PDF Print
Лабораторія селекції і генетики ячменю

Історія підрозділу

Датою заснування підрозділу вважається 1910 рік – дата початку селекції ячменю в Україні в єдиному на той час відділі селекції Харківської селекційної станції. З 1932 р. селекційна робота проводилася в складі лабораторії селекції ярих зернових культур, у 1965 р. було створено самостійну лабораторію селекції ячменю. У 1910–1932 рр. селекцію ячменю очолював академік Юр’єв Василь Якович, у 1932–1961 рр. – кандидат с.-г. наук Дмитрієва Таїсія Ісидорівна, у 1961–2001 рр. – доктор с.-г. наук Манзюк Віталій Тимофійович, у 2001–2003 рр. доктор с.-г. наук Козаченко Михайло Романович, у 2004–2012 рр. – кандидат с.-г. наук Васько Наталія Іванівна, з 2013 р. – кандидат с.-г. наук Наумов Олексій Германович.

s1
За більш ніж 100-річний період селекція ячменю ярого в лабораторії пройшла декілька етапів – від масового та індивідуального доборів з місцевого матеріалу до сучасних методів. Для створення вихідного матеріалу було задіяно методи віддаленої гібридизації, отримання гаплоїдів методами bulbosum і культури пиляків invitro, міжродові схрещування, поліплоїдія, експериментальний мутагенез. Головним способом отримання вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого залишається міжсортова внутрішньовидова гібридизація. За час існування лабораторії було створено і занесено до Державного реєстру сортів рослин України 30 сортів ячменю ярого зернового і пивоварного напряму використання.


 

Напрями роботи лабораторії

Вивчення ефективності і вдосконалення методів створення сортів ячменю ярого.
Створення нових сортів різних напрямів використання, які б відповідали вимогам сучасного виробництва – зернових фуражних, пивоварних, зернових круп’яних голозерних і для дієтичного харчування з підвищеним вмістом амілопектину в крохмалі.
Розширення генетичного різноманіття ячменю шляхом створення нових форм; вивчення генетичних, фізіологічних, біохімічних особливостей.

 


 

Склад лабораторії

s2

Завідувач – Наумов Олексій Германович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник. Службовий телефон 392–02–42. мобільний телефон 0973536376.

Співробітники лабораторії:

Козаченко Михайло Романович – головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор,

Васько Наталія Іванівна – провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник,

Важеніна Ольга Євгеніївна – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук,старший науковий співробітник,

Солонечний Павло Миколайович – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук,старший науковий співробітник,

Солонечна Ольга Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук,старший науковий співробітник,

Шевченко Ганна Сергіївна – молодший науковий співробітник,

Зимогляд Олексій Вікторович – молодший науковий співробітник. 

Основні наукові розробки

s3Пріоритетним напрямом роботи лабораторії є створення сортів ячменю ярого для різних галузей виробництва, а саме: придатних для пивоваріння (високоврожайних, з низьким вмістом білка в зерні і високою екстрактивністю), для продовольчої мети (з високим вмістом білка, β-глюканів, токолів у зерні, з підвищеним вмістом амілопектину в крохмалі, голозерний), для виробництва кормів (високоурожайних, високобілкових). Велика увага приділяється створенню сортів, стійких до ураження збудниками основних хвороб – сажок, гельмінтоспоріозів, фузаріозу, борошнистої роси та ін.

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для впровадження в Україні, на 2017 р. внесено 17 сортів селекції інституту:

Сорт

Рік занесення до реєстру

Напрям використання

Зона вирощування

Етикет

2006

пивоварний

Лісостеп, Полісся

Здобуток

2007

зерновий

Полісся

Аспект

2007

пивоварний

Полісся

Виклик

2008

пивоварний

Лісостеп, Полісся

Парнас

2008

пивоварний

Степ, Лісостеп

Взірець

2009

зерновий

Лісостеп, Полісся

Інклюзив

2009

пивоварний

Степ, Лісостеп

Доказ

2010

зерновий

Степ, Лісостеп, Полісся

Козван

2011

пивоварний

Степ, Лісостеп, Полісся

Модерн

2012

зерновий

Степ

Аграрій

2014

зерновий

Степ, Лісостеп, Полісся

Алегро

2014

зерновий

Степ, Лісостеп, Полісся

Мальовничий

2015

пивоварний

Полісся

Хорс

2016

зерновий

Лісостеп, Полісся

Подив

2016

зерновий

Лісостеп, Полісся

Бальзам

2017

зерновий

Степ, Лісостеп, Полісся

Авгур

2017

зерновий

Степ, Лісостеп, Полісся


 


Найбільш вагомі наукові публікації

1. Козаченко М. Р. Методичні аспекти мутаційної селекції ярого ячменю / Теоретичні основи селекції польових культур. Зб. наук. праць // Харків, 2007. – С. 158–173.

