PDF Печать

"Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області"


Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН видає науковo-виробничий збірник "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області", який засновано в 2003 році. У виданні публікуються оглядові та експериментальні статті з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, аграрної економіки, механізації, насінництва та інші, що пов'язані з проблемами інноваційного розвитку АПВ.

 

Редакційна колегія


Головний редактор

В. В. Кириченко, професор, доктор с.-г. наук, академік НААН,

Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва  НААН

Заступник головного редактора

М. І. Бащенко, доктор с.-г. наук, академік НААН,   

Національна академія аграрних наук України

Заступник головного редактора

І. В. Гриник, доктор с.-г. наук, академік НААН,  

Інститут садівництва НААН

Заступник головного редактора

С. І. Попов, доктор с.-г. наук, доцент

Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва НААН

Технічний редактор

В. М. Тимчук, кандидат с.-г. наук,

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва  НААН

Члени редакційної колегії:

Л. Н. Кобизєва, доктор с.-г. наук

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва  НААН;

М. А. Бобро, професор, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН,

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;

В. П. Петренкова, професор, доктор с.-г. наук,  

член-кореспондент НААН,  Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва  НААН;

М. Р. Козаченко, доктор біологічних наук,

Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва  НААН;

Т. К. Горова, доктор с.-г. наук,

Інститут овочівництва і баштанництва  НААН;

В. С. Зуза, професор, доктор с.-г. наук,

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;

О. М. Маменко, доктор с.-г. наук,

Харківська зооветеринарна академія;

С. А. Балюк, доктор с.-г. наук

ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. Соколовського»;

Є. В. Руденко, доктор ветеринарних наук, професор,

Інститут тваринництва НААН;

О. Ю. Леонов, доктор біологічних наук,

Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва  НААН

  

  За достовірність інформації відповідають автори публікацій.

   


 

 Свідоцтво про реєстрацію збірника КВ № 21113- 10913ПР від 31.12.2014 р. Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України внесено в перелік фахових видань з сільсько-господарських наук (наказ № 261 від 06.03.2015 р.).

Збірник підписано до друку за рішенням вченої ради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН (протокол № 5 від 15.05.2015 р.).

 


  

Адреса редакційної колегії:

61060, Харків, Московський проспект, 142

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

тел. (057) 392-00-50, факс (057) 779-84-17 

  


 

Веб-сайт "Вісника Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області" -

http://visnyk-cnz-apv.com.ua

 

Електронні версії збірника знаходяться на сайті Національної  бібліотеки України ім. В. І. Вернадського:

www.nbuv.gov.ua

 


PDF-файли збірників:

Випуск 13

Випуск 14

Випуск 15

Випуск 16

Випуск 17

Випуск 18

Випуск 19

Випуск 20

Випуск 21

Випуск 22

Випуск 23

Випуск 24


 

Вимоги до публікацій