PDF Print

     Лабораторія генетичних ресурсів зернобобових і круп'яних культур


                                                                                        Історія лабораторії

s7      Cтворена в 1991 році та функціонує в структурі Національного центру генетичних ресурсів рослин України Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН. В лабораторії проводиться формування та вивчення генофонду 5 зернобобових культур: гороху, сої, квасолі, нуту, сочевиці; 4 круп’яних культур: проса і малопоширених просовидних (чумизи, могару, пайзи, африканського проса); 1 олійної культури (соняшнику), а також  координування колекцій, які ведуть наші співвиконавці: зернобобових культур – чини, вики, бобів, люпину; круп'яних – гречки, рису, сорго; олійних - соняшнику.

До створення Національного центру генетичних ресурсів рослин України робочі колекції по культурах гороху, сої, проса, соняшнику підтримувалися в селекційних підрозділах інституту. Колекція квасолі, чини і проса формувалася і вивчалася з 1954 року на Устимівській дослідній станції, яка на той час була підпорядкована Всеросійському інституту рослинництва ім. М.І. Вавілова.

Основною метою нашої лабораторії є формування генбанку зернобобових, круп'яних та олійних культур на основі базових, ознакових, спеціальних, генетичних та інших колекцій та забезпечення зразками генофонду селекційних, наукових, навчальних програм; розширення генетичного та видового різноманіття.

За час існування лабораторії колекції України зернобобових, круп'яних культур і соняшнику збільшився більше ніж у 6 разів і на 1.01.2013 р.  включають  12221 зразок: гороху – 2673 (в т.ч. 1дикий вид), сої – 2219 (в т.ч. 11 диких видів), квасолі – 2362 (в т.ч. 4 споріднені види), нуту – 1857 (в т.ч. 6 диких видів),  сочевиці – 1021 (в т.ч. 5 диких видів), вигни – 44 (в т.ч. 4 споріднені види), доліхосу  – 6, проса - 1409, малопоширених просовидних - 43 зразки), соняшнику – 587 (в т.ч. 56 диких видів). Унікальність нашої колекції полягає перш за все в тому, що в ній майже повністю зібрані староукраїнські місцеві та селекційні сорти, які були створені в різні періоди селекційної роботи в Україні.

s2


Співробітники лабораторії

Завідувач лабораторією - КОБИЗЄВА Любов Никифорівна, доктор с.-г. н., старший науковий співробітник, куратор національної колекції гороху, сої, сочевиці України

 

Провідний науковий співробітник - БЕЗУГЛА Ольга Миколаївна, канд. с.-г. н., старший науковий співробітник, куратор національної колекції квасолі і нуту України

 

 

Молодший науковий співробітник - БІРЮКОВА Ольга Володимирівна

 

Молодший науковий співробітник - КРИВОРУЧКО Тетяна Миколаївна

 

Агроном - БОЖКО Тетяна Миколаївна

 

Агроном - ПОТЬОМКІНА Лідія Максимівна

 

Старший лаборант - ГРИЦЕНКО Зінаїда Михайлівна

 

Старший лаборант - ЧЕНІНА Олена Євгеніївна   

s1  


       Основні наукові розробки:

s6          Одним з основних напрямків при формуванні банка генів рослин є пошук ефективних джерел цінних господарсько-біологічних ознак та ідентифікація генів, що їх контролюють. Виконуючи це завдання, щорічно, за результатами вивчення, ознакова колекція поповнюється джерелами та донорами цінних ознак. На базі цього співробітниками лабораторії створені і зареєстровані в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 5 базових колекцій (соя, квасоля, нут, просо, соняшник); 6 ознакових (горох, соя, квасоля, нут, соняшник – 2); 7 спеціальних (горох, соя - 2, квасоля, нут, сочевиця, просо); 1 генетична (просо); 1 навчальна (просо); 1 робоча колекція (просо).

В 2007 р. національні колекції нуту і сочевиці України визначені міжнародними організаціями Bioversity International и Global Crop Diversity Trust як світовий ресурс і рекомендовані для регенерації,  збереження і дублювання в світових генбанках. В 2008 р. виграно міжнародний грант на розмноження зернобобових культур квасолі, нуту, сочевиці та чини.

            Співробітники лабораторії являються співавторами 5 сортів сої, 3 з яких захищені патентом і включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Фея ®,  Версія ®, Алмаз ®, Східна, Скеля), 4 сортів проса, 2 з яких включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні  (Харківське 31, Вітрило, Харківське 56, Надійне), 2 сортів квасолі (Веселка та Отрада - включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні). Крім того, співробітники лабораторії є учасниками створених 11 сортів гороху, 7 з яких включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2 - одержано патент (Ефектний ®, Девіз ®, Харківський еталонний, Модус, Камертон, Царевич, Глянс, Чекригінський, Магнат, Оплот, Отаман).

          


       Публікації

s4         За період існування лабораторії видано 213 друкованих робіт. Серед них 4 класифікатори:

 

• Широкий уніфікований класифікатор України рода Phaseolus L. / Укладачі: Безугла О.М., Кобизєва Л.Н., Рябчун В.К., Дрєпін І.М., Їжик М.К., Сокол Т.В., Дупляк О.Т. – Харків, 2004. – 50 с.

 

• Широкий уніфікований класифікатор України роду Glycine max. (L.) Merr./ Укладачі: Кобизєва Л.Н., Рябчун В.К., Безугла О.М., Дрепіна Т. О., Дрєпін І.М., Потьомкіна Л.М., Сокол Т.В., Божко Т. М., Садовой О.О., Білявська Л.Г. – Харків, 2004. – 37 с.

 

• Широкий уніфікований класифікатор роду Cicer L. / Укладачі: О. М. Безугла, Л. Н. Кобизєва, В. К. Рябчун та інші. – Х., 2012. – 45 с.

 

• Широкий уніфікований класифікатор проса (PanicummiliaceumL.) / Укладачі:  Григоращенко Л.В., Холод С.Г., Руднік О.І. та ін. – Харків, 2009. – 63 с.

 

3 посібника:
s5

 

• Ідентифікація ознак зернобобових культур (горох, соя) : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова [та ін.]. - Харків: ВАТ “Видавництво  “Харків”, 2009. - 172 с.

 

• Ідентифікація ознак зернобобових культур (квасоля, нут, сочевиця) : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова [та ін.]. - Харків: ВАТ “Видавництво  “Харків”, 2009. – 117 с.

 

• Ідентифікація морфологічних ознак соняшнику (HelianthusL.) : Навчальний посібник / Кириченко В.В., Петренкова В.П., Кривошеєва О.В., Рябчун В.К., Маркова Т.Ю. - Харків: ВАТ “Видавництво  “Харків”, 2007. - 78 с.

 


s3В рамках міжнародного співробітництва підтримуються тісні зв'язки із зарубіжними генбанками і селекціонерами:

 

• Всеросійський інститут рослинництва ім. М.І.Вавілова, м. Санкт-Петербург (Росія),

 

• Всеросійський  науково-дослідний інститут зернобобових і круп'яних культур Російської академії с.-г. наук, м. Орел  (Росія),

 

• Інститут генетики і цитології  Білорусі та науково-виробнича фірма “Соя-Север” (Білорусь),

 

• Інститут кормових культур, м. Плевен  (Болгарія),

 

• Plant Gene Resources of Canada Agricultural та Соскатунский університет (Канада).