PDF Print

Спецрада

  

Спеціалізована вчена рада Д 64.366.01

Спеціальність:    06.01.05 селекція і насінництво.

                        06.01.09 – рослинництво.

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 року.

Голова – Кириченко Віктор Васильович

Заступник – Петренкова Віра Павлівна

Секретар – Огурцов Юрій Євгенович

 

 

 

 

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

29жовтня 2019 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Поспєлова Сергія Вікторовича на тему: Наукові основи створення продуктивних агроценозів ехінацеї (EchinaceaMoench) в умовах Лівобережної України, поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».

Науковий консультант –доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кондратенко Петро Васильович, Академік-секретар Відділення рослинництваНаціональної академії аграрних наук України

Офіційні опоненти:

     доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Івановичкерівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

     доктор сільськогосподарських наук, професор Рахметов Джамал Бахлул оглизаступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН

     доктор сільськогосподарських наук, професор Федорчук Михайло Іванович, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарстваМиколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України)


     З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Поспєлова Сергія Вікторовича

 

 

 

 

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

29жовтня 2019 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Яроша Андрія Васильовича на тему: “Генетичне різноманіття TriticumaestivumL. за твердістю зерна та створення вихідного матеріалу для селекції м’якозерної пшениці м’якої озимої”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Рябчун Віктор Кузьмич, заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин УкраїниІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

     доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кириленко Віра Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениціМиронівського інституту пшениці імені В. М. РемеслаНААН

     кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культурІнституту овочівництва і баштанництва НААН


     З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Яроша Андрія Васильовича

 

 

 

 

 

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

11 червня 2019 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Кулика Максима Івановича на тему: «Агроекологічне обґрунтування вирощування проса прутоподібного (PanicumvirgatumL.) в умовах Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».


Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор член-кореспондент НААН Курило Василь Леонідович, професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лихочвор Володимир Володимирович, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Іванович, керівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Рожков Артур Олександрович, завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки УкраїниЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Кулика Максима Івановича

 Дисертація Кулика Максима Івановича

 Відгук офіційного опонента Лихочвора В.В.

 Відгук офіційного опонента Попова С.І.

 Відгук офіційного опонента Рожкова А.О.

 


 

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

26 грудня 2018 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Безпалько Валентини Василівни на тему: “Екологічно безпечні способи підвищення урожайності пшениці озимої та ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».


Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Буряк Юрій Іванович, заступник директора з науково-виробничої та господарської діяльностіІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Рожков Артур Олександрович, завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Собко Микола Геннадійович, заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН)


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Безпалько Валентини Василівни

 Дисертація Безпалько Валентини Василівни

 Відгук офіційнеого опонента Рожкова А.О.

 Відгук офіційнеого опонента Собка М.Г.

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

26 грудня 2018 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Гудим Олени Володимирівни на тему: “Мінливість ознак в мутантних поколіннях амаранту під дією гама-опромінення”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Гопцій Тетяна Іванівна, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництваХарківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України)

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Вировець В’ячеслав Гаврилович, головний науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб’яних культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142
 

 

Автореферат Гудим Олени Володимирівни

 Дисертація Гудим Олени Володимирівни

Відгук офіційнеого опонента Вировця В.Г.

Відгук офіційнеого опонента Сергієнко О.В.