PDF Print

Лабораторія стійкості до біотичних чинників


 

Історія підрозділу.

Фітопатологічні дослідження в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва ведуться з 1913 року, коли у складі Харківської сільськогосподарської дослідної станції був відкритий відділ фітопатології. Керівництво дослідженнями в різні роки здійснювали: Потебня Андрій Олександрович – засновник лабораторії, міколог, приват-доцент Харківського університету (1913-1919 рр.); Страхов Тимофій Данилович – фітопатолог, основоположник та організатор справи захисту рослин в колишньому СРСР, член-кор. АН СРСР (1919-1930 рр.); Гречка Ірина Василівна (1961-1981 рр.), Громико Галина Миколаївна (1981-1991 рр.) – фітопатологи, учениці та послідовниці Страхова Т. Д.; Долгова Олена Мартинівна (1991-1999 рр.) – фітопатолог, учениця та послідовниця Гречки І. В.; Петренкова Віра Павлівна (1999-2010 рр.) – імунолог, член-кореспондент НААН України; Боровська Ірина Юріївна (2010 до теперішнього часу) – імунолог, учениця і послідовниця Петренкової В. П.


 

Напрями роботи лабораторії.

На сьогоднішній день лабораторія стійкості до біотичних чинників працює у тісній співпраці з селекційними відділами Інституту, Національним центром генетичних ресурсів рослин України, обласним департаментом сільського господарства. Основні напрямки роботи лабораторії:

- виділення джерел стійкості до хвороб та шкідників серед колекційних зразків та селекційного матеріалу озимої та ярої пшениць, ячменю, зернобобових культур, кукурудзи та соняшнику;

- визначення донорських властивостей визначених джерел стійкості до хвороб;

- залучення донорів стійкості до схрещувань з метою створення стійкого вихідного матеріалу;

- добори стійких ліній з подальшою реєстрацією в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України та залучення їх в селекційний процес відповідних підрозділів;

- фітоекспертиза насіння та рослинних проб;

- фітосанітарний моніторинг посівів польових культур


 

Склад лабораторії.

П.І.Б.

Посада

Петренкова В. П.

Головний науковий співробітник лабораторії стійкості до біотичних чинників, доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН

Боровська І. Ю.

зав. лаб., к. с.-г. н., с.н.с.

Лучна І. С.

ст. наук. сп., к. с.-г. н.

Сокол Т. В.

ст. наук. сп., к. с.-г. н.

Бабушкіна Т. В.

молодший наук. сп.

Баранова В. В.

молодший наук. сп.

Ниска І. М.

молодший наук. сп.

Єсіпова Н. В.

лаборант

Чугаєв С. В.

Аспірант. Науковий керівник -  Петренкова В. П.

Приходченко А. А.

Аспірант. Науковий керівник -  Петренкова В. П.

Бубнікович А. В.

Аспірант. Науковий керівник -  Петренкова В. П.


Основні наукові розробки.

- Спосіб /метод/ обліку ураженості зернових та зернобобових культур листковими хворобами, перевагою якого є більш точне (порівняно з загальноприйнятими методиками) визначення площі ураженої плямистостями поверхні листя в абсолютних величинах (см2). Патент України на корисну модель № 3219 від 12.05.08.

- Спосіб створення штучного інфекційного фону для селекції кукурудзи на стійкість до фузаріозної стеблової гнилі. Патент України на корисну модель № 47046 від 11.02.2010 р.

- Спосіб визначення стійкості ячменю ярого до збудників гельмінтоспоріозу. Патент UA 67887 U МПК А01Н 1/04 (2006.01).

- Спосіб визначення стійкості пшениці озимої до збудників фузаріозних кореневих гнилей. Патент UA 77446 U МПК А01Н 1/04 (2006.01).

- Сформовано та зареєстровано в НЦГРРУ 12 ознакових та 1 спеціальна колекція генофонду озимої та ярої пшениці, ярого ячменю, гороху, сої, квасолі, кукурудзи за стійкістю до хвороб та шкідників.


 

Найбільш вагомі наукові публікації.

- 4 навчально-практичних посібника з визначення відмінності, однорідності і стабільності соняшнику, кукурудзи, зернобобових культур (горох, соя, квасоля, нут, сочевиця);

- монографія „Стійкість соняшнику до некротрофних патогенів” // В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, В. В. Кириченко. – 296 с.

- навчальний посібник „Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів” /за редакцією академіка НААН В. В. Кириченка, члена-кореспондента НААН В. П. Петренкової. – 320 с.

- методичні рекомендації з обліку чисельності шкідників на посівах зернових колосових культур. - 65 с.

- методичні рекомендації з обліку чисельності клопа шкідливої черепашки на посівах зернових колосових культур. - 17 с.

- методичні рекомендації з обліку чисельності лучного метелика на посівах польових культур. - 12 с.

В останнє десятиріччя захищено 4 дисертаційні роботи:

- Петренкова В. П. Теоретичні основи селекції соняшнику на стійкість до некротрофних патогенів (Sclerotiniasclerotiorum (Lib) deBary, BotrytiscinereaPers., Phomopsis / DiapotthehelianthyMunt. – Cvet. etal) : дис. доктора с.-г. наук : 06.01.05. / Петренкова Віра Павлівна. – Одеса, 2005. – 320 с.

- Боровська І. Ю. Селекційна цінність ліній соняшнику за стійкістю до фомопсису та господарськими ознаками їх гібридів : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.05. / Боровська Ірина Юріївна. – Харків, 2006. – 178 с.

- Лучна І. С. Селекційна цінність зразків квасолі за стійкістю до хвороб в умовах східної частини Лісостепу України : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.05. / Лучна Інна Станіславівна. – Харків, 2010. – 167 с.

- Сокол Т. В. Створення вихідного матеріалу для селекції горохуна стійкістьдо комплексу шкідливих організміву східному Лісостепу України: дисертація кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю:06.01.05 / Сокол Тетяна Володимирівна. – Х., 2012. – 187 с.


 

Координати завідуючого:

 

 - службовий телефон (0572) 90-02-17, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

s2

І. Ю. Боровська та В. П. Петренкова

s3

Публікації лабораторії стійкості до біотичних чинників

s4

s1

Віра Павлівна Петренкова з аспірантами