механізмів трансферу прагматично цінних для оригінаторів обєктів права інтелектуальної власності, менеджерів, виробників, переробників та інвесторів.

     Обґрунтовано вектори стандартизованих сировинних ресурсів, зональної спеціалізації та виходу на рівень трансферу цілісних технологій.

     Методичні рекомендації розраховані на оригінаторів ОПІВ, управлінців, менеджерів, студентів, бакалаврів, магістрів та здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.

    Шлях для пошуку: Структура Інституту – Наукові підрозділи – Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності – Публікації відділу.

 

 

04.04.2018

    Відеозвіт про підвищення кваліфікації фахівців агрономічних служб структурних підрозділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, яке було проведено в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України 5-8 лютого 2018 року.

 

03.04.2018

   27 березня 2018 р. на базі ДП «ДГ «Елітне» науковцями Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН було проведено навчання фахівців цього господарства  а також ДП «ДГ «Аграрне» з питань особливостей проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2018 р.

  Навчання проводили: Буряк Юрій Іванович – кандидат с.-г. наук, заступник директора з науково-виробничої та господарської діяльності; Рябчун Наталія Іванівна – доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник лаб. селекції та фізіології озимої пшениці; Боровська Ірина Юріївна – доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії імунітету рослин, старший науковий співробітник; Попова Катерина Миколаївна – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу рослинництва та сортовивчення; Гутянський Роман Анатолійович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу рослинництва та сортовивчення; Магомедов Рабадан Джабраілович – завідувач лабораторією забезпечення польових і лабораторних досліджень.

  На поставлені фахівцями господарств питання були надані вичерпні відповіді.

01 270318   02 270318  03 270318     

 04 270318   05 270318   06 270318      

 

02.04.2018

    Науково обґрунтована система заходів щодо проведення комплексу весняно-польових робіт у господарствах Харківської області в 2018 році

 

 

02.04.2018

   Інститут рослинництва імені В.Я.Юрєва НААН є науково-методогічним, освітнім та консалтинговим центром трансферу інновацій. Показово, що за результатами підсумків експертного опитування за 2017 рік Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «Людина року» довела до відома громадськості імена кращих українських професіоналів, які за свої досягнення у 2017 році визначені лауреатами 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017».

     У номінації «АГРАРІЙ РОКУ» почесного титулу «Людина року» удостоєно директора Інституту рослинництва ім В. Я. Юр’єва НААН України доктора с.г. наук, професора, академіка НААН, заслуженого діяча науки і техніки України КИРИЧЕНКА ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА.

     Урочиста церемонія вручення Премії «Людина року – 2017» відбулася 24 березня 2018 року в Національній опері України.

      Репортаж про нагородження Кириченка В.В. на телеканалі Прямий.

 

 

23.03.2018

УВАГА!!! Випробувальна лабораторія насінництва та насіннєзнавства, акредитована Національним агентством з акредитації в Україні до 5 червня 2022 року за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (атестат про акредитацію №2Т479 від 06 червня 2017 року), за встановленим порядком проводить визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур і соняшнику для с.-г. підприємств різних форм власності та фізичних осіб.

  З питань визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур і отримання протоколу випробувань звертатись до завідувача лабораторії насінництва та насіннєзнавства Огурцова Юрія Євгеновича, тел. 0955334547, email: ogurcsow@gmail.com

       Прайс-лист вартості послуг по визначенню посівних якостей насіння.

 

22.03.2018

       21 березня 2018 року прийнято участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Технічний прогрес в АПВ» , яка проводилась в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної полити та продовольства України, Туркменського сільськогосподарського університету ім. С. А. Ніязова. В роботі конференції прийняли участь представники 32 установ.З вітальним словом від НААН виступив академік НААН Булгаков В.М. За результатами отриманими при виконанні завдань ПНД 44 провідним науковим співробітником відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН Тимчуком В.М. на пленарному на засіданні була представлена доповідь «Методологічні підходи оцінки зон трансферу олійних культур».

