PDF Print

Лабораторія інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин


 

          Історія підрозділу:

          s2Збір зразків генофонду вітчизняного походження та залучення (інтродукція) їх з-за кордону і формування колекції генетичного різноманіття рослин розпочато на Харківській селекційній станції з моменту її заснування у 1908 р. У різні періоди поповнення колекцій  сільськогосподарських культур, здійснили В.Я. Юр’єв, О.Ф. Гельмер, В.М. Рабінович, Л.М. Делоне, та ін. Численними і цінними були надходження зразків генофонду до колекцій станції у період функціонування (1925-1936 рр.) організованого М.М. Кулєшовим за ініціативою М.І. Вавілова поблизу Харкова Українського відділення реорганізованого пізніше в Українську дослідну станцію Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових культур (нині Всеросійських НДІ рослинництва ім. М.І. Вавілова). Сприяла поповненню колекцій діяльність Українського інституту прикладної ботаніки під керівництвом О.А. Янати. Великий внесок у поповнення колекцій зробили селекціонери інституту В.О. Козубенко, В.І. Дідусь, П.В. Кучумов, В.П. Пахомова, Б.П. Гур’єв, С.І. Константинов, В.С. Голік, В.Т. Манзюк, П.М. Чекригін, В.І. Худоєрко та інші. У 1957 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, селекції та генетики (УНДІРСіГ) АН УРСР було створено лабораторію рослинних ресурсів, у якій під керівництвом  Л.М. Делоне активно і плідно вели інтродукцію С.В. Рабінович, І.А. Гур’єва, Г.А. Корольська та ін.

            У 1992 р., з організацією Національного центру генетичних ресурсів рослин України, як його складовий підрозділ було створено лабораторію інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин. З цього моменту було розроблено і введено в дію Інформаційну систему «Генофонд рослин». У 1995 р. почало функціонувати Національне сховище зразків генофонду рослин.


 

Напрями роботи:

• розробка методології та збагачення колекцій Національного генбанку рослин України новими джерелами цінних господарських і біологічних ознак вітчизняного та зарубіжного походження, включаючи селекційні сорти і форми, місцеві форми народної селекції,  дикі співродичі культурних рослин;

• карантинна перевірка та первинне вивчення зразків генофонду, інтродукованих з-за кордону;

• реєстрація цінних колекцій і зразків генофонду рослин в Україні;

• інвентаризації колекцій Національного генбанку рослин Українита управління ними на основі Інформаційної системи «Генофонд рослин»;

• довготривале зберігання насіння зразків генофонду рослин у стані життєздатності у Національному сховищі;

• розробка наукових основ довгострокового зберігання насіння зразків генофонду рослин;

-забезпечення зразками генофонду рослин селекційних, науково-дослідних установ, навчальних закладів та інших користувачів.

• формування та ведення колекції малопоширених видів пшениці, її диких спів родичів та амфідиплоїдів; 


 

Завідувач: Кузьмишина Н.В.,  кандидат с. г. наук, с.н.с.

Відповідальні виконавці:

Богуславський Р.Л. - провідний наук. співробітник, канд. біолог. наук, с.н.с.

Задорожна О.А.. – провідний науковий співробітник, канд. біолог. наук, с.н.с.

Музафарова В.А. – старший науковий співробітник, канд. с.г. наук

Докукіна К.І. - науковий співробітник

Бондаренко  В.М. - молодший науковий співробітник

Шиянова Т.П. - молодший науковий співробітник

Авілова Т.О. - молодший науковий співробітник

Сергєєва І.Л. – агроном

Герасимов М.В. - агроном

s1


 

Основні наукові розробки:

Розроблена та реалізована концепція формування та ведення Національного генбанку рослин України, який створено 34 установами і включає 141,0 тис. зразків, що належать до 1202 видів рослин.

