PDF Print

Лабораторія імунітету рослин до хвороб і шкідників

 


 

ІСТОРІЯ ПІДРОЗДІЛУ

 

Фітопатологічні дослідження в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва ведуться з 1913 року, коли у складі Харківської сільськогосподарської дослідної станції був відкритий відділ фітопатології. Керівництво дослідженнями в різні роки здійснювали: Потебня Андрій Олександрович – засновник лабораторії, міколог, приват-доцент Харківського університету (1913-1919 рр.); Страхов Тимофій Данилович – фітопатолог, основоположник та організатор справи захисту рослин в колишньому СРСР, член-кор. АН СРСР (1919-1930 рр.); Гречка Ірина Василівна (1961-1981 рр.), Громико Галина Миколаївна (1981-1991 рр.) – фітопатологи, учениці та послідовниці Страхова Т. Д.; Долгова Олена Мартинівна (1991-1999 рр.) – фітопатолог, учениця та послідовниця Гречки І. В.; Петренкова Віра Павлівна (1999-2010 рр.) – імунолог, член-кореспондент НААН України; Боровська Ірина Юріївна (2010 до теперішнього часу) – імунолог, учениця і послідовниця Петренкової В. П.

 


 

НАПРЯМИ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ

 

На сьогоднішній день лабораторія імунітету рослин до хвороб та шкідників працює у тісній співпраці з селекційними відділами Інституту, Національним центром генетичних ресурсів рослин України, обласним департаментом сільського господарства за такими напрямами:

- виділення джерел стійкості до хвороб та шкідників серед колекційних зразків та селекційного матеріалу озимої та ярої пшениць, ячменю, зернобобових культур (гороху та сої), кукурудзи та соняшнику;

- визначення донорських властивостей визначених джерел стійкості до хвороб;

- залучення донорів стійкості до схрещувань з метою створення стійкого вихідного матеріалу;

- створення стійких ліній польових культур з подальшою реєстрацією в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України та залучення в наукові програми селекційних підрозділів інституту;

- визначення рівня ураження насіння зернових колосових, зернобобових культур, кукурудзи, соняшнику збудниками хвороб (фітоекспертиза насіння);

- визначення видової належності збудників хвороб основних польових культур на рослинних пробах у лабораторних умовах;

- консультації щодо поширення і розвитку хвороб безпосередньо у польових умовах як надання дорадчої підтримки і наукового супроводу селекційних розробок (сортів і гібридів) інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН.


 

СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ

 

П.І.Б.

Посада

Петренкова В. П.

Керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин, доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН

Боровська І. Ю.

Завідувач  лабораторії, к. с.-г. н., с.н.с.

Лучна І. С.

Провідний науковий співробітник, к. с.-г. н., с.н.с

Сокол Т. В.

Старший науковий співробітник, к. с.-г. н., с.н.с.

Бабушкіна Т. В.

 Науковий співробітник, к. с.-г. н.

Ниска І. М.

Молодший науковий співробітник

Єсіпова Н. В.

Лаборант

Кучеренко Є. Ю.

Аспірант денної форми навчання

 


 

 ОСНОВНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ

 


 

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РОЗРОБКИ

 

1

Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України. Випуск 2 / за ред. В. П. Петренкової, В. К. Рябчуна. – Харків, 2011. - 58 с.
2

Методи обліку шкідників на посівах зернових колосових культур. Методичні рекомендації / за ред. доктора с.-г. наук, професора Петренкової В. П. / І. М. Черняєва, Т. Ю. Маркова, І. С. Лучна, Т. В. Бабушкіна, І. Ю. Боровська. – Харків, 2011. – 68 с.
3

Методичні рекомендації з обліку чисельності шкідників і розповсюдженості хвороб в посівах соняшнику / за ред.. доктора с.-г. наук Петренкової В.П./ І.Ю.Боровська, В.П.Петренкова, Т.Ю.Маркова, І.М.Черняєва. – Харків, 2013 – 50 с.
4

Методичні рекомендації з обліку чисельності хлібного клопа шкідливої черепашки на посівах зернових колосових культур / за редакцією В. П. Петренкової / Петренкова В. П., Маркова Т. Ю., Черняєва І. М., Боровська І. Ю., Лучна І. С., Бабушкіна Т. В., Ниска І. М. Харків, 2013. – 17 с.
5

Методичні рекомендації з обліку чисельності лучного метелика на посівах польових культур / за редакцією В. П. Петренкової / Петренкова В. П., Маркова Т. Ю., Черняєва І. М., Баранова В. В., Боровська І. Ю., Лучна І. С., Бабушкіна Т. В., Ниска І. М. Харків, 2013. – 17 с.
6

«Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України. Випуск 3», 56 с.. В каталозі наведено узагальнення багаторічних досліджень стійкості до хвороб та шкідників світового генофонду пшениці озимої та ярої, ячменю ярого, сої, гороху, кукурудзи та соняшнику. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва протокол № 7 від 15.07.2016 р.

 

СТВОРЕННЯ СТІЙКОГО ДО БІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

 

1

8 ліній пшениці м’якої озимої, які поєднують групову стійкість до 2 (септоріозу, борошнистої роси) та 3 (септоріозу, борошнистої роси, бурої іржі) хвороб на рівні 7-9 балів з високою урожайністю та густотою стеблостою (св. про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 824-828 від 24.10.2011 р.)
2

3 лінії тритикале озимого – поєднують стійкість до летючої сажки (8 балів) в поєднанні з високою урожайністю (525 г/м2) та стійкістю до абіотичних чинників: зимостійкість – бал 8, посухостійкість – бал 9, стійкість проти вилягання – бал 9, крупністю та виповненістю насіння (св. про реєстрацію НЦГРРУ про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 916–917 від 30.10.2012 р., № 1020 від 08.02.2013 р.
3

5 ліній кукурудзи – джерела та донори високої стійкості до пухирчастої сажки, кукурудзяного метелика (9 балів), різні за стиглістю (середньостиглі (89 діб від сходів до воскової стиглості), продуктивні (60–63 г/зерна з рослини), маса 1000 зерен 247 г ( св. НЦГРРУ про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 865–868 від 10.02.2012 р., № 1192 від 08.04.2014 р.)
4

8 ліній соняшнику – багато- чи одно кошикові відновники пилку, линолевого типу (вміст ленолевої кислоти 65,8 %), поєднують стійкість до несправжньої борошнистої роси (9 балів), фомопсису (7 балів), сухої гнилі (7–9 балів), з посухостійкістю (8–9 балів) та комплексом цінних агрономічних ознак (продуктивності рослини, маси 1000 насінин) (св. НЦГРРУ № 1051–1052 від 25.02.2013 р., № 1159 від 31.01.2014 р., № 1170–1171 від 11.02.2014 р., № 1160–1162 від 31.01.2014 р.,
5

2 лінії пшениці м’якої ярої – поєднують групову стійкість до борошнистої роси (7 балів), бурої іржі (7 балів), септоріозу (7 балів), з стійкість до вилягання (8 балів) з масою 1000 зерен 37,0 г при урожайності 321 г/м2.(св. про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 1126–1127 від 13.11.2013 р.)
6

9 ліній гороху СП 160-15, СП 161-15, СП 165-15, СП 168-15, СП 169-15, СП 170-15, СП 172-15, СП 174-15, СП 175-15 (IU068717- IU068275) – поєднують стійкість до аскохітозу (7-8 балів), фузаріозу (7 балів), іржі (7 балів), посухостійкі (7 балів) толерантні до ураження вірусом жовтої мозаїки з комплексом господарських ознак, зокрема масою 1000 насінин 241–300 г. Запити НЦГРРУ №№ 003819–20160623 від 23.06.2016 р.


 

 РЕЄСТРАЦІЯ ЦІННИХ ЗРАЗКІВ

 

1

Сорт ячменю ярого Віртуоз – джерело комплексної стійкості до кам’яної сажки та внутрішньостеблових шкідників (8 балів), у поєднанні з високими показниками цінних господарських ознак (св. НЦГРРУ № 983 від 24.01.2013 р.)
2

Сорти пшениці м’якої озимої Білосніжка, Влучна, Подолянка, Фермерка – поєднують стійкість до фузаріозної кореневої гнилі (5 балів), септоріозу (8 балів), борошнистої роси (8 балів), бурої іржі (9 балів) з масою 1000 зерен 37,6–42,3 г, загальною хлібопекарською оцінкою (9 балів), морозостійкістю (7–8 балів) при урожайності 640–671 г/м2 (св. про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 1097–1100 від 14.11.2013 р.)

 


 

КОЛЕКЦІЇ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН

 

1.

Робоча колекція зразків пшениці м’якої озимої з груповою стійкістю до листкових хвороб. Вміщує 24 зразка з 9 країн, які поєднують високий рівень (7–9 балів) стійкості до збудників септоріозу, борошнистої роси, бурої іржі з високими показниками цінних господарських ознак (зимостійкості, густоти продуктивного стеблостою, маси 1000 насінин, урожайності). Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 187 від 11.06.2015 р.
2. Робоча колекція ліній кукурудзи за груповою та комплексною стійкістю до шкідливих організмів. Вміщує 102 зразки з 3 країн, які містить як джерела стійкості (7–9 балів) до збудників пухирчастої і летючої сажки, стеблової гнилі, фузаріозу качанів, кукурудзяного стеблового метелика, так і еталони повного спектру прояву ознаки стійкості (5–1 бал) і цінних господарських ознак (продуктивності рослини, довжини качана, кількості зерен на качані, кількості качанів на рослині, маси 1000 насінин, кількість рядів зерен на качані, висоти основного стебла, висоти прикріплення верхнього качана). Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 186 від 07.04.2015 р.
3.

Робоча колекція сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу / 51 зразок з 11 країн / Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 151 від 12.11.2013 р.
4.

Робоча ознакова колекція пшениці м’якої ярої з індивідуальною, груповою та комплексною стійкістю до шкідливих організмів (74 зразка з 11 країн світу). В колекції представлені джерела стійкості (8-9 балів) до септоріозу, борошнистої роси, піренофорозу, бурої іржі, твердої сажки, внутрішньостеблових шкідників (пшеничної і шведських мух). Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 243 від 27.12.2016 р.
5.

Робоча колекція ліній соняшнику з груповою стійкістю до фомопсису і несправжньої борошнистої роси (28 зразків з 2 країн). Поєднує групову стійкість високого рівня (9 балів)до цих хвороб з цінними господарськими ознаками; 4 лінії є донорами стійкості до несправжньої борошнистої роси соняшнику. Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 163 від 18.11.2014 р.
6.

Робоча колекція гороху (66 зразків з 14 країн). Зразки мають різний прояв цінних господарських ознак, тривалості вегетаційного періоду, стійкість до вилягання, обсипання насіння, а також до фузаріозу, аскохітозу. Запит № 295 від 14.11.2013 р.

 


 

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  

1

В. П. Петренкова. Стійкість соняшнику до некротрофних патогенів / В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, В. В. Кириченко. – Харків, ІР ім. В. Я. Юр’єва, 2012. – 296 с.
2

Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів : навч. посіб. / [ В. П. Петренкова, В. В. Кириченко, І. М. Черняєва та ін. ]/ за редакцією академіка НААН В. В. Кириченка, члена-кореспондента НААН В. П. Петренкової. – Харків, ІР ім. В. Я. Юр’єва, 2012. – 320 с.
3

Петренкова В. П. Теоретичні основи селекції зернобобових культур на стійкість до шкідливих організмів / В. П. Петренкова, Т. В. Сокол, І. С. Лучна. – Харків: Колегіум, 2013. – 200 С.
4

Петренкова В. П. Методика формування колекцій польових культур за стійкістю до біотичних чинників / В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, І. С. Лучна, Т. В. Сокол, Т. В. Бабушкіна, С. В. Чугаєв,А. М. Звягінцева, В. В. Баранова, І. М. Ниска. – Харків, 2015. – 111 с.
5

Петренкова В. П. «Селекція зернових колосових (пшениця озима, ячмінь ярий) на стійкість до кореневих гнилей». Монографія / В. П. Петренкова, А. М. Звягінцева, С. В. Чугаєв. – Харків, 2016. – 200 с.
6

Петренкова В. П. Генетичні ресурси з ознаками стійкості до небезпечних хвороб основних сільськогосподарських культур / Петренкова В. П., . Ю. Боровська, І. С. Лучна, Т. В. Сокол, Т. В. Бабушкіна. – С. 11–39. // Основи управління продукційним процесом польових культур: монографія / В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, Л. Н. Кобизєва [та ін.]; за ред. В. В. Кириченка. – Х. : ФОП Бровін О. В., 2016. – 712 с.