2. Козаченко М. Р. Селекція і насінництво ячменю ярого / Спеціальна селекція і насінництво польових культур. Навчальний посібник за ред. акад. НААН В. В. Кириченка. – Харків, 2010. – С. 168–202.

3. Козаченко М. Р. Експериментальний мутагенез в селекції ячменю. – Харків, 2010. – 296 с.

4. Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого / За ред. М. Р. Козаченка // Харків, 2012. – 444 с.

5. Васько Н. І., Козаченко М. Р., Звягінцева А. М. Ячмінь: методичні підходи та результати селекції на стійкість до основних хвороб та шкідників / Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів. Навчальний посібник. За ред. акад. НААН В. В. Кириченка, чл.-кор. НААН В. П. Петренкової // Харків, 2012. – С. 129–136.Дисертації:

За роки існування підрозділу було захищено 26 дисертацій на здобуття ученого ступеню кандидата наук і дві – на здобуття ученого ступеню доктор сільськогосподарських наук.Останні інноваційні розробки:

МОДЕРН

Зерновий. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2012. Рекомендована зона вирощування: Степ.

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН.

Сортовирізняльні ознаки. Перший в Україні безостий сорт ячменю, різновид інерме (inerme). Рослини середньої висоти (88–110 см). Замість остюків на зовнішній квітковій лусці наявні вирости у формі зубців. Колос дворядний, має сильний восковий наліт, пірамідальний, нещільний (11,2 члеників на 4 см), середньої довжини (8,8 см). Стерильний колосок займає паралельне положення. Квіткові луски грубозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією. Зерно видовжено-еліптичне, жовте, плівчасте. Основна щетинка довговолосиста. Маса 1000 зерен 45 – 49 г.

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 87–97 діб. Стійкий до вилягання (7,8–8,5 балів), дуже стійкий до посухи (9,0 балів). Сорт є джерелом комплексної стійкості до ураження збудниками летючої і кам’яної сажки (9 балів), сітчастого гельмінтоспоріозу (7 балів) та пошкодження внутрішньостебловими шкідниками (8 балів). Продуктивна кущистість 1,8 стебел.

Господарські ознаки. Сорт напівінтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0–4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

У конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва
ім. В.Я. Юр
¢єва НААН урожайність сорту Модерн була більшою за урожайність стандарту Галактик на 0,62 т/га (12 %) при рівні 5,88 т/га. Потенційна урожайність 8,5–9,0 т/га. Вміст білка в зерні 12,9–14,9 %. Вихід кондиційного насіння 75–85 %.

Авторське свідоцтво № 110277.

Патент № 120018.

Номер держреєстрації 08012010.
АГРАРІЙ

Зерновий. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2014. Рекомендовані зони вирощування: Полісся, Лісостеп і Степ.

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр¢єва НААН.

Сортовирізняльні ознаки. Різновид нутанс (nutans). Середньорослий, висота рослин 72 см. Антоціанове забарвлення кінчиків остюків слабке, остюки довгі, зазублені. Колос дворядний, з помірним восковим нальотом, циліндричний, нещільний (11,8 члеників на 4 см), середньої довжини. Стерильний колосок займає положення від паралельного до ледь відхиленого. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно видовжено-еліптичне, жовте, плівчасте. Основна щетинка довговолосиста. Маса 1000 зерен 41 г, натура 730 г/л. Продуктивна кущистість 1,8 стебел.

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 85 діб. Стійкий до вилягання (8,8–9,0 балів) і посухи (7–9 балів). Сорт є джерелом групової стійкості до ураження збудниками летючої і кам’яної сажки (8–9 балів), борошнистої роси та сітчастого гельмінтоспоріозу (7–9 балів).

Господарські ознаки. Сорт інтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0–4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 7,12 т/га (Вінницький держекспертцентр) та 6,27 (Городенківська ДСС). Потенційна урожайність 8,5–9,0 т/га. Вміст білка в зерні 13,77 %, крохмалю 57,33 %. Вихід кондиційного насіння 75–85 %.

Авторське свідоцтво № 140311

Патент № 140393

Номер держреєстрації 10012029.
АЛЕГРО

Зерновий. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2014. Рекомендовані зони вирощування: Полісся, Лісостеп і Степ.

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр¢єва НААН.

Сортовирізняльні ознаки. Різновид нутанс (nutans). Середньорослий, висота рослин 72 см. Антоціанове забарвлення кінчиків остюків сильне, остюки довгі, зазублені. Колос дворядний, із сильним восковим нальотом, циліндричний, нещільний (11,4 члеників на 4 см), середньої довжини. Стерильний колосок займає відхилене положення. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно видовжено-еліптичне, жовте, плівчасте. Основна щетинка довговолосиста. Маса 1000 зерен 46 г, натура 703 г/л. Продуктивна кущистість 1,7 стебел.

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 81 доба. Стійкий до вилягання (8,8–9,0 балів) і посухи (7–9 балів). Сорт є джерелом групової стійкості до ураження збудниками летючої і кам’яної сажки (8–9 балів), борошнистої роси (8 балів), темно-бурого і сітчастого гельмінтоспоріозу (8–9 балів).

Господарські ознаки. Сорт інтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0–4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 7,85 т/га (Вінницький держекспертцентр) та 6,04 (Городенківська ДСС). Потенційна урожайність 8,5–9,0 т/га. Вміст білка в зерні 14,21 %, крохмалю 53,97 %. Вихід кондиційного насіння 75–85 %.

Авторське свідоцтво № 140310

Патент № 140392.

Номер держреєстрації 10012026.
МАЛЬОВНИЧИЙ ®

Пивоварний. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2015. Рекомендована зона вирощування Полісся.

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр¢єва НААН.

Сортовирізняльні ознаки. Різновид нутанс (nutans). Антоціанове забарвлення кінчиків остюків помірне, остюки довгі, зазублені. Колос двохрядний з помірним восковим нальотом, циліндричний, нещільний (11,5 члеників на 4 см), середньої довжини. Стерильний колосок займає положення від паралельного до ледь відхиленого. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно видовжено-еліптичне, жовте, плівчасте. Основна щетинка довговолосиста. Маса 1000 зерен 47,3 г, натура 685 г/л. Продуктивна кущистість 1,7 стебла.


Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 80 діб. Стійкий проти вилягання (9,0 балів) і посухи (8,4–8,9 балів). Сорт стійкий до ураження збудниками борошнистої роси (6–7 балів), темно-бурого і сітчастого гельмінтоспоріозу (8–9 балів).

Господарські ознаки. Сорт інтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0–4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 6,55 т/га (Вінницький держекспертцентр) та 6,36 т/га (Маньківська ДСС). Потенційна урожайність 8,5–9,0 т/га. Вміст білка в зерні 13,44 %, крохмалю 62,04 %. Вихід кондиційного насіння 75–85 %.

Авторське свідоцтво №

Патент № 160776.

Номер держреєстрації .
ХОРС

Зерновий. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2016. Рекомендовані зони вирощування Лісостеп і Полісся.

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр¢єва НААН.

Сортовирізняльні ознаки. Різновид нутанс (nutans). Антоціанове забарвлення кінчиків остюків слабке, остюки довгі, зазублені. Колос двохрядний зі слабким восковим нальотом, циліндричний, нещільний (12,0 члеників на 4 см), середньої довжини. Стерильний колосок займає положення від паралельного до ледь відхиленого. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно видовжено-еліптичне, жовте, плівчасте. Основна щетинка довговолосиста. Маса 1000 зерен 52,0 г. Продуктивна кущистість 1,6 стебла.

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 73 доби. Стійкий проти вилягання (9,0 балів) і посухи (9,0 балів). Сорт стійкий до ураження збудниками борошнистої роси та гельмінтоспоріозів (8–9 балів).

Господарські ознаки. Сорт інтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0–4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 7,43 т/га (Тернопільський держекспертцентр) та 6,67 т/га (Маньківська ДСС). Потенційна урожайність 8,5–9,5 т/га. Вміст білка в зерні 13,47 %, крохмалю 60,32 %. Вихід кондиційного насіння 75–85 %.

Авторське свідоцтво №

Патент №.

Номер держреєстрації .
ПОДИВ

Зерновий. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2016. Рекомендовані зони вирощування Лісостеп і Полісся.

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр¢єва НААН.

Сортовирізняльні ознаки. Різновид нутанс (nutans). Антоціанове забарвлення кінчиків остюків слабке, остюки довгі, зазублені. Колос двохрядний з помірним восковим нальотом, циліндричний, нещільний (11,8 члеників на 4 см), середньої довжини. Стерильний колосок займає положення від паралельного до ледь відхиленого. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно видовжено-еліптичне, жовте, плівчасте. Основна щетинка довговолосиста. Маса 1000 зерен 49,4 г. Продуктивна кущистість 1,3 стебла.

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 75 діб. Стійкий проти вилягання (9,0 балів) і посухи (9,0 балів). Сорт стійкий до ураження збудниками борошнистої роси (6–8 балів), гельмінтоспоріозів (7–9 балів).

Господарські ознаки. Сорт інтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0–4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 7,29–7,36 т/га (Тернопільський держекспертцентр) та 6,83 т/га (Вінницький держекспертцентр). Потенційна урожайність 8,5–9,0 т/га. Вміст білка в зерні 13,33 %, крохмалю 58,06 %. Вихід кондиційного насіння 75–85 %.

Авторське свідоцтво №

Патент №.

Номер держреєстрації .
БАЛЬЗАМЗерновий. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2017. Рекомендовані зони вирощування Лісостеп і Полісся.

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр¢єва НААН.

Сортовирізняльні ознаки. Різновид нутанс (nutans). Антоціанове забарвлення кінчиків остюків слабке, остюки довгі, зазублені. Колос двохрядний зі слабким восковим нальотом, циліндричний, нещільний, середньої довжини. Стерильний колосок займає положення від паралельного до ледь відхиленого. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте. Основна щетинка коротковолосиста. Маса 1000 зерен 48,0–50,5 г. Продуктивна кущистість 2,4 стебла.

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 80 діб. Стійкий проти вилягання (8,9 балів) і посухи (9,0 балів). Сорт стійкий до ураження збудниками борошнистої роси та гельмінтоспоріозів (8–9 балів).

Господарські ознаки. Сорт інтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0–4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 7,38 т/га (Тернопільський держекспертцентр) та 6,25 т/га (Вінницький держекспертцентр). Потенційна урожайність 8,5–9,5 т/га. Вміст білка в зерні 14,93–15,73 %, крохмалю 56,43–62,49 %. Вихід кондиційного насіння 75–85 %.

Авторське свідоцтво №

Патент №.

Номер держреєстрації .
АВГУРЗерновий. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2017. Рекомендовані зони вирощування Степ, Лісостеп і Полісся.

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр¢єва НААН.

Сортовирізняльні ознаки. Різновид нутанс (nutans). Антоціанове забарвлення кінчиків остюків відсутня, остюки довгі, зазублені. Колос двохрядний зі слабким восковим нальотом, циліндричний, нещільний, середньої довжини. Стерильний колосок займає положення від паралельного до ледь відхиленого. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно видовжено-еліптичне, світло-жовте, плівчасте. Основна щетинка коротковолосиста. Листя має помітно меншу ширину, ніж звичайно. Маса 1000 зерен 48,0–48,5 г. Продуктивна кущистість 2,8 стебла.

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 81 доба. Стійкий проти вилягання (8,9 балів) і посухи (9,0 балів). Сорт стійкий до ураження збудниками кам’яної сажки, борошнистої роси та гельмінтоспоріозів (8 балів).

Господарські ознаки. Сорт інтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0–4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 6,96–7,30 т/га (Тернопільський держекспертцентр) та 6,87 т/га (Вінницький держекспертцентр). Потенційна урожайність 9,0–10,0 т/га. Вміст білка в зерні 11,0–13,80 %, крохмалю 58,50–62,40 %, екстрактивність 83,