За дорученням Національної академії аграрних наук України розроблено та затверджено  Положення про реєстрацію колекцій і цінних зразків в Україні, розроблено паспорти базової, ознакової, серцевинної, робочої та ін. колекцій зразків генофонду. Проведено експертизу та зареєстровано 150 колекцій і 977 зразків генофонду рослин, на які видано свідоцтва про авторство та пріоритет.

Спільно з іншими лабораторіями НЦГРРУ зібрано для включення до колекції Національного генбанку рослин України 65,7 тис. зразків зернових, зернобобових, круп'яних, овочевих, кормових, технічних, лікарських і ефіроолійних, плодових, декоративних культур і дикорослих споріднених видів. Проведено 14 експедицій зі збору місцевих зразків генофонду, в т.ч. 8 міжнародних.

s4Розроблена та створена інформаційна система «Генофонд рослин», що здійснює інвентаризацію та ефективне управління зразками генофонду Національного генбанку рослин України, база паспортних даних якої включає інформацію про 95,7 тис. зразків. Розроблено систему дескрипторів та інструкцій з ведення бази паспортних даних, узгоджену з міжнародно прийнятими стандартами. Розроблено і створено бази даних реєстрації в Україні цінних колекцій і зразків генофонду рослин; зразків, які передаються на умовах міжнародного Стандартного договору про передачу матеріалу (Standard Material Transfer Agreement). До Європейського каталогу генетичних ресурсів рослин EURISCO включена інформація про 87,6 тис. зразків Національного генбанку рослин України, доступ до якого здійснюється в Інтернеті на сайті   http://eurisco.ecpgr.org.

Створено Національне сховище насіння зразків генофонду рослин України, у яке закладено на довготривале зберігання 61,3 тис. зразків генофонду, що належать до 635 видів культурних рослин та диких споріднених форм. Розроблено спосіб підвищення життєздатності насіння сільськогосподарських культур шляхом заморожування. Встановлено відмінності у стійкості насіння до зберігання в залежності від культури і сорту.

Створена, вивчена за цінними господарськими ознаками, підтримується в живому стані і передається для практичного використання колекція генофонду 23 малопоширених видів пшениці - 330 зразків, 20 видів дикорослих родичів пшениці – родів Aegilops і Dasypyrum - 220 зразків, 80 амфідиплоїдів пшениці різної геномної структури.

Розроблено і введено в дію Державний стандарт України ДСТУ 7066.2009 «Ресурси рослин генетичні. Терміни та визначення понять».

Розроблено програму навчального курсу «Генетичні ресурси рослин», який викладається у вузах України.

Налагоджена та здійснюється співпраця з генетичних ресурсів рослин з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO); організацією «Міжнародне біорізноманіття» (BioversityInternational); з провідними генбанками рослин, міжнародними центрами сільськогоподарських досліджень – СІММУТ (Мексика), ICARDA (Сирія), ICRISAI (Індія) та іншими дослідними та селекційними інститутами та фірмами.

1.    Рябчун В.К., Кузьмишина Н.В., Кобизєва Л.Н.,Докукіна К.І Богуславський Р.Л. Національний центр генетичних ресурсів рослин України / Видання третє доповнене.; ІР.- 2012.-30с.

2.    Рябчун В.К., Кузьмишина Н.В.,Герасимов Н.В, Шиянова Т.П., К.І. та ін.. Національне сховище зразків генофонду рослин України / Видання третє доповнене.; ІР.- 2012.-30с.

3.    Рябчун В. К. Национальный банк генетических ресурсов растений Украины как воплощение идей Н. И. Вавилова / В. К. Рябчун, Н. В. Кузьмишина, Р. Л. Богуславский //Вавиловский журнал генетики и селекции. – т. 16, №3, 2012. – с. 627-635.

4.    Богуславський Р. Л. Рід Aegilops L. як генетичний ресурс селекції / Р. Л.  Богуславський, О. В. Голик //Харків, 2004. – 236 с.

 


Контакти:

Україна, 61060, м. Харків, п-р Московський, 142; факс (057)779-77-63

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it