PDF Print

Лабораторія селекції і генетики ячменю


 

Історія підрозділу

Датою заснування підрозділу вважається 1910 рік – дата початку селекції ячменю в Україні в єдиному на той час відділі селекції Харківської селекційної станції. З 1932 р. селекційна робота проводилася в складі лабораторії селекції ярих зернових культур, у 1965 р. було створено самостійну лабораторію селекції ячменю. У 1910 – 1932 рр. селекцію ячменю очолював академік Юр’єв Василь Якович, у 1932 – 1961 рр. – кандидат с.-г. наук Дмитрієва Таїсія Ісидорівна, у 1961 – 2001 рр. – доктор с.-г. наук Манзюк Віталій Тимофійович, у 2001 – 2003 рр. доктор с.-г. наук Козаченко Михайло Романович, у 2004 – 2012 рр. – кандидат с.-г. наук Васько Наталія Іванівна, з 2013 р. – кандидат с.-г. наук Наумов Олексій Германович.

s1За більш ніж 100-річний період селекція ячменю ярого в лабораторії пройшла декілька етапів – від масового та індивідуального доборів з місцевого матеріалу до сучасних методів. Для створення вихідного матеріалу було задіяно методи віддаленої гібридизації, отримання гаплоїдів методами bulbosum і культури пиляків in vitro, міжродові схрещування, поліплоїдія, експериментальний мутагенез. Головним способом отримання вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого залишається міжсортова внутрішньовидова гібридизація. За час існування лабораторії було створено і занесено до Державного реєстру сортів рослин України 30 сортів ячменю ярого зернового і пивоварного напряму використання.


 

Напрями роботи лабораторії

Вивчення ефективності і вдосконалення методів створення сортів ячменю ярого.

Створення нових сортів різних напрямів використання, які б відповідали вимогам сучасного виробництва – зернових фуражних, пивоварних, зернових круп’яних голозерних і для дієтичного харчування з підвищеним вмістом амілопектину в крохмалі.

Розширення генетичного різноманіття ячменю шляхом створення нових форм; вивчення генетичних, фізіологічних, біохімічних особливостей.


 

Склад лабораторії

s2

Завідувач – Наумов Олексій Германович, кандидат с.-г. наук. Службовий телефон 392–02–42. мобільний телефон 0973536376.

Співробітники лабораторії:

Козаченко Михайло Романович – головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор,

Васько Наталія Іванівна – провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник,

Важеніна Ольга Євгеніївна – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук,

Солонечний Павло Миколайович – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук,

Шевченко Ганна Сергіївна – молодший науковий співробітник,

Зимогляд Олексій Вікторович – молодший науковий співробітник.


 

Основні наукові розробки

s3Пріоритетним напрямом роботи лабораторії є створення сортів ячменю ярого для різних галузей виробництва, а саме: придатних для пивоваріння (високоврожайних, з низьким вмістом білка в зерні і високою екстрактивністю), для продовольчої мети (з високим вмістом білка, β-глюканів, токолів у зерні, з підвищеним вмістом амілопектину в крохмалі, голозерний), для виробництва кормів (високоурожайних, високобілкових). Велика увага приділяється створенню сортів, стійких до ураження збудниками основних хвороб – сажок, гельмінтоспоріозів, фузаріозу, борошнистої роси та ін.

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для впровадження в Україні, на 2013 р. занесено 14 сортів селекції інституту:

Сорт

Рік занесення до реєстру

Напрям використання

Зона вирощування

Джерело

1999

пивоварний

Лісостеп, Полісся

Бадьорий

1999

пивоварний

Лісостеп, Полісся

Фенікс

2000

зерновий

Степ

Ефект

2000

пивоварний

Полісся

Етикет

2006

пивоварний

Лісостеп, Полісся

Здобуток

2007

зерновий

Полісся

Аспект

2007

пивоварний

Полісся

Виклик

2008

пивоварний

Лісостеп, Полісся

Парнас

2008

пивоварний

Степ, Лісостеп

Взірець

2009

зерновий

Лісостеп, Полісся

Інклюзив

2009

пивоварний

Степ, Лісостеп

Доказ

2010

зерновий

Степ, Лісостеп, Полісся

Козван

2011

пивоварний

Степ, Лісостеп, Полісся

Модерн

2012

зерновий

Степ

 


Найбільш вагомі наукові публікації

1. Козаченко М. Р. Методичні аспекти мутаційної селекції ярого ячменю / Теоретичні основи селекції польових культур. Зб. наук. праць // Харків, 2007. – С. 158–173.

2. Козаченко М. Р. Селекція і насінництво ячменю ярого / Спеціальна селекція і насінництво польових культур. Навчальний посібник за ред. акад. НААН В. В. Кириченка. – Харків, 2010. – С. 168–202.

3. Козаченко М. Р. Експериментальний мутагенез в селекції ячменю. – Харків, 2010. – 296 с.

4. Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого / За ред. М. Р. Козаченка // Харків, 2012. – 444 с.

5. Васько Н. І., Козаченко М. Р., Звягінцева А. М. Ячмінь: методичні підходи та результати селекції на стійкість до основних хвороб та шкідників / Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів. Навчальний посібник. За ред. акад. НААН В. В. Кириченка, чл.-кор. НААН В. П. Петренкової // Харків, 2012. – С. 129–136.

Дисертації:

За роки існування підрозділу було захищено 26 дисертацій на здобуття ученого ступеню кандидата наук і дві – на здобуття ученого ступеню доктор сільськогосподарських наук.