  Tim01210318 Tim02210318       

        Tim03210318 Tim04210318

 

 

21.03.2018

ДО УВАГИ ШАНОВНИХ СПОЖИВАЧІВ НАСІННЯ !!!

Згідно рішення Вченої ради Інституту від 16.03.2018 р. (протокол №4)  ОГОЛОШУЄТЬСЯ РОЗПРОДАЖ ПО ЗНИЖЕНИХ ЦІНАХ окремих партій насіння, -

ПШЕНИЦІ ЯРОЇ:

- 12,5 тонн насіння генерації Р2 сортів Спадщина, Чадо, Нащадок - до 25520 грн за тонну (з ПДВ та роялті);

13,1 тонн насіння генерації С/ел вищезазначенх сортів - до 16560 грн за тонну (з ПДВ та роялті).

ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО: 

- 2,9 тонн насіння генерації Р2 сорту Сонцедар харківський – до 19520 грн за тонну (з ПДВ та роялті);

- 20,1 тонн насіння генерації С/ел сортів Сонцедар харківський та Лебідь харківський – до 8640  грн за тонну (з ПДВ та роялті);

0,7 тонн насіння генерації Еліта сорту Лебідь харківський – до 6800 грн за тонну (з ПДВ та роялті).

 СОЇ:

 - 44,9 тонн насіння генерації С/ел сортів Кобза, Байка, Спритна, Перлина – до 24000 грн за тонну (з ПДВ та роялті);

- 12,6 тонн насіння генерації Еліта сортів Подяка, Естафета, Мальвіна - до 20000 грн за тонну (з ПДВ та роялті);

 - 10,0 тонн насіння генерації 1Р сорту Спритна - до 16000 грн за тонну (з ПДВ та роялті).

 З питань придбання насіння звертатися до завідувача відділу маркетингу Єгорової Наталії Юріївни (тел. 097-980-38-27). E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

20.03.2018

    13 березня 2018 р. в с. Червона хвиля на базі ДП «ДГ «Пантелеймонівське» науковцями Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН було проведено навчання фахівців даного дослідного господарства ІР ім.В. Я. Юр’єва НААН з особливостей проведення весняно-польових робіт. Серед слухачів були присутні директор ДП «ДГ «Пантелеймонівське» Губанов Сергій Борисович, головний агроном, агрономи фахівці, керівники відділень, інженери та провідні механізатори.

    Звіт про підсумки проведення навчання

   

14.03.2018

       Шановні відвідувачі сайту! На сторінці Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності додатково розміщено три нових розділи: Новини відділу, Маркетингова інформація про сорти і гібриди та Публікації відділу.  

      В розділі Маркетингова інформація про сорти і гібриди на сьогодні розміщено і пропонується для перегляду понад 30 коротких відеороликів, де провідні науковці розповідають про сорти і гібриди рослин селекції Інституту та деякі перспективні напрями досліджень. 

   В розділі Публікації відділурозміщено для ознайомлення друковані матеріали науковців Відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності.

   Шлях для пошуку зазначених матеріалів на сайті: Структура Інституту - Наукові підрозділи - Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності.

        Сподіваємося, що перегляд нових розділів сторінки Відділу буде корисним для Вас.    

          

06.03.2018

       5 лютого 2018 року на базі лабораторії селекції та фізіології пшениці озимої Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН було проведено семінар на тему «Стан посівів озимих культур у Харківській області на початок весняних польових робіт 2018 р.». Головний науковий співробітник лабораторії, доктор с.-г. наук Н. І. Рябчун у своїй доповіді навела дані про погодні умови осінньо-зимового періоду і їх вплив на стан перезимівлі озимих культур. Доповідач зазначила, що на кінець другої декади лютого у рекомендованих для вирощування в умовах Харківської області сортів пшениці озимої вміст розчинних вуглеводів знизився до 24-30 % по чорному та зайнятому парах (сорти Досконала, Фермерка, Запашна), по попереднику соняшник у сортів Дорідна, Богдана, Антонівка до 21-23 %, у сортів Скаген, Дагмар до 13-15 %. На початок березня вміст розчинних вуглеводів у вузлах кущення рослин пшениці озимої зменшився до 18-22 %, а у ячменю – до 14-18 %. При цьому на більшості полів життєздатність пагонів на поточний час становить від  88 до 95 %. Значне зниження вмісту розчинних вуглеводів свідчить про зменшення енергетичних запасів рослин та їх виснаження, про це ж свідчить і слабке відростання кореневої системи у таких сортів за визначення життєздатності експрес-методом.

     У обговоренні доповіді прийняли участь співробітники лабораторії:зав. лабораторії,доктор с.-г. наук О. Ю. Леонов, провід. наук. співробітник,канд. с.-г. наук З. В. Усова, мол. наук. співробітник Ю. В. Попов та ін. Під час обговорення була приділена увага стану перезимівлі сортів пшениці озимої селекції лабораторії та можливим ризикам для озимих культур березневих морозів та снігопадів, а саме вимерзання на безсніжних полях, випрівання або ураження сніговою пліснявою під шаром снігу.

     За результатами обговорення було прийнято рішення про необхідність проведення постійних спостережень за станом посівів озимих культур за показниками життєздатності рослин (у монолітах та експрес-методом), вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння, стану конуса росту. За погодних умов, що склалися слід приділити особливу увагу моніторингу посівів у передвесняний період, встановити життєздатність рослин на кожному озимому полі з метою уточнення графіку весняно-польових робіт  та розробити комплекс заходів по догляду за посівами у весняний період, включаючи обов’язкове підживлення азотними та комплексними добривами по мерзлоталому ґрунту прикореневим та листовим способом та заходи захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб.

  zima181 zima182 zima183

 

 

05.03.2018

08BER2018

Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності

 

26.02.2018

    Згідно затвердженого плану підвищення кваліфікації наукових кадрів НААН на 2018 рік та листа Національної академії аграрних наук від 07.02.2018 р. № 11-2/9  в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН з 19.02.2017 р. по 23.02.2017 р. відбулись курси підвищення кваліфікації наукових кадрів. На курсах за темою «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин» було розглянуто такі питання: значення генетичного різноманіття рослин для людства, шляхи і методи його збагачення  та збереження, інформаційне забезпечення, формування колекцій різних типів, ведення Національного генбанку  рослин України, міжнародне співробітництво у даній сфері. Курсом лекцій та практичних занять за темою: «Методологічне та інформаційне забезпечення селекційних досліджень» висвітлено питання теоретичного та інформаційного забезпечення селекційного процесу, формування та аналізу експериментальних даних селекційних досліджень.

   Курси підвищення кваліфікації успішно пройшли 47 науковців з 17 науково-дослідних установ НААН та вищих навчальних закладів аграрного профілю.

Kurs2018

 

23.02.2018

     Харківський науково-методологічно освітній центр на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН активно реалізує напрями інноваційно-інвестиційного розвитку в аграрній сфері. Черговим підтвердженням високого рівня харківської аграрної наукової школи стало нагородження молодих науковців Інституту 
Чернишенко П.В. та Посилаєвої О.О. премією Президента України., що відбулося 22 лютого року в приміщенні Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" на зустрічі Президента України з обдарованою науковою молоддю. В рамках заходу проходила виставка наукових досягнень, в яких зацікавлений агропромисловий комплекс України. На теперішній час напрями трансферу інновацій є стратегічним напрямом розвитку науки та ефективної реалізації потенціалу вітчизняного аграрного комплексу.

 

PpMV20182

 

PpMV20181

 

PpMV20183

 

Відео репортаж з місця події

 

 

23.02.2018

   Шановні відвідувачі сайту! Напередодні початку комплексу весняно-польових робіт пропонуємо Вашій увазі науково-практичні рекомендації «Особливості проведення весняно-польових робіт у господарствах Харківської області в 2018 році».

 

 

19.02.2018

     Науковці Інституту радять відвідувачів сайту звернути увагу на деякі методологічні аспекти проведення комплексу весняно-польових робіт у поточному році.

 

15.02.2018

     Згідно затвердженого плану підвищення кваліфікації наукових кадрів наукових установ НААН на 2018 рік  в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Національному центрі генетичних ресурсів рослин України з 19 по 23 лютого 2018 року буде проведено курси підвищення кваліфікації наукових кадрів. 
 

Програма курсів підвищення кваліфікації
"Методологічне та інформаційне забезпечення селекційних досліджень"
(19 лютого – 23 лютого 2018 р.)

 

Програма курсів підвищення кваліфікації за напрямком
«Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин»  (19- 23 лютого 2018 р.)

 

12.02.2018

      Провідний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики соняшнику Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, канд. с.-г. наук, Макляк Катерина Миколаївна 5-6 лютого 2018 року взяла участь у Міжнародному симпозіумі «Соняшник та зміни клімату», який відбувся в місті Тулуза Французької Республіки.

      Кількість зареєстрованих учасників конференції (учених, селекціонерів, вaltиробників) – 170, з Франції,  Аргентини, США, Канади, Ізраїлю, Італії, України, Сербії, Угорщини, Болгарії, Молдови… Симпозіум організовано в рамках проекту "SUNRISE" науковими центрами  «INRA» і «Terres Inovia» у співпраці з Міжнародною асоціацією соняшнику (ISA) та іншими організаціями.   Програма симпозіуму охопила останні події, пов'язані з дослідженнями соняшнику в зв'язку із змінами клімату, зокрема дослідженнями функціонування та різноманіття генома, розповсюдження шкідників та хвороб, стійкість виробництва, прогнозування в місцевих та глобальних масштабах, майбутнє культури соняшнику, завдання селекції. Катерина Миколаївна представила на симпозіумі постерну доповідь "Оцінка впливу температури на економічні ознаки гібридів соняшнику різних груп стиглості".

 

08.02.2018

    Шановні відвідувачі сайту! Оновлено перелік нових і перспективних сортів гороху селекції Інституту. Шлях для пошуку матеріалу: "Наукові розробки" – "Сорти рослин" – "Горох" – "Нові та перспективні сорти гороху селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН".

 

06.02.2018

      П’ятого лютого 2018 року в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН розпочалися заняття з підвищення кваліфікації агрономічних служб структурних підрозділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та сільськогосподарських підприємств усіх форм власності.

     В ході проведення занять інформацію щодо актуальних питань у вирішенні проблем аграрної галузі України слухачам нададуть науковці Інституту, інших наукових та учбових закладів Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області.

     Селекційні новації наукових підрозділів Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН були стисло представлені на спеціально підготовленій виставковій експозиції.

   Захід висвітлюється обласним телебаченням, кореспондентам якого директором Інституту, доктором сільськогосподарських наук, професором, академіком НААН Кириченком Віктором Васильовичем було надане коротке інтерв’ю.
alt

 

alt

 

01.02.2018

     На базі Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації в період з 5 по 8 лютого 2018 року будуть проведені заняття з підвищення кваліфікації агрономічних служб структурних підрозділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та сільськогосподарських підприємств усіх форм власності.

ПРОГРАМА та розклад навчання агрономічної служби області у 2018 році

 

30.01.2018

    Шановні користувачі сайту! Зверніть увагу на оновлені розділи: "Каталог продукції" та "Контакти".

 

17.01.2018

Шановні колеги ! 4–5 липня 2018 року Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні селекційно-насінницькі технології польових культур», присвячену 110-річчю з дня заснування установи.

Запрошуємо взяти участь у конференції. Умови додаються (укр., рус., еngl.) Заявки надсилати на електронну адресу This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it