PDF Печать

Спецрада

  

Спеціалізована вчена рада Д 64.366.01

Спеціальність:    06.01.05 селекція і насінництво.

                        06.01.09 – рослинництво.

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 року.

Голова – Кириченко Віктор Васильович

Заступник – Петренкова Віра Павлівна

Секретар – Огурцов Юрій Євгенович

  


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

12 грудня 2017 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Макляк Катерини Миколаївни на тему: «Методологічні основи селекції соняшнику на жаростійкість», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, директор інституту, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кравченко Владислав Андрійович, заступник академіка-секретаря Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач лабораторії селекції, впровадження інноваційних проектів, первинного та елітного насінництва Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кочмарський Валентин Сергійович, директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Макляк Катерини Миколаївни

 Дисертація Макляк Катерини Миколаївни

 Відгук офіційного опонента Кравченка В. А.
Відгук офіційного опонента Січкаря В. І.
Відгук офіційного опонента Кочмарського В. С.

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

12 грудня 2017 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Міленко Ольги Григорівни на тему: “Еколого-біологічне обґрунтування елементів технології вирощування сої в умовах Лівобережного Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».

Науковий керівникдоктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янаєвич, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Іванович, керівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бутенко Андрій Олександрович, доцент кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Міленко Ольги Григорівни

Дисертація Міленко Ольги Григорівни

Відгук офіційного опонента Попова С. І.

Відгук офіційного опонента Бутенко А. О.

 


 
На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 листопада 2017 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Боровської Ірини Юріївни на тему: “Методологічні основи селекції соняшнику на стійкість до основних хвороб та їх практичне використання”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Петренкова Віра Павлівна, керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Горова Тамара Корніївна, головний науковий співробітник лабораторії селекції дворічних і малопоширених культур

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лавриненко Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Троценко Володимир Іванович, завідувач кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Боровської Ірини Юріївни

Дисертація Боровської Ірини Юріївни

Відгук офіційного опонента Горової Т. К.

Відгук офіційного опонента Лавріненка Ю. О.

Відгук офіційного опонента Троценка В. І.

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 листопада 2017 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Мельничука Руслана Васильовича на тему: “Генетичне різноманіття роду CalendulaL.як вихідний матеріал для селекції”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Богуславський Роман Львович, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Троценко Володимир Іванович, завідувач кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Мельничука Руслана Васильовича

Дисертація Мельничука Руслана Васильовича

Відгук офіційного опонента Троценка В. І.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О. В.

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

18 липня 2017 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Четверик Оксани Олександрівни на тему: “Селекційна цінність сортів пшениці м’якої озимої за комплексом морфо-біологічних ознак у системах топкросів і діалельних схрещувань”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Козаченко Михайло Романович, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

 Автореферат Четверик Оксани Олександрівни

Дисертація Четверик Оксани Олександрівни

Відгук офіційного опонента Тищенка В. М.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р. В.

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

18 липня 2017 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Леонової Ніни Миколаївни на тему: “Селекція соняшнику на використання ефекту гетерозису в гібридів F1 кондитерського типу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, директор інституту, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивченняІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, головний науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Черчель Владислав Юрійович, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції скоростиглих гібридів кукурудзи ДУ Інститут зернових культур НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Леонової Ніни Миколаївни

 Дисертація Леонової Ніни Миколаївни

Відгук офіційного опонента Січкаря В. І.

Відгук офіційного опонента Черчеля В. Ю.


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

29 листопада 2016 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Чернобай Лариси Миколаївни на тему: «Теоретичні основи селекції кукурудзи на стійкість до шкідливих організмів та практична її реалізація при створенні гібридів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».


Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Петренкова Віра Павлівна, керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лавриненко Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, головний науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Троценко Володимир Іванович, завідувач кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки УкраїниЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142


Автореферат Чернобай Лариси Миколаївни

Дисертація Чернобай Лариси Миколаївни

Відгук офіційного опонента Січкаря В. І.

Відгук офіційного опонента Лавриненка Ю. О.

Відгук офіційного опонента Троценка В. І.

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

29 листопада 2016 року о 14 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Сивенка Олександра Анатолійовича на тему: «Селекційно-генетичні особливості батьківських форм та створення високогетерозисних гібридів соняшнику», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».


Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, директор інституту, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивченняІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН


Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, головний науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Черчель Владислав Юрійович, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції скоростиглих гібридів кукурудзи ДУ Інститут зернових культур НААНЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Сивенка Олександра Анатолійовича

Дисертація Сивенка Олександра Анатолійовича

Відгук офіційного опонента Січкаря В. І.

Відгук офіційного опонента Черчеля В. Ю.


 На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

1жовтня 2016 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

 

Голіка Олега Вікторовича на тему: «Методологічні основи реалізації генетичного потенціалу роду TriticumL. у селекції пшениці ярої», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

 

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Петренкова Віра Павлівна, керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

 

Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції пшениці м’якої і горошку посівного Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кочмарський Валентин Сергійович, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

 Автореферат Голіка Олега Вікторовича

Дисертація Голіка Олега Вікторовича 

Відгук офіційного опонента Тищенка В.М.

Відгук офіційного опонента Бурденюк-Тарасевич Л.А.

 Відгук офіційного опонента Кочмарського В.С.

 

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

1жовтня 2016 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

 

Змієвської Олени Анатоліївни на тему: «Селекційна цінність ліній-відновлювачів фертильності для створення високо гетерозисних гібридів жита озимого», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Єгоров Дмитро Костянтинович, завідувач лабораторії селекції та генетики жита озимого Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, завідувач кафедри селекції і насінництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Мазур Зоя Олександрівна, старший науковий співробітник відділу селекції і насінництва зернових культур Верхняцької Дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

 Автореферат Змієвської Олени Анатоліївни

Дисертація Змієвської Олени Анатоліївни 

Відгук офіційного опонента Ващенка В.В.

Відгук офіційного опонента Мазур З.О.


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

12 жовтня 2016 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

 

Усова Олексія Семеновича на тему: «Оптимізація елементів технології вирощування пшениці твердої ярої в умовах східної частини Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Іванович, заступник директора з наукової роботи з інноваційно-інвестиційного розвитку Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Гопцій Тетяна Іванівна, професор кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Юла Володимир Михайлович, завідувач відділу адаптивних інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи ННЦ «Інститут землеробства НААН»

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

 Автореферат Усова Олексія Семеновича

Дисертація Усова Олексія Семеновича 

Відгук офіційного опонента Гопцій Т. І.

Відгук офіційного опонента Юла В. М.


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

12 жовтня 2016 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

 

Шакалій Світлани Миколаївни на тему: «Урожайність і якість зерна пшениці м'якої озимої залежно від мінерального живлення та захисту рослин в умовах Лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України Жемела Григорій Пимонович, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Іванович, заступник директора з наукової роботи з інноваційно-інвестиційного розвитку Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Гирка Анатолій Дмитрович, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур ДУ Інституту зернових культур НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Відгук офіційного опонента Попова Сергія Івановича

Відгук офіційного опонента  Гирки Анатолія Дмитровича


 

 Інформація про здобувачів наукових ступенів:

2015 рік

   

Рябчун Наталія Іванівна

  

Бабушкіна Тетяна Вікторівна

  

Глюдзик Маргарита Юріївна

  

 


  

  

Інформація про здобувачів наукових ступенів:

2016 рік

 

Єгоров  Дмитро Костянтинович

 

Чернобай Сергій Володимирович

  

Товстановська Тетяна Григорівна

 

Клименко Ігор Вікторович