PDF Print

Лабораторія селекції та генетики жита озимого


 Історія лабораторії

s1Селекційна робота з озимим житом на Харківській селе­кційній станції розпочата в 1911 році. На той час не було ще ні розроблених методів селекції, ні методики сортовипробування. Розробка методів йшла паралельно з початком селекційних робіт. В перші роки роботи були зібрані місцевіх сорти. Перший збір - у 1914 році, другий - у 1923 році.. В 1930 році станція використовувала для вивчення матеріал, зібраний Українським Інститутом рослинництва. Всього було вивчено 3064 зразки, в тому числі зібрані в Харківській області - 1511, інших районах України - 1433, районах СРСР - 60, закордонні - 60. По мірі їх вивчення спочатку основна увага була зосереджена на місцевому Немишлянському житі, яке висівалось в найближчому до станції селі Немишля, а потім на селекційному Петкуському житі. Методом масового добору із Немишлянського жита в 1923 році одержали сорт Немишлянське 953 (автори А.Ф. Гельмер, Б.К. Єнкен, А.В. Чернишова). За своїми ознаками Немишлянське 953 є типовим представником місцевих сортів степової групи, відрізняється високою зимостійкістю і стійкою урожайністю навіть у не­сприятливих умовах. В свій час виведення Немишлянського 953 стало відомим успіхом у селекції жита. Але згодом  Немишлянське 953 не могло конкурувати з більш про­дуктивними сортами і було замінено сортом Харківське 94 (автори Г.М. Лінник, М.І. Смирницька, М.В. Лясковський).

 З 1938 по 1967 рік робота по селекції і первинному насінництву озимого жита велась селекціонером, кандидатом с.-г. наук В.П. Пахомовою.

При відновленні селекційно-насінницької роботи з сортом після визволення Харкова від німецьких окупантів в 1943 році були проведені добори колосся із числа невідомої репродукції Харківського 194, який випадково залишився в дослідному господарстві, а також був використаний матеріал, який пройшов суворе проморожування в 1939 році та матеріал, повернутий з евакуації. На базі цього матеріалу створені первинні ланки насінництва зі щорічним використанням для перезапилення насіння, вирощеного в різних географічних районах. В результаті була підвищена пластичність сорту Харківське 194, що дало змогу значно розширити ареал сорту і районувати його в 34 областях з площею посіву більше 1 млн. га.

В 1948 році розпочато роботу по виведенню сорту жита з порівняно короткою і стійкою до вилягання соломиною. З цією метою  проведені добори з Харківського 194.  Врешті був створений новий сорт Харківське 55 (автори В.Я. Юр'єв, В.П. Пахомова, Б.М. Кононенко). Сорт Харківське 55 був районований з 1960 року і вирощувався в 28 областях. Найбільша площа посіву під сортом була в 1974 році і становила 1616 тис. га. Таким чином, добір із популяцій дав позитивні результати в накопиченні і закріпленні навіть таких складних ознак як зимостійкість та стійкість до вилягання, внаслідок чого були одержані цінні для виробництва сорти озимого жита.

s4Гібридизація між окремими сортами жита, з метою добору форм найбільш продуктивних і стійких до вилягання, була відома з перших кроків в селекції жита. Для проведення схрещувань жита у великих обсягах на Харківській селекційній станції в 1934 році Г.М. Лінником була розроблена техніка схрещування, яка дозволила з невеликими витратами одержувати значну кількість гібридного зерна. Академік В.Я. Юр'єв (1938 р.) вказував, що при гібридизації жита в більшості випадків одержують проміжні форми. Так, вільне міжсортове перезапилення між сортами Немишлянське 953 і Харківське 194 призводило до значного підвищення крупнозерності у місцевого сорту Немишлянське 953, а високопродуктивний сорт Харківське 194 знизив крупність зерна і продуктивність.

Метод гібридизації в селекції жита в інституті вперше був використаний В.П. Пахомовою з метою одержання сорту жита з невисокою і стійкою до вилягання соломиною. Схрещування проводили за методом Г.М. Лінника. Оскільки батьківська форма Петкус короткостеблий  недостатньо зимостійкий, добори проводили на фоні жорстких умов зимівлі. З цією метою перше покоління гібрида вирощували в суворих умовах зимового періоду сходу країни, а наступні покоління у південно-східних районах на безснігових схилах. Доробку сорту про­водили шляхом проморожування рослин, висіяних в ящиках за методом В. Я. Юр'єва. В 1960 році цей сорт передано на державне сортовипробування під назвою Харківське 60 (автори В.П. Пахомова, С.А. Усань, Б.М. Кононенко). Максимального значення площа його посіву досягла в 1980 році і становила 1651 тис. га.

 


Напрями та результати досліджень періоду 1964 -2000 рр.

На підставі досліджень з вивчення селекційної цінності тетраплоїдного жита зернового напрямку, які проводились в 1962 - 1966 роках В.П. Пахомовою та О.О. Торопом, а в 1967-1975 роках - В.І. Худоєрком і Л.В. Бондаренком, в 1976 році був створений високогетерозисний і гетерогенний тетраплоїдний сорт Кормове 51 (автори В.І. Худоєрко, Л.В. Бондаренко, І.А. Панченко, Б.О. Весна), який з 1981 року широко районований в Україні та за її межами.  Важливими характерними особливостями нового сорту є висока урожайність зеленої маси (до 350 ц/га), ранньостиглість і добра (до 45 ц/га) насіннєва продуктивність.

Новим етапом селекції озимого жита стало створення в 1978 році принципово нового сорту Харківське 78 (автори Худоєрко В.І., Панченко І.А., Бондаренко Л.В., Кобилянський В.Д., Ковальов М.К.). Це перший в Україні короткостеблий сорт з високою стійкістю до вилягання та повністю придатний до індустріальних технологій вирощування цієї культури. Селекційна робота по створенню сорту Харківське 78 почалась в 1970 році за розробленою в інституті методикою (Худоєрко В.І., Панченко І.А., 1977).  У 1967 році В.Д.Кобилянським були виявлені нові короткостеблі форми - природний мутант М-1 і генотипи зі зразка болгарського жита (К-10028), у яких короткостеблість обумовлена одним геном супресором у гомозиготному (HlHl) або гетерозиготному (Hlhl) стані за домінантним алелем.  Розроблені теоретичні, методичні і практичні передумови гібридної селекції озимого жита дозволили спланувати довго­строкову програму одержання синтетиків і гібридів на основі ЦЧС і донора самофертильності.

 


Основні напрямки роботи 2000 – 2017 рр. 

