PDF Print

Лабораторія селекції та генетики тритикале озимого

 Історія підрозділу

Підрозділ створено на базі лабораторії генетики, яка існувала в Інституті рослинництва з 1949 року.

З 1974 року – відділ селекції тритикале, з 2003 – лабораторія селекції і генетики озимого тритикале,

в 2012 – лабораторія селекції і генетики озимого жита, тритикале і селекції проса,

з 2013 – знову лабораторія селекції і генетики озимого тритикале.

До 1983 року дослідження виконувались під керівництвом доктора с.-г. наук, професора А.Ф. Шулиндіна, до 1996 року – кандидата біологічних наук Г.С. Горбаня, з 1996 року – кандидата с.-г. наук Г.В. Щипака.


 Основний напрямок роботи підрозділу з часу заснування

 

– розробка теоретичних основ селекції і створення нових сільськогосподарських культур озимої твердої пшениці і тритикале. На основі сортів озимої твердої пшениці Харківська 1; Харківська 909 в СРСР і Україні створено найкращі сучасні сорти цієї культури.

За участю озимої твердої пшениці отримані октоплоїдні та гексаплоїдні пшенично-житні амфідиплоїди та проведено їх селекційне і цитологічне вивчення. З 1970 року для удосконалення тритикале активно застосовується «біологічний» метод синтезу ліній і сортів нової культури, що дозволило відносно швидко створювати цінні форми без використання колхіцину.

В 1976 році в СРСР зареєстровано перший озимий сорт тритикале укісного призначення Амфідиплоїд 1, в 1979 – перший зерновий сорт Амфідиплоїд 206. В лабораторії також був виведений і зареєстрований перший напівкарликовий сорт озимого тритикале Амфідиплоїд 60. В подальшому було створено понад 20 сортів тритикале різного призначення.

        


    Сучасні напрями роботи лабораторії

Селекція сортів тритикале озимого типу розвитку і дворучок для осіннього посіву. В лабораторії методами міжродової, міжвидової і внутрішньовидової гібридизації створюють зернові, зерноукісні і укісні сорти і лінії тритикале. Виведено і зареєстровано зернові сорти тритикале кормового і технічного призначення (Амфідиплоїд 256, Харроза, Ратне, Гарне та ін.) з потенційною врожайністю понад 10 т/га. Найбільш вагоме досягнення – створення озимих зернових сортів тритикале з високими хлібопекарськими  властивостями – Раритет, Амос, Маркіян, Ніканор, які забезпечують об’єм хліба при його виготовленні без поліпшувачів понад 550 мл із загальною хлібопекарською оцінкою 9 балів. Високими хлібопекарськими властивостями і потенційною врожайністю зерна понад 11 т/га при осінньому посіві вирізняється сорт тритикале дворучка Ярослава, який передано на державне випробування в 2013 році. В лабораторії останнім часом також створено і зареєстровано сорти озимої м’якої пшениці Поверна і твердої Шулиндінка з врожайністю високоякісного зерна понад 9 т/га.

 


 

 

Досягнення лабораторії висвітлено в публікаціях

 1. Шулиндин А.Ф. Синтез трёхвидових пшенично-ржаных амфидиплоидов//Генетика. – 1970. – Т. 6. – С. 23 – 35.

 2. Щипак Г.В. Селекція сортів озимої твёрдої пшениці і тритикале з підвищеними адаптивними і урожайними властивостями//Селекція польових культур: Збірник наукових праць. – Харків, 2008. – С. 42 – 88.

 3. Щипак Г.В., Недоступов Р.А., Щипак В.Г. Селекция озимой твёрдой пшеницы на повышение адаптивного потенциала и урожайность//Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2012. - Т. 16. - №2. – С. 455 – 463.

 4. Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Щипак В.Г. Хлебопекарные качества сортов озимого гексаплоидного тритикале//Доклады РАСХН. – 2013. – №1. – С. 3 – 7.

 

 

Хліб з борошна озимих сортів тритикале (1,2) і пшениці (3):

 XLIB TRITICALE OZ

                   1 –  Амфідиплоїд 256;  2 – Раритет;  3 – Одеська 267

 

 TRITICALE OZ NIKANOR

Обстеження ділянок нового сорту озимого тритикале Ніканор (2013 р.)

Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

тел.: 063-47-63-107

Склад лабораторії 

 • № п/п

  Прізвище, ім’я, по-батькові

  Посада

  Вчена ступінь

  Вчене звання

  1

  Щипак Геннадій Васильович

  Завідувач лабораторії

  Кандидат сільськогосподарських наук

  Старший науковий співробітник

  2

  Непочатов Микола Іванович

  Старший науковий співробітник

  Кандидат сільськогосподарських наук

  3

  Чернобаб  Раїса Андріївна

  Молодший науковий співробітник

  4

  Босюк Олена Олександрівна

  Молодший науковий співробітник

  5

  Щипак Василь Геннадійович

  Агроном

  6

  Садовнича  Олена Анатоліївна

  Лаборант