 


 

 НАУКОВА ШКОЛА Петренкової В. П.:

 

 - Боровська І. Ю. Селекційна цінність ліній соняшнику за стійкістю до фомопсису та господарськими ознаками їх гібридів : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.05 – селекція рослин / Боровська Ірина Юріївна. – Харків, 2006. – 178 с.

- Ожерельєва В. М. Діяльність академіка В. Я. Юр'єва в контексті розвитку сільськогосподарської науки в Україні : дис. кандидата істор. наук : 07.00.07 – історія науки і техніки / Ожерельєва Валентина Миколаївна. – Київ, 2008. – 227 с.

- Лучна І. С. Селекційна цінність зразків квасолі за стійкістю до хвороб в умовах східної частини Лісостепу України : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.05 – селекція і насінництво / Лучна Інна Станіславівна. – Харків, 2010. – 167 с.

- Музафарова В. А. Селекційна цінність сортів пшениці м'якої озимої за стійкістю до мікозних плямистостей листя та її успадкування : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.05 – селекція і насінництво / Музафарова Валентина Андріївна. – Харків, 2011. – 184 с.

- Сокол Т. В. Створення вихідного матеріалу для селекції гороху на стійкість до комплексу шкідливих організміву східному Лісостепу України: дис. кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю : 06.01.05 селекція рослин / Сокол Тетяна Володимирівна. – Х., 2012. – 187 с.

- Чугаєв С. В. Селекційна цінність сортів пшениці м’якої озимої за стійкістю до біо- та абіотичних чинників у східній частині Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.01.05 – селекція і насінництво / Чугаєв Сергій Вікторович. – Х., 2014. – 21 с.

- Гребенюк І. В. Діяльність академіка Б. М. Рожественського (1874–1943 рр.) в контексті становлення та розвитку сільськогосподарської справи в Україні : дис. кандидата істор. наук : 07.00.07 – історія науки і техніки / Гребенюк Ірина Валеріївна. – Київ, 2014. – 229 с.

- Бабушкіна Т. В. Селекційна цінність зразків генофонду пшениці м’якої ярої за комплексною стійкістю до хвороб і шкідників : дис. ... кандидата с.-г. наук : 06.01.05 – селекція і насінництво / Бабушкіна Тетяна Вікторівна. – Х., 2015. –184 с.

- Дащенко А. В. Вірусні хвороби лікарських рослин з родин складноцвітих і губоцвітих та заходи обмеження їх шкідливості в Лісостепу України : дис. … канд.. с.-г. наук : 06.01.11 – фітопатологія / Дащенко Анна Валеріївна. – Х., 2015. – 195 с.

- Кобизєва Л. Н. Теоретичні основи формування банку генетичних ресурсів зернобобових культур України та напрями його використання шкідників : дис. ... доктора с.-г. наук : 06.01.05 – селекція і насінництво / Кобизєва Любов Никифорівна. – Х., 2011. – 570 с.

- Рябчун Н. І. Методологічні основи визначання зимостійкості, моніторингу посівів та формування урожайності озимих зернових культур : дис. … доктора.. с.-г. наук : 06.01.09 – рослинництво / Рябчун Наталія Іванівна. – Х., 2015. – 428 с.

- Абдуллаєва Я. А. Особливості розвитку вовчка соняшникового та розробка заходів з обмеження його шкідливості в умовах північного Степу України : дис. … канд.. с.-г. наук :06.01.11 – фітопатологія / Абдуллаєва Яна Алимівна. – Х., 2016. – 133 с.

- Голік О. В. Методологічні основи реалізації генетичного потенціалу роду TriticumL. У селекції пшениці ярої : дис. … доктора.. с.-г. наук : 06.01.05 – – селекція і насінництво / Голік Олег Вікторович. – Х., 2016. – 406 с.

- Чернобай Л. М. Теоретичні основи селекції кукурудзи на стійкість до шкідливих організмів та практична її реалізація при створенні гібридів : дис. … доктора.. с.-г. наук : 06.01.05 – – селекція і насінництво / Чернобай Лариса Миколаївна. – Х., 2016. – 469 с.

- подано до розгляду дисертацію пошукача Косенко Р. О. «Історія становлення і розвитку гетерозисної селекції соняшнику в Україні (ІІ половина ХХ століття – початок ХХІ століття)» : 07.00.07 – історія науки і техніки.

 


  

Координати завідувача:

 - службовий телефон (0572) 90-02-17, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it