PDF Печать

Лабораторія генетики, біотехнології та якості


         Чисельний склад: 18 осіб, у т.ч. 6 кандидатів наук 

  У сучасному складі і під цією назвою лабораторія функціонує з 2017 р. Створена шляхом об’єднання двох структурних підрозділів − лабораторії генетики і біотехнології та лабораторії якості зерна. Лабораторію генетики і біотехнології у свою чергу було організовано за рахунок об’єднання лабораторії генетики і фізіології та лабораторії біотехнології рослин у 2006 р.

LabGenBio 

Співробітники лабораторії генетики, біотехнології та якості, 2018 р.

Перший ряд, зліва направо : В.С. Лютенко, Т.М. Дворніченко, Л.М. Буряк; другий ряд: В.В. Поздняков, Л.І. Реліна, С.Ю. Діденко, О.В. Білинська,  Л. А. Вечерська; третій ряд: О.Г. Супрун. В.П. Безпарточна, Я.Ю. Шарипіна, О.В. Анциферова, Т.В. Сахно, Н.К. Ільченко, Н.С. Харитоненко, Т.А. Шелякіна.

ZavLabGen 

Завідувач лабораторії О.В. Білинська, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, секретар Харківського відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, член Ради Товариства  

 

Генетичні дослідження як невід’ємна частина селекційного процесу беруть початок від моменту заснування Харківської селекційної станції у 1910  р. Значний внесок у розвиток генетики у різні роки зробили представники харківської генетичної школи, відомі вчені В.Я. Юр’єв, М.М. Кулешов, І.М.Поляков, Л.М. Делоне, ВЄ. Козубенко, а також  В.Т. Манзюк, Б.П. Гур’єв, В. В. Кириченко, П.П. Літун, С.М. Тимчук.

Як самостійний структурний підрозділ лабораторія генетичних основ селекції була створена у 1979 р., на основі існуючої з початку 70-х років лабораторії польового досліду. Основними напрямами досліджень лабораторії впродовж більш ніж 20-ти років були розробка під керівництвом П.П. Літуна теорії генетико-селекційних експериментів і технології селекційного процесу, а також інформаційне забезпечення генетико-селекційних експериментів. Вагомі здобутки було отримано у галузі біохімічної генетики під керівництвом С.М. Тимчука. Зокрема, було розроблено моделі генетичної регуляції білкового, вуглеводного та ліпідного комплексів кукурудзи, жирнокислотного складу олії соняшнику. Вперше в Україні та СНД створено гібриди технічної кукурудзи амілозного та амілопектинового типу і надцукрової кукурудзи.

Лабораторія біотехнології була створена у 1991 р. на основі групи, яка  входила до складу лабораторії селекції ячменю і з 1981 р. під керівництвом Л.М. Наумової провадила дослідження у галузі віддаленої гібридизації ячменю та отримання гаплоїдів методом гаплопродюсера з застосуванням ембріокультури in  vitro. У різні роки підрозділом керували Е.В. Крупнова, В.М. Чередніченко, В.М. Попов, О.А. Задорожна, О. В. Білинська.

Основними напрямами досліджень впродовж 2006−2017 рр. були дослідження у галузі експериментальної гаплоїдії ячменю та соняшнику, клітинна селекція на стійкість ячменю та гороху до хвороб, вивчення фізіологічних основ стійкості соняшнику до вовчка, створення вихідного матеріалу соняшнику із зміненим фракційним складом токоферолів, добір генотипів соняшнику за використання морфологічних, біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів. На основі вивчення основних чинників експериментального андрогенезу invitroбуло розроблено першу вітчизняну технологію отримання гаплоїдів ячменю у культурі пиляків invitro, інноваційні елементи якої захищено сімома патентами України. Вперше в Україні і СНД створено і впроваджено у селекційний процес андрогенні лінії подвоєних гаплоїдів.

Лабораторія якості зерна бере початок від заснованої у 1934 р. борошномельно-хлібопекарської лабораторії. В той період основна увага вчених була зосереджена на питаннях вивчення особливостей формування високоякісного зерна в залежності від технологій обробки ґрунту, фонів мінерального живлення.

У різні роки лабораторію очолювади М. Й. Мельников, М. М. Стрельникова, Л. П. Кучумова, І. А.  Панченко, В. В. Лучной, О. Ю. Леонов, С. Ю. Діденко. Основними напрямками сучасних досліджень лабораторії є вивчення показників якості основних сільськогосподарських культур (вмісту та якості білка, клейковини, вмісту олії та її жирно кислотного складу, вмісту та фракційного складу крохмалю, вітамінів в зерні бобових, круп’яних та олійних культур. Повна хлібопекарська оцінка та оцінка макаронних якостей як сучасних сортів, так і колекційних зразків пшениці озимої та ярої, тритикале, жита, пшениці полби.

Основними напрямами досліджень з 2006 по теперішній час є використання віддаленої гібридизації для створення вихідного матеріалу пшениці озимої та ярої із інтрогресіями від видів-співродичі для створення високоякісних сортів цих культур. А також селекція зернових та круп’яних культур із перерозподіленим фракційним складом крохмалю. 

Окрім теоретичних і методичних досліджень, лабораторія виконує великий обсяг робіт з визначення показників якості усіх культур, селекція яких проводиться в інституті, а також здійснює аналізи якості продукції, включаючи повний технологічний аналіз хлібопекарних якостей, на комерційній основі за договорами з науково-дослідними установами, агропідприємствами різної форми власності, фермерами.

ПРАЙС НА ПОСЛУГИ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія підтримує наукові контакти з Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства і сортовивчення НААН, Харківським національним університетом ім. В.Н Каразіна, Харківським національним університетом ім. В.В. Докучаєва, Харківським Державним університетом харчування і торгівлі, ХНТНС ім. П. Василенка, Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ. Співробітники лабораторії беруть участь у міжнародній співпраці, зокрема у 2008 – 2012 році лабораторія якості зерна виграла міжнародний грант «Покращення якості зерна пшениці та кукурудзи за використання індукованого мутагенезу» під егідою Міжнародної Агенції з ядерної енергії (м. Відень, Австрія). 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ СПІВРОБІТНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Контакти

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва

лабораторія генетики і біотехнології

пр. Московський, 142

Харків, 61060

корпус 1, кім. 105,

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript