PDF Print

Спецрада

  

Спеціалізована вчена рада Д 64.366.01

Спеціальність:    06.01.05 селекція і насінництво.

                        06.01.09 – рослинництво.

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 року.

Голова – Кириченко Віктор Васильович

Заступник – Петренкова Віра Павлівна

Секретар – Огурцов Юрій Євгенович

 

 

 

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

11 червня 2019 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Кулика Максима Івановича на тему: «Агроекологічне обґрунтування вирощування проса прутоподібного (PanicumvirgatumL.) в умовах Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».


Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор член-кореспондент НААН Курило Василь Леонідович, професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Лихочвор Володимир Володимирович, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

доктор сільськогосподарських наук, професор Попов Сергій Іванович, керівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Рожков Артур Олександрович, завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки УкраїниЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Кулика Максима Івановича

 Дисертація Кулика Максима Івановича

 Відгук офіційного опонента Лихочвора В.В.

 Відгук офіційного опонента Попова С.І.

 Відгук офіційного опонента Рожкова А.О.

 


 

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

26 грудня 2018 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Безпалько Валентини Василівни на тему: “Екологічно безпечні способи підвищення урожайності пшениці озимої та ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».


Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Буряк Юрій Іванович, заступник директора з науково-виробничої та господарської діяльностіІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Рожков Артур Олександрович, завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Собко Микола Геннадійович, заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН)


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Безпалько Валентини Василівни

 Дисертація Безпалько Валентини Василівни

 Відгук офіційнеого опонента Рожкова А.О.

 Відгук офіційнеого опонента Собка М.Г.

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

26 грудня 2018 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Гудим Олени Володимирівни на тему: “Мінливість ознак в мутантних поколіннях амаранту під дією гама-опромінення”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Гопцій Тетяна Іванівна, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництваХарківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України)

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Вировець В’ячеслав Гаврилович, головний науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб’яних культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142
 

 

Автореферат Гудим Олени Володимирівни

 Дисертація Гудим Олени Володимирівни

Відгук офіційнеого опонента Вировця В.Г.

Відгук офіційнеого опонента Сергієнко О.В.

 

 

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01
13 листопада 2018 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Кучеренка Єгора Юрійовича на тему: “Особливості прояву стійкості зразків сої до комплексу біо- та абіотичних чинників в умовах східної частини Лісостепу України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Петренкова Віра Павлівна, керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослинІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Білявська Людмила Григорівна, професор кафедри селекції, насінництва і генетикиПолтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Кучеренка Єгора Юрійовича

Дисертація Кучеренка Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Січкаря В.І. 

Відгук офіційного опонента Білявської Л.Г.

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

13листопада 2018 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Паламарчука Дмитра Петровича на тему: “Селекційно-генетичні особливості зразків рису та створення вихідного матеріалу для селекції сортів з високими врожайністю та якістю зерна”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Козаченко Михайло Романович, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменюІнституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Вировець В’ячеслав Гаврилович, головний науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб’яних культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шевченко Олександра Олександрівна, доцент кафедри селекції та насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Паламарчука Дмитра Петровича

Дисертація Паламарчука Д.П

Відгук офіційного опонента Вировця В.Г.

Відгук офіційного опонента Шевченко О.О.