PDF Print

     Лабораторія генетичних ресурсів зернобобових і круп'яних культур


Історія лабораторії

      Лабораторія генетичних ресурсів зернобобових і крупяних культур входить до складу Національного центру генетичних ресурсів рослин України і займається формуванням національної колекції зернобобових та крупяних культур. На 01.01.2018 р. колекція зернобобових культур включала 10199 зразків (горох – 2683, соя – 2275, квасоля – 2268, нут – 1871, сочевиця – 1041, вигна – 51, доліхос – 7 зразків), колекція круп’яних культур – 1499 зразків (просо – 1457, чумиза – 19, могар – 10, пайза – 9, африканське просо – 4 зразки).

01 GRZBK 02 GRZBK 03 GRZBK     

 Мета досліджень: формування генбанку зернобобових та круп’яних культур на основі базових, ознакових, спеціальних, генетичних, навчальних та інших колекцій; забезпечення зразками генофонду селекційних, наукових, навчальних програм; розширення генетичного різноманіття для фермерських і присадибних господарств.

   04 GRZBK 05 GRZBK 06 GRZBK   

 Співробітники лабораторії є авторами сортів квасолі Веселка та Отрада; співавторами сортів сої Скеля, Версія, Алмаз, Естафета, Байка, Спритна, Кобза, Слобода, Фортеця; сортів проса Харківське 31, Вітрило,  Сонечко слобідське, Богатирське; учасниками створення сортів гороху Магнат, Меценат, Гейзер, Гайдук, Корвет, Чекригінський, Малахіт.

07 GRZBK

Багаторічні напрацювання лабораторії лягли в основу зареєстрованих в Національному центрі генетичних ресурсів України колекцій:

базові

                   ·                  базової гороху, яка охоплює 2443 зразка з 75 країн світу (свідоцтво № 80 від 16.10.2010 р.);

                   ·                  базової сої, яка охоплює 2046 зразків з 35 країн світу (свідоцтво № 20 від 23.10.2006 р.);

                   ·                  базової квасолі, яка охоплює 4498 зразків з 88 країн світу (свідоцтво № 130 від 30.10.2012 р.);

                   ·                  базової нуту, яка охоплює 1612 зразків з 55 країн світу (свідоцтво № 41 від 24.10.2007 р.);

                   ·                  базової проса, яка охоплює 6145 зразків з 56 країн світу (свідоцтво № 19 від 23.11.2006 р.);

08 GRZBK

генетичні

                   ·                  генетичної гороху, яка охоплює 221 зразок з 26 країн світу (свідоцтво № 171 від 11.12.2014 р.);

                   ·                  генетична проса, яка охоплює 65 зразків з 4 країн світу (свідоцтво № 2 від 11.02.2005 р.);

09 GRZBK

ознакові

                   ·                  ознакової нуту, яка охоплює 262 зразка з 34 країн світу (свідоцтво № 131 від 30.10.2012 р.);

                   ·                  ознакової гороху за ознаками вирізняльності, яка охоплює 153 зразки з 27 країн світу (свідоцтво № 3 від 17.10.2005 р.);

                   ·                  ознакової сої за ознаками вирізняльності, яка охоплює 83 зразки з 19 країн світу (свідоцтво № 82 від 27.10.2010 р.);

                   ·                  ознакової квасолі за ознаками вирізняльності, яка охоплює 141 зразок з 25 країн світу (свідоцтво № 65 від 25.06.2009 р.);

                   ·                  ознакової нуту за ознаками вирізняльності, яка охоплює 79 зразків з 22 країн світу (свідоцтво № 59 від 24.06.2008 р.);

                   ·                  ознакової сочевиці за ознаками відмінності, яка охоплює 90 зразків з 23 країн світу (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53120 від 14.01.2014 р.);

                   ·                  ознакової гороху за стійкістю проти хвороб та шкідників, яка охоплює 132 зразка з 19 країн світу (свідоцтво № 34 від 01.03.2007 р.);

                   ·                  ознакової квасолі за стійкістю проти хвороб та шкідників у комплексі з цінними господарськими ознаками, яка охоплює 127 зразків з 24 країн світу (свідоцтво № 37 від 11.03.2007 р.);

                   ·                  ознакової гороху овочевого напряму використання, яка охоплює 193 зразки з 22 країн світу (свідоцтво № 178 від 11.12.2014 р.).

                   ·                  ознакової  сої за стійкістю проти хвороб та шкідників, яка охоплює 46 зразків з 15 країн світу (свідоцтво № 35 від 12.03.2007 р.); 

 спеціальні

                   ·                  спеціальної ознакової за реакцією зразків нуту на нітрогенізацію штамом 065 Mesorhizobiumciceri, яка охоплює 44 зразка з 13 країн світу (свідоцтво № 60 від 24.06.2008 р.);

                   ·                  спеціальна ознакова  сої за фотоперіодичною реакцією рослин, яка охоплює 36 зразки з 22 країн світу (свідоцтво № 1 від 17.11.2005 р.);

                   ·                  спеціальну ознакову колекцію сої укісного напряму використання, яка охоплює 50 зразків з 14 країн світу (свідоцтво № 120 від 09.11.2011 р.);