   Створення сортів та гібридів озимого жита, вивчення генетичного різноманіття популяцій, створення вихідного матеріалу для популяційної та гетерозисної селекції, насінництво та впровадження нових сортів та гібридів в виробництво.
Першим напрямком роботи є створення сортів синтетиків та сортів – популяцій. За цім напрямком створено сорти: Харківське 88, районований з 1989 року; Харківське 95, районований з 1995 року і Харківське 98, районований з 1998 року. Перший сорт - синтетик Харківське 88 - містить  п'ять компонентів, які характеризуються високою загальною комбінаційною здатністю, і виділені з гібридів, одержаних за участю домінантно - короткостеблих сортів Харківське 60, Саратовське 4, Харківське 78 і Чулпан.
Сорт-синтетик Харківське 95 складається з шести ком­понентів, виділених із гібридів з рецесивною полігенною короткостеблістю, в родоводі яких приймали участь сорти: Хало, Саратовське 5 і Меркатор.
До складу сорту-синтетика Харківське 98 входять дев'ять компонентів з рецесивною полігенною короткостеблістю, відібраних з гібридних комбінацій, одержаних за участю сортів: Харківське 95, СНД-181, Муро, Мардер і Популяції 91-2.
З 2002 року внесено в Реєстр сортів рослин України новий сорт – синтетик  для зони Лісостепу Хасто, до складу якого входять дві складні високогетерозисні популяції. Сорт Хасто пройшов формальну експертизу і на нього отримано державний патент України. 
З 2007 року до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено сорт – синтетик Хамарка, до складу якого входять дві складні високогетерозисні популяції 86 – І та 89 – І. Сорт відрізняється підвищеною зимостійкістю.
В 2011 році до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено сорт Пам’ять Худоєрка. Сорт створено шляхом індивідуального добору високо зимостійких рослин із популяції сорта Харківське 98 з подальшим негативним добором. Сорт визнано Національним стандартом України з 2011 року.
З 2012 року до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено сорт – синтетик Стоір створений методом політопкосу, до складу якого входять сім компонентів, відібраних з гібридних комбінацій одержаних з участю сортів та гібридів: Еспріт, Фаріно, Діно, LPH – 28,LPH– 29, Аванті та Харківської 98.
Другимнапрямом наукової діяльності лабораторії є створення наукових основ селекції гібридів на основі ЦЧС і донорів самофертильності.
В межах цієї програми в 1999 році створено та передано на Державне сортовипробування перший в Україні та країнах СНД гібрид жита озимого Первісток зпотенційною врожайністю 100 ц/га. З 2002 року гібрид занесено доРеєстру сортів рослин України придатних до поширення.
З 2007 року доРеєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено гібрид жита озимого Юр’ївець, потенційна врожайність 10,5 т/га. Гібрид має високі показники якості зерна, число падіння 225 – 250 сек.
В 2008 році до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено гібрид жита озимого Слобожанець потенційна врожайність 10 т/га. Гібрид має високі  показники технологічності та якості зерна, число падіння 225 – 240 сек.
У 2014 році до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено перший в Україні трьохлінійний гібрид – Харлей потенційна врожайність 10 т/га. Гібрид має високі  показники технологічності та якості зерна, число падіння 225 – 240 сек.
З 2016 року в Реєстрі сортів рослин України придатних до поширення у зоні Степу занесено гібриди першого покоління Юпітер та Сатурн.
У 2015 році зареєстровані материнські компоненти гібридів – прості гібриди Королева БК та Харків’янка БК, та лінії 961358 Б, 120337 Б, 932073 В.
Державне сортовипробування проходять сорти Кліо, Айвенго та гібрид Нептун.           Склад лабораторії:

6 працюючих, в т.ч. 1 доктор с.-г. наук, 1 канд. с.-г. наук

- завідувач лабораторією Єгоров Дмитро Костянтинович, доктор с.-г. наук, ст. науковий співробітник;
- старший науковий співробітник Змієвська Олена Анатоліївна;
- науковий співробітник Циганко Віктор Анатольович;
- молодший науковий співробітник  Штефан Олексій Олегович;
- молодший науковий співробітник Дем’яненко Світлана Борисівна.
Агроном   Дриль Валентина Петрівна. 

Завідуючі лабораторією:
1938 – 1967 – Пахомова Віра Павлівна
1967 – 1999 – Худоєрко Володимир Іванович
з серпня 1999 року Єгоров Дмитро Костянтинович

 


           Науковці – автори сортів та гібридів озимого жита, які створено в лабораторії

 

Академік В.Я.Юр’єв, Член-кореспондент І.М. Поляков А.Ф. Гельмер, Б.К. Єнкен, А.В.Чернишова, Г.М.Линник,  М.І. Смирницька , М.В.Лясковський, В.П.Пахомова, Б.М.Кононенко, В.І.Худоєрко, А.Ф.Здрилько, Г.К.Адамчук, В.П.Дерев’янко, І.А. Панченко, Л.В.Бондаренко

