PDF Print

Аспірантура і докторантура

  

В Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН працює аcпірантура за спеціальністю 201 "Агрономія" (спеціалізації: селекція і насінництво; рослинництво).

  

ОГОЛОШЕННЯ
про прийом до аспірантури (докторантури) на 2019 рік

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України оголошує прийом до аспірантури (докторантури) на денну та заочну форми навчання зі спеціальності 201 «Агрономія» (спеціалізації: селекція і насінництво, рослинництво).
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Вступні випробування прописані в правилах прийому в аспірантуру інституту, з якими можна ознайомитись на сайті http://www.yuriev.com.ua

 

Документи для вступу до аспірантури (докторантури):
- заява на ім’я директора інституту;
- супровідний лист від організації, яка направляє на навчання (за наявності);
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- автобіографія;
- 2 фотокартки 3x4;
- рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
- медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
- засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
- засвідчена копія додатку з повним переліком дисциплін, які викладались за весь період навчання;
- копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).

 

Для вступу до докторантури, крім того подаються:
-розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
-копія диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук, завірена за місцем роботи.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Для абітурієнтів із установ мережі НААН можливо цільове (стаціонарне) навчання з наступним направленням до установи після закінчення аспірантури.
При інституті працює Спецрада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.01.05 - селекція і насінництво, 06.01.09 - рослинництво.
Іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком.
Термін подання документів до 23 серпня 2019 року.
Адреса: 61060, м. Харків, проспект Московський, 142
Конкурсні іспити за спеціальністю та іноземної мови 29 серпня - 9 вересня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі з 15 вересня 2019 року.

 

Додаткову інформацію можна отримати: тел.: (057) 392-11-87, +38-098-949-45-24

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Директор інституту, академік НААН                                                            В.В. Кириченко

      

 Правила прийому до аспірантури у 2019 році

 Правила прийому до докторантури у 2019 р.

 

ПРОГРАМА фахового іспиту

ПРОГРАМА іспиту з іноземної мови

ПОРЯДОК представлення дослідницької пропозиції

 

Обсяги прийому до аспірантури і докторантури
при Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН
за рахунок коштів Держзамовлення на 2018 рік