PDF Print

Лабораторія селекції та фізіології пшениці озимої


Історія підрозділу

s1Роботу з пшеницею озимою на Харківській дослідній станції було розпочато П. В. Будріним у 1910 р., після його від'їзду зі станції її успішно продовжив В. Я. Юр'єв. У 1929 році були районовані перші сорти пшениці озимої, створені на Харківській дослідній станції (Мільтурум 120, Юрвка, Еритроспермум 917, Феругінеум 1239). Під керівництвом В. Я. Юр'єва селекцією пшениці озимої займався М. О. Голуб, який віддав станції 50 років свого життя. Інший учень і соратник В. Я. Юр'єва доктор сільськогосподарських наук, професор Василь Іванович Дідусь, який прийшов на станцію у 1935 р., а з 1938 р. очолив групу селекції пшениці озимої і був керівником цього підрозділу понад 40 років. З 1925 р. поряд з існуючими методами добору, використовується гібридизація, а згодом і синтетична селекція. За участю і під керівництвом В. І. Дідуся селекціонерами створені сорти напівінтенсивного типу: Лютесценс 266, Лютесценс 238, Харківська 4. У 1969 р. районовано перший сорт з укороченою соломиною Харківська 63 та сорт інтенсивного типу Харківська 81. З 1983 р. відділ селекції озимої пшениці очолює кандидат сільськогосподарських наук М. І. Єльніков. За розробку нових методів створєння напівкарликових сортів пшениці м'якої озимої (Напівкарлик 3, Харківська11, Харківська 90, Харківська 92, Харківська 96) колективу вчених, який очолював Микола Іванович у 1997 році присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. М. І Єльніков є автором 21 районованого сорту пшениці озимої. В подальшому лабораторію очолювали кандидат біологічних наук М. М. Грідін, доктор сільськогосподарських наук Н. І. Рябчун., кандидат сільськогосподарських наук А. Ф. Звягін. З 2014 року лабораторію селекції і фізіології пшениці озимої очолює доктор сільськогосподарських наук О. Ю. Леонов.

 


Напрями роботи лабораторії

Створення нових сортів залишається одним з головних чинників збільшення валових зборів зерна. В сучасний період збільшення нестабільності погодних умов та зміни клімату виникає потреба створення сортів з широкою нормою реакції та високим адаптивним потенціалом до змінюваних агроекологічних умов. Одночасно зростають та розширюються вимоги споживачів до продуктів, які отримуються із зерна пшениці м'якої.

Програма досліджень лабораторії селекції та фізіології пшениці озимої Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААН передбачає виділення джерел та донорів цінних господарських ознак для селекції сортів пшениці озимої різних напрямів використання та поєднання властивостей якості зерна з високим рівнем продуктивності і стійкістю до біо- та абіотичних чинників у нових лініях та сортах.

За результатами досліджень планується встановити закономірності успадкування ознак якості зерна пшениці м’якої озимої, таких як кондитерські властивості, вміст білка, каротиноїдів, структурний склад крохмалю, антиоксидантна здатність та розширення на цій основі генетичного різноманіття, створення нового цінного вихідного матеріалу та адаптованих до умов України (зимостійких, стійких до вилягання, посухи та основних хвороб листя) високопродуктивних сортів.

 


Склад лабораторії:

1.   О. Ю. Леонов – доктор  с-г. наук, завідувач лабораторією

2.   Н. І. Рябчун – доктор с-г. наук, головний науковий співробітник

3.   К. Ю. Суворова – кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

4.   З. В. Усова – кандидат с-г. наук, старший науковий співробітник

5.   В. З. Іодковський – молодший науковий співробітник

6.   О. О. Зуза – агроном

7.   М. І. Байбак – агроном

8.   О. О. Скрипник – агроном

9.  М. М. Хухрянська – агроном

10.  І. В. Кудіна - агроном

11.  В. М. Іванова - агроном


Основні наукові розробки

Як результат наукових досліджень створено та внесено до Державного Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні 13 сортів пшениці м'якої озимої: Астет, Василина, Досконала, Альянс, Розкішна, Дорідна, Гордовита, Статна, Запашна, Фермерка, Приваблива Привітна, Здобна.

На 2017 рік УІЕСР рекомендовано для внесення до Державного Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні 4 нові сорти: Диво, Гармоніка, Патріотка, Краса ланів.

У державному сортовипробуванні знаходяться 5 сортів: Пишна, Вигадка, Коровайна, Метелиця, Гайок.

 


Найбільш вагомі наукові публікації

1.Леонов О. Ю. Створення адаптивних до умов східного Лісостепу України сортів пшениці м’якої озимої / О. Ю. Леонов, К. Ю. Суворова, З. В. Усова, В. З. Іодковський, Н. І. Рябчун, С. Ю. Діденко, І. С. Лучна // Основи управління продукційним процесом польових культур: монографія; за редакцією Кириченка В. В. ‑ Х.: ФОП Бровін О. В., 2016. – С. 166 – 178

2.Леонов О. Ю. Хвороби пшениці поширені в Україні: шкідливість, генетичний контроль та результативність селекції на стійкість/ О. Ю. Леонов, В. П. Петренкова, І. С. Лучна, К. Ю. Суворова, С. В. Чугаев// Селекція і насінництво.-Х., 2016. – Вип. 109. – С. 53 – 92

3.Методика добору інтрогресивних генотипів пшениці за допомогою електрофорезу запасних білків у поліакриламідному гелі / З. В. Усова, С. Ю. Діденко, Л. П. Копитіна, Р. Л. Богуславский, О. В. Голік, Т. В. Сахно, Л. І. Буряк, Т. М. Дворніченко, Т. А. Шелякіна, Н. К. Ільченко, О. О. Посилаєва, О. М. Росанкевич – Х.: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2015. – 23 с.

4.Звягін А. Ф. Характеристика та адаптивний потенціал сортів пшениці озимої універсального типу селекції інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН / А. Ф. Звягін, С. І. Попов, В. З. Іодковський, К. Ю. Суворова // Посібник українського хлібороба, науково-практичний щорічник. Том 1. – К.,2013 С.288 – 290.

 


Контакти

Завідувач лабораторією:   Леонов Олег Юрійович

Адреса:   пр. Московський, 142, Харків, Україна

Телефон:   +380(572)900-244 (Олег Юрійович Леонов)          

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Олег Юрійович Леонов)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Наталя Иванівна Рябчун)

Телефон: +380 (57) 392-03-31, відділ маркетингу

                        +380 (50) 964-68-81

            e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Перелік науково-дослідницьких послуг з діагностики стану та прогнозу перезимівлі посівів озимих зернових культур, що надаються Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва