PDF Print

Спецрада

  

Спеціалізована вчена рада Д 64.366.01

Спеціальність:    06.01.05 селекція і насінництво.

                        06.01.09 – рослинництво.

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 року.

Голова – Кириченко Віктор Васильович

Заступник – Петренкова Віра Павлівна

Секретар – Огурцов Юрій Євгенович

 

 

 

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

26 грудня 2018 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Безпалько Валентини Василівни на тему: “Екологічно безпечні способи підвищення урожайності пшениці озимої та ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».


Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Буряк Юрій Іванович, заступник директора з науково-виробничої та господарської діяльностіІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Рожков Артур Олександрович, завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Собко Микола Геннадійович, заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН)


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Безпалько Валентини Василівни

 Дисертація Безпалько Валентини Василівни

 Відгук офіційнеого опонента Рожкова А.О.

 Відгук офіційнеого опонента Собка М.Г.

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

26 грудня 2018 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Гудим Олени Володимирівни на тему: “Мінливість ознак в мутантних поколіннях амаранту під дією гама-опромінення”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Гопцій Тетяна Іванівна, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництваХарківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України)

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Вировець В’ячеслав Гаврилович, головний науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб’яних культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142
 

 

Автореферат Гудим Олени Володимирівни

 Дисертація Гудим Олени Володимирівни

Відгук офіційнеого опонента Вировця В.Г.

Відгук офіційнеого опонента Сергієнко О.В.

 

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01
13 листопада 2018 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Кучеренка Єгора Юрійовича на тему: “Особливості прояву стійкості зразків сої до комплексу біо- та абіотичних чинників в умовах східної частини Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Петренкова Віра Павлівна, керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослинІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Білявська Людмила Григорівна, професор кафедри селекції, насінництва і генетикиПолтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Кучеренка Єгора Юрійовича

Дисертація Кучеренка Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Січкаря В.І. 

Відгук офіційного опонента Білявської Л.Г.

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

13листопада 2018 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Паламарчука Дмитра Петровича на тему: “Селекційно-генетичні особливості зразків рису та створення вихідного матеріалу для селекції сортів з високими врожайністю та якістю зерна”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Козаченко Михайло Романович, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменюІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Вировець В’ячеслав Гаврилович, головний науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб’яних культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шевченко Олександра Олександрівна, доцент кафедри селекції та насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Паламарчука Дмитра Петровича

Дисертація Паламарчука Д.П

Відгук офіційного опонента Вировця В.Г.

Відгук офіційного опонента Шевченко О.О.

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

3жовтня 2018 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Черчеля Владислава Юрійовича на тему: «Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи, адаптованих до умов різних природно-кліматичних зон України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Дзюбецький Борис Володимирович, завідувач відділу селекції зернових культур Державної установи Інститут зернових культур НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лавриненко Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кочмарський Валентин Сергійович, директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Коломацька Валерія Павлівна, учений секретар, провідний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики соняшнику Інституту рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва НААН


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Черчеля Владислава Юрійовича

 Дисертація Черчеля Владислава Юрійовича

 Відгук офіційного опонента Лавриненка Ю.О.

Відгук офіційного опонента Кочмарського В.С. 

Відгук офіційного опонента Коломацької В.П. 

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

10 липня 2018 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертаціїАвраменка Сергія Володимировича на тему: «Агротехнологічні основи управління продукційним процесом озимих зернових культур у лівобережному Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Іванович, керівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНОфіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Черенков Анатолій Васильович, директор інституту ДУ Інституту зернових культур НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лихочвор Володимир Володимирович, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Гораш Олександр Савич, завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва Подільського державного аграрно-технічного університету Міністерства освіти і науки УкраїниЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Авраменка Сергія Володимировича

Дисертація Авраменка Сергія Володимировича

Відгук офіційного опонента Черенкова А.В.

Відгук офіційного опонента Лихочвора В.В.

Відгук офіційного опонента Гораша О.С.

 \

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

10 липня 2018 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Ниски Ірини Миколаївни на тему: “Селекційна цінність зразків генофонду ячменю ярого за комплексною стійкістю до біо- та абіотичних чинників в умовах східної частини Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Петренкова Віра Павлівна, керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНОфіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, завідувач кафедри селекції та насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Гудзенко Володимир Миколайович, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААНЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Ниски Ірини Миколаївни

 Дисертація Ниски Ірини Миколаївни

Відгук офіційного опонента Ващенка В.В.

Відгук офіційного опонента Гудзенка В.М.

 

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

11 липня 2018 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Бірюкової Ольги Володимирівни на тему: “Селекційна цінність та біологічні особливості вихідного матеріалу проса (PanicummiliaceumL.) в умовах східної частини Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кобизєва Любов Никифорівна, заступник директора з наукової роботи, головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНОфіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Троценко Володимир Іванович, завідувач кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шевченко Олександра Олександрівна, доцент кафедри селекції та насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки УкраїниЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Бірюкової Ольги Володимирівни

Дисертація Бірюкової Ольги Володимирівни

Відгук офіційного опонента Троценка В.І.

Відгук офіційного опонента Шевченко О.О.

 

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

11 липня 2018 року о 12 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Компанець Катерини Валентинівни на тему: “Селекційна цінність сортів ячменю ярого за морфо-біологічними, адаптивними та селекційно-генетичними особливостями в системі діалельних схрещувань”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Козаченко Михайло Романович, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНОфіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лавриненко Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки УкраїниЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Компанець Катерини Валентинівни

Дисертація Компанець Катерини Валентинівни

Відгук офіційного опонента Лавриненка Ю.О.

Відгук офіційного опонента Тищенка В.М.

 

 


 

 На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

24 квітня 2018 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Васько Вікторії Олександрівни на тему: “Мінливість кількісних і якісних ознак у М13 соняшнику під впливом диметилсульфату та гама-променів”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, директор інституту, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

        Автореферат Васько Вікторії Олександрівни

          Відгук офіційного опонента Січкаря В.І.

          Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.

 

 На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

24 квітня 2018 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Вус Надії Олексіївни на тему: “Селекційна цінність вихідного матеріалу нуту (CicerarietinumL.) за адаптивністю до біо- та абіотичних чинників в умовах східної частини Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».


Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кобизєва Любов Никифорівна, заступник директора з наукової роботи, головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культурІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН


Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

         Автореферат Вус Надії Олексіївни

      Відгук оційійного опонента Січкаря В.І.

      Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.

  

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

12 грудня 2017 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Макляк Катерини Миколаївни на тему: «Методологічні основи селекції соняшнику на жаростійкість», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, директор інституту, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кравченко Владислав Андрійович, заступник академіка-секретаря Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач лабораторії селекції, впровадження інноваційних проектів, первинного та елітного насінництва Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кочмарський Валентин Сергійович, директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Макляк Катерини Миколаївни

Відгук офіційного опонента Кравченка В. А.

Відгук офіційного опонента Січкаря В. І.
Відгук офіційного опонента Кочмарського В. С.

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

12 грудня 2017 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Міленко Ольги Григорівни на тему: “Еколого-біологічне обґрунтування елементів технології вирощування сої в умовах Лівобережного Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».

Науковий керівникдоктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янаєвич, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Іванович, керівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бутенко Андрій Олександрович, доцент кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Міленко Ольги Григорівни

Відгук офіційного опонента Попова С. І.

Відгук офіційного опонента Бутенко А. О.

 


 
На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 листопада 2017 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Боровської Ірини Юріївни на тему: “Методологічні основи селекції соняшнику на стійкість до основних хвороб та їх практичне використання”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Петренкова Віра Павлівна, керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Горова Тамара Корніївна, головний науковий співробітник лабораторії селекції дворічних і малопоширених культур

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лавриненко Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Троценко Володимир Іванович, завідувач кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Боровської Ірини Юріївни

Відгук офіційного опонента Горової Т. К.

Відгук офіційного опонента Лавріненка Ю. О.

Відгук офіційного опонента Троценка В. І.

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 листопада 2017 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Мельничука Руслана Васильовича на тему: “Генетичне різноманіття роду CalendulaL.як вихідний матеріал для селекції”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Богуславський Роман Львович, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Троценко Володимир Іванович, завідувач кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Мельничука Руслана Васильовича

Відгук офіційного опонента Троценка В. І.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О. В.

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

18 липня 2017 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Четверик Оксани Олександрівни на тему: “Селекційна цінність сортів пшениці м’якої озимої за комплексом морфо-біологічних ознак у системах топкросів і діалельних схрещувань”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Козаченко Михайло Романович, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

 Автореферат Четверик Оксани Олександрівни

Відгук офіційного опонента Тищенка В. М.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р. В.

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

18 липня 2017 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Леонової Ніни Миколаївни на тему: “Селекція соняшнику на використання ефекту гетерозису в гібридів F1 кондитерського типу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, директор інституту, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивченняІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, головний науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Черчель Владислав Юрійович, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції скоростиглих гібридів кукурудзи ДУ Інститут зернових культур НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Леонової Ніни Миколаївни

Відгук офіційного опонента Січкаря В. І.

Відгук офіційного опонента Черчеля В. Ю.