В лабораторії створено 13 сортів та 7 гібридів жита озимого
Впровадження в виробництво останніх сортів створених в лабораторії дає змогу отримувати прибавку врожаю в 2 – 3 ц/га, що тільки в Харківської області складає кілька мільйонів гривен в рік
Підрозділ працює за Європейською програмою EUCARPIA до якої входять понад 20 країн Європи на протязі останніх 27 років. Між учасниками ведеться обмін вихідним матеріалом та інформацією про екологічне випробування сортів та гібридів.
Кожен рік в середньому в підрозділі висівається 3-4  га селекційних розсадників та 30 га насінницьких посівів.

 s3


        Основні наукові публікації

Дерев’янко В.П, Єгоров Д.К. Актуальные вопросы гетерозисной селекции озимой ржи  Монография, 2008.

Єгоров Д.К. Наукові основи селекції озимого житаСелекція польових культур: Збірник наукових праць. – Харків, ІР ім. В.Я. Юр’єва УААН, 2008

Єгоров Д.К., Дерев’янко В.ПСпеціальна селекція і насінництво польових культур. Навчальний посібник. – Харків. 2010

Єгоров Д.К., Дерев’янко В.П. Селекція польових культур: Збірник наукових праць. – Харків, ІР ім. В.Я. Юр’єва УААН, 2008

Yegorov D. Breeding for heterosis of winter rye as factor of increase of grain production in UkraineINTERNATIONALSYMPOSIUM on Rye Breeding & Genetics - мат. межн. конф., Бєларусь, Мінськ 29 июня – 2 июля , 2010.

Єгоров Д.К., Дерев’янко В.П Особливості гетерозисної селекції озимого житаСЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО. – ХАРКІВ, 2004. – ВИП. 88.– С. 40 – 45

Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: навчальний посібник під редакцією В. В. Кириченко та В.П. Петренкової /В. В. Кириченко, В.П. Петренкова, Д.К Єгоров., В.П. Дерев’янко та інші // – Харків: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, 2012. – 220 с.

Єгоров Д. К. Нові селекційні розробки як фактор збільшення виробництва зерна жита озимого / Д.К. Єгоров, В.П. Дерев'янко, В.А. Циганко, О.О. Ісаєнко // Селекція і насінництво. – 2008. – Вип. 95. – С. 55–64.

Особливості селекції нових сортів і гібридів озимого жита./ Д. К. Єгоров, В.П. Дерев’янко, В.А.Циганко, О.О.Олійник // Збірник СГІ, Одеса, 2010. – С. 104 – 109.

Єгоров Д.К. Інноваційні низько витратні технології збільшення урожайності насіння гібридів жита озимого на ділянках гібридизації / Д.К. Єгоров // Селекція і насінництво. – 2012. – Вип. 102. – С. 129–134.

Єгоров Д.К. Особливості формування і мінливість кількісних ознак у гібридів жита озимого / Д.К. Єгоров // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. – 2012. – Вип. 12. – С. 78 – 84.

Єгоров Д.К. Рентабельність інноваційних технологій в насінництві гібридів жита озимого на ділянках гібридизації / Д.К. Єгоров // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. – 2012. – Вип. 13. – С. 99 – 105.

Єгоров Д. К. Прибутковість інноваційної технології отримання гібридного насіння жита озимого / Д.К. Єгоров // Збірник наук. праць ХНАУ, серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. – Вісник ХНАУ. – Вип. 2. – 2012. – С. 94 – 99.

Формування ценозу рослин жита озимого на ділянках гібридизації та його вплив на рівень прояву ознак продуктивності / Д. К. Єгоров, В.А. Циганко, О.О. Олійник, О.О. Штефан // Селекція і насінництво. – 2012. – Вип. 101. – С. 30–37.

Циганко В.А., Єгоров Д.К. Норми висіву і способи сівби в системі прискореного розмноження насіння гетерозисних гібридів F1 жита озимого в Східному Лісостепу України / В. А. Циганко, Д. К. Єгоров // Селекція і насінництво. – 2013. – Вип. 103. – С. 205–211.