10 GRZBK 

навчальні

                   ·                  навчальна проса та просовидних культур, яка охоплює 113 зразків з 19 країн світу (свідоцтво № 86 від 02.11.2010 р.);

                   ·                  навчальна гороху, яка охоплює 123 зразків з 18 країн світу (свідоцтво № 253 від 08.11.2017 р.);

                   ·                  навчальна квасолі, яка охоплює 115 зразків з 26 країн світу (свідоцтво № 254 від 08.11.2017 р.);

                   ·                  навчальна нуту, яка охоплює 112 зразків з 29 країн світу (свідоцтво № 251 від 08.11.2017 р.);

                   ·                  навчальна сочевиці, яка охоплює 116 зразків з 18 країн світу (свідоцтво № 252 від 08.11.2017 р.); 

 11 GRZBK

робочі

                   ·                  робоча ознакова квасолі за основними господарськими ознаками, яка охоплює 65 зразків з 15 країн світу (свідоцтво № 108 від 30.12.2010 р.);

                   ·                  робоча нуту за стійкістю до аскохітозу, яка охоплює 69 зразків з 19 країн світу(свідоцтво № 244 від 11.08.2017 р.);

                   ·                  робоча проса за вмістом білка в зерні, яка охоплює 136 зразків з 20 країн світу (свідоцтво № 144 від 15.01.2013 р.).

Співробітниками лабораторії опубліковано 270 наукових праць. Найбільш вагомими є:

                   ·                  Дикі та споріднені види зернобобових кільтур (горох, соя, квасоля, нут, сочевиця) / [Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, В. К. Рябчун, О. В. Тертишний, Л. М. Потьомкіна, Т. М. Божко, О. О. Гончарова, Р. Л. Богуславський]. – НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Харків, 2014. – 49 с.

                   ·                  Генофонд сочевиці в Україні / В. В. Кириченко, Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, В. К. Рябчун, Т. В. Сокол, Т. М. Божко / за редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України В.В. Кириченка. – Харків, 2016. – 209 с.

                   ·                  Спеціальна селекція і насінництво польових культур. Навчальний посібник / за ред. Академіка Нац. академії аграрних наук України В.В. Кириченка. – Харків: ІР ім. В.Я. Юр’ва НААН України, 2010 р. – 462 с.

                   ·                  Кобизєва Л. Н. Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур з покращеними технологічними показниками якості насіння / Л. Н. Кобизєва // Фактори експериментальної еволюції організмів : Зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; Редкол.: Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. – К.: Логос, 2013. – Присвяч.: 95-річчю від часу заснування НААН України. – Т.13. – 2013. – C. 54–57.

                                                        ·                                                       Методичні рекомендації з вивчення генетичних ресурсів зернобобових культур / Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, С. І. Силенко та інші / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Харків : Стіль-Іздат, 2016. – 84 с.

12 GRZBK 

                   ·                  Ідентифікація ознак зернобобових культур (горох, соя) : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова [та ін.]. - Харків: ВАТ “Видавництво  “Харків”, 2009. - 172 с.

13 GRZBK

                   ·                  Ідентифікація ознак зернобобових культур (квасоля, нут, сочевиця) : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова [та ін.]. - Харків: ВАТ “Видавництво  “Харків”, 2009. – 117 с.

                   ·                  Широкий уніфікований класифікатор України рода Phaseolus L.- Укладачі: Безугла О.М., Кобизєва Л.Н., Рябчун В.К., Дрєпін І.М., Їжик М.К., Сокол Т.В., Дупляк О.Т. – Харків, 2004. – 50 с.

                   ·                  Широкий уніфікований класифікатор України роду Glycine max. (L.) Merr. - Укладачі: Кобизєва Л.Н., Рябчун В.К., Безугла О.М., Дрепіна Т. О., Дрєпін І.М., Потьомкіна Л.М., Сокол Т.В., Божко Т. М., Садовой О.О., Білявська Л.Г. – Харків, 2004. – 37 с.

                   ·                  Широкий уніфікований класифікатор роду Cicer L. / О. М. Безугла, Л. Н. Кобизєва, В. К. Рябчун та інші. – Х., 2012. – 45 с.

                                                        ·                                                       Широкий уніфікований класифікатор проса (PanicummiliaceumL.) / [укл. Григоращенко Л.В., Холод С.Г., Руднік О.І. та ін.]. – Харків, 2009. – 63 с.

14 GRZBK

        СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ

Безугла Ольга Миколаївна – завідувач лабораторії, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, куратор колекцій нуту та квасолі, координатор формування колекцій зернобобових культур;

Кобизєва Любов Никифорівна – головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, куратор колекцій гороху, сої та сочевиці;

Вус Надія Олександрівна – науковий співробітник (відповідальна за формування колекцій нуту та сої);

Бірюкова Ольга Володимирівна – науковий співробітник (відповідальна за формування колекції проса та просовидних культур);

Потьомкіна Лідія Максимівна – агроном (відповідальна за формування колекції гороху);

Божко Тетяна Миколаївна – агроном (відповідальна за формування колекції сочевиці);

Фалалєєва Віра Авкадєвна – лаборант.