PDF Печать

Спецрада

  

Спеціалізована вчена рада Д 64.366.01

Спеціальність:    06.01.05 селекція і насінництво.

                        06.01.09 – рослинництво.

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 року.

Голова – Кириченко Віктор Васильович

Заступник – Кобизєва Любов Никифорівна

Секретар – Огурцов Юрій Євгенович

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

21 квітня 2020 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Харитоненко Наталії Сергіївни на тему: «Мінливість вмісту і закономірності успадкування вітаміну Е (ізомерів токоферолів) у лініях та інбердних поколіннях соняшнику», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильовичдиректор Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

 

Офіційні опоненти:


доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Черчель Владислав Юрійович, директор ДУ Інститут зернових культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

 Повідомлення про перенесення дати захисту

 

Автореферат Харитоненко Наталії Сергіївни 

Дисертація Харитоненко Наталії Сергіївни

Відгук офіційного опонента Черчеля В.Ю.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.

 

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

17 грудня 2019 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Барилко Маргарити Григорівни на тему: «Особливості прояву рівня цінних господарських ознак горошку посівного (ярого) в східній частині Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Бугайов Василь Дмитрович, завідувач відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культурІнституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Леонов Олег Юрійович, завідувач лабораторії селекції та фізіології пшениці, тритикале озимих Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Чернуський Вадим Вікторович, провідний науковий співробітник відділу селекції цукрових буряків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142
 
 

Автореферат Барилко Маргарити Григорівни

Дисертація Барилко Маргарити Григорівни

Відгук офіційного опонента Леонова О.Ю.

Відгук офіційного опонента Чернуського В.В. 

 

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

17 грудня 2019 року о 12 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Тітової Аліни Євгеніївни на тему: «Селекційна цінність колекційних зразків у селекції нуту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Пузік Володимир Кузьмич, завідувач кафедри агротехнології та екологіїХарківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кобизєва Любов Никифорівна, заступник директора з наукової роботи, головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культурІнституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат  Тітової Аліни Євгеніївни

Дисертація Тітової Аліни Євгеніївни

Відгук офіційного опонента Кобизєвої Л.Н.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В. 

 


 На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

26листопада 2019 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Васько Наталії Іванівни на тему: «Теоретичне обґрунтування селекції ячменю ярого харчового напряму використання», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор Козаченко Михайло Романович, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Черчель Владислав Юрійович, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів Державної установи Інститут зернових культур НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Хоменко Світлана Олегівна, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Васько Наталії Іванівни

Дисертація Васько Наталії Іванівни

Відгук офіційного опонента Черчеля В.Ю.

Відгук офіційного опонента Хоменко С.О.

Відгук офіційного опонента Тищенко В.М.

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

29 жовтня 2019 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Поспєлова Сергія Вікторовича на тему: Наукові основи створення продуктивних агроценозів ехінацеї (EchinaceaMoench) в умовах Лівобережної України, поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».

Науковий консультант –доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кондратенко Петро Васильович, Академік-секретар Відділення рослинництваНаціональної академії аграрних наук України

Офіційні опоненти:

     доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Івановичкерівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

     доктор сільськогосподарських наук, професор Рахметов Джамал Бахлул оглизаступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН

     доктор сільськогосподарських наук, професор Федорчук Михайло Іванович, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України)


     З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Поспєлова Сергія Вікторовича

Дисертація Поспєлова Сергія Вікторовича

Відгук офіційного опонента Попова С.І.

Відгук офіційного опонента Федорчука М.І.

Відгук офіційного опонента Рахметова Д.Б.

 

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

29жовтня 2019 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Яроша Андрія Васильовича на тему: “Генетичне різноманіття TriticumaestivumL. за твердістю зерна та створення вихідного матеріалу для селекції м’якозерної пшениці м’якої озимої”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Рябчун Віктор Кузьмич, заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин УкраїниІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

     доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кириленко Віра Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениціМиронівського інституту пшениці імені В. М. РемеслаНААН

     кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культурІнституту овочівництва і баштанництва НААН


     З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Яроша Андрія Васильовича

 Дисертація  Яроша Андрія Васильовича

 Відгук офіційного опонента Кириленко В.В.

 Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.

 

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

11 червня 2019 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Кулика Максима Івановича на тему: «Агроекологічне обґрунтування вирощування проса прутоподібного (PanicumvirgatumL.) в умовах Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».


Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор член-кореспондент НААН Курило Василь Леонідович, професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лихочвор Володимир Володимирович, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Іванович, керівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Рожков Артур Олександрович, завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки УкраїниЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Кулика Максима Івановича

 Дисертація Кулика Максима Івановича

 Відгук офіційного опонента Лихочвора В.В.

 Відгук офіційного опонента Попова С.І.

 Відгук офіційного опонента Рожкова А.О.