Штефан О.О., Єгоров Д. К. Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції жита озимого з підвищеним вмістом крохмалю / О. О. Штефан, Д. К. Єгоров // Селекція і насінництво. – 2013. – Вип. 103. – С. 31–35.

Єгоров Д.К. Насіннєва продуктивність гетерозисних гібридів F1 жита озимого залежно від способу отримання насіння в умовах східного Лісостепу України / Д. К. Єгоров, В. А. Циганко // Корми та кормовиробництво. – Вінниця, 2013. – С. 68 – 72.

Єгоров Д.К. Вплив факторів технології вирощування на урожайність материнської лінії гібридів жита озимого на ділянках гібридизації / Д.К. Єгоров // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. – 2013. – Вип. 14. – С. 47 – 55.

Циганко В.А., Єгоров Д.К. Насіннєва продуктивність гетерозисних гібридів F1 жита озимого залежно від норми висіву при вирощуванні на ділянках гібридизації в східному Лісостепу України / В. А. Циганко, Д. К. Єгоров // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. – 2013. – Вип. 15. – С. 127 – 135.

Штефан О.О., Єгоров Д. К. Адаптивні особливості зразків жита озимого за продуктивністю та її елементами / О. О. Штефан, Д. К. Єгоров // Селекція і насінництво. – 2014. – Вип. 105. – С. 166 – 172.

Змієвська О. А., Єгоров Д. К. Оцінка пилкоутворюючої та комбінаційної здатностей ліній - відновників фертильності жита озимого / О. А.Змієвська, Д. К. Єгоров // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. – 2014. – Вип. 16. – С. 68 – 74.

Змієвська О.А., Єгоров Д. К Оцінка відновників фертильності жита озимого за комплексом цінних ознак / О.А.Змієвська, Д. К. Єгоров // Генетичні ресурси рослин – Харків, 2014. – Вип. 15. – С. 33 – 40.     Змієвська О.А., Єгоров Д. К Прояв гетерозису у нових простих експериментальних гібридів (F1) жита озимого / О.А.Змієвська, Д. К. Єгоров // Селекція і насінництво. – 2015. – Вип. 107. – С. 52 – 58.

Егоров Д. К. Селекция озимой ржи в левобережной лесостепи Украины / Д. К. Егоров, В. П. Деревянко // Вестник Российской академии с.-х. наук. – 2001. – №1. – С. 20–23.

Генетическое разнообразие ржи озимой и его использование в растениеводстве и селекции / Н. И. Рябчун, А. В. Ярош, В. К. Рябчун, Д. К. Егоров // Вестник Белоруской сельскохозяйственной академии. Горки, 2014. - № 1. – С.46 – 50.

Егоров Д. К., Создание простых, межлинейных, линейно-сортовых гибридов ржи озимой в Украине / Д. К. Егоров, В. А. Цыганко, Е. А. Змеивская // Всероссийский научно – производственный журнал Нива Татарстана № 2 – 3 – 2014. Казань, 2014. – С. 39 – 41.

Егоров Д. К., Особенности формирования и изменчивость количественных признаков у линий ржи озимой с использованием генов самофертильности / Д. К. Егоров, В. А. Цыганко, Е. А. Змеивская // Земледелие и селекция в Беларуси: сборник научных трудов. -Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию". - Минск: 2014. – С. 314 – 318. (40 %авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, підготовка статті).

Авторські свідоцтва

 


1.А.с. на сорт рослин № 1709. Україна. Жито озиме. Хасто / В. І. Худоєрко, О. О. Парасовченко, В. З. Иодковський, В. С. Крайнюк, Д. К. Єгоров (Україна). – Заявка № 99003001. У реєстрі сортів України з 2002 року.

2.А.с. на сорт рослин № 0326. Україна. Жито озиме. Первісток F1 / В. П. Дерев’янко, В. І. Худоєрко, Г. К. Адамчук, А. П. Здрилько, П. П. Літун, Д. К. Єгоров (Україна). – Заявка № 00003003. У реєстрі сортів України з 2002 року.

3.А.с. на сорт рослин № 07135. Україна. Жито озиме. Хамарка / Д. К. Єгоров В. І. Худоєрко, О. О. Парасовченко, В. С. Крайнюк, О. О. Белкін (Україна). – Заявка № 04003001. У реєстрі сортів України з 2007 року.

4.А.с. на сорт рослин № 07134. Україна. Жито озиме. Юр’ївець F1 / В. П. Дерев’янко, Д. К. Єгоров, З. В. Гавриш, Н. О. Крайнюк, Р. Д. Бацаєва, В. П. Дриль, Г. К. Адамчук (Україна). – Заявка № 04003002. У реєстрі сортів України з 2007 року.

5. А.с. на сорт рослин № 0844. Україна. Жито озиме. Слобожанець F1 / Д. К. Єгоров, В. П. Дерев’янко, З. В. Гавриш, Н. О. Крайнюк, Р. Д. Бацаєва, В. П. Дриль (Україна). – Заявка № 05003002.

6. А.с. на сорт рослин № 10689. Україна. Жито озиме. Пам’ять Худоєрка / Д. К. Єгоров, В. І. Худоєрко, В. П. Дерев’янко, В. С. Крайнюк, В. А. Циганко , О. О. Парасовченко, (Україна). – Заявка № 07003002. У реєстрі сортів України з 2010 року.

7. А.с. на сорт рослин № 130249. Україна. Жито озиме. Стоір / Д. К. Єгоров, , В. П. Дерев’янко, В. С. Крайнюк, В. А. Циганко, О. О. Парасовченко, В. І. Худоєрко (Україна). – Заявка № 08003009. У реєстрі сортів України з 2013 року.

8. А.с. на сорт рослин № 140570. Україна. Жито озиме. Харлей F1 / Д. К. Єгоров, В. П. Дерев’янко, В. А. Циганко, Н. О. Крайнюк, Р. Д. Бацаєва, В. П. Дриль (Україна). – Заявка № 10003002. У реєстрі сортів України з 2014 року.

9. А.с. на сорт рослин № 150092. Україна. Жито озиме батьківський компонент. Харків’янка / Д. К. Єгоров, В. П. Дерев’янко, В. А. Циганко, Н. О. Крайнюк, Р. Д. Бацаєва, В. П. Дриль, О. О. Парасовченко (Україна). – Заявка № 10003012. У реєстрі сортів України з 2015 року.

10. А.с. на сорт рослин № 150091. Україна. Жито озиме батьківський компонент. Королева / Д. К. Єгоров, В. П. Дерев’янко, В. А. Циганко, Н. О. Крайнюк, Р. Д. Бацаєва, В. П. Дриль, О. О. Парасовченко (Україна). – Заявка № 10003011. У реєстрі сортів України з 2015 року.

11. А.с. на сорт рослин № 140266. Україна. Жито озиме батьківський компонент. Діхар / Д. К. Єгоров, В. П. Дерев’янко, В. А. Циганко, Н. О. Крайнюк, В. І. Худоєрко, О. О. Парасовченко (Україна). – Заявка № 10003006. У реєстрі сортів України з 2015 року.

12. А.с. на сорт рослин № 140265. Україна. Жито озиме батьківський компонент. 961358 Б / Д. К. Єгоров, В. П. Дерев’янко, В. А. Циганко, Н. О. Крайнюк, Р. Д. Бацаєва, В. П. Дриль (Україна). – Заявка № 10003005. У реєстрі сортів України з 2015 року.

13. А.с. на сорт рослин № 150090. Україна. Жито озиме батьківський компонент. 932073 В / Д. К. Єгоров, В. П. Дерев’янко, В. А. Циганко, Н. О. Крайнюк, Р. Д. Бацаєва, В. П. Дриль (Україна). – Заявка № 10003004. У реєстрі сортів України з 2015 року.Контакти

тел.  (057) 392 13 43, (0572) 90 02 64