PDF Print

 «Селекція і насінництво»


  

 selec

  

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН видає міжвідомчий тематичний науковий збірник «Селекція і насінництво», який було засновано в 1964 році.   В збірнику публікуються результати досліджень у галузі селекції, генетики і фізіології рослин, насінництва і насіннєзнавства, сортовивчення і сортознавства. Збірник «Селекція і насінництво» є науковим фаховим виданням з сільськогосподарських наук.

 Сайт Збірника - http://journals.uran.ua/pbsd

  

  

Редакційна колегія

Відповідальний редактор

Кириченко В. В.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Заступник відповідального редактора

Кирпа М. Я.

Інститут сільського господарства степової зони НААН

Україна

Відповідальний секретар

Васько Н. І.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Методи і результати селекції

Козаченко М. Р.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Козубенко Л. В.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Коломацька В. П.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Дзюбецький Б. В.

Інститут сільського господарства степової зони НААН

Україна

Литвиненко М. А.

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН

Україна

Михайлов В. Г.

Інститут землеробства НААН

Україна

Сидоренко В. С.

ДНУ ВНДІ зернобобових і круп’яних культур Россільгоспакадемії

Російська Федерація

Фізіолого-генетичні та біохімічні дослідження

Петренкова В. П.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Леонов О. Ю.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Рябчун Н. І.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Насінництво і насіннєзнавство

Шевченко А. М.

Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Україна

 

Сортовивчення і сортознавство

Кобизєва Л. Н.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Рябчун В. К.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Україна

Костромітін В. М.

Пачев Іван Дянков

Інститут кормових культур

Болгарія

Розенцвейг В. Є.

ТОВ «Соя–Север Ко»

Бєларусь

Свідоцтво про реєстрацію КВ №10396 від 15.09.2005 р.

Адреса редакційної колегії: Московський проспект, 142,

м. Харків, 61060

Інститут рослинництва

ім. В. Я. Юр’єва НААН України, 

тел. (057) 392-13-43,   факс (057) 779-84-17;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Електронні версії збірника знаходяться на сайті Національної  бібліотеки України ім. В. І. Вернадського:   www.nbuv.gov.ua

 

  Поправка статті у журналі "Селекція і насінництво. 2016. Випуск 110".

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ПИЛКУ РІПАКОМ ОЗИМИМ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Глухова Н. А., Понуренко С. С., Змієвська О. А. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Україна


  

Вимоги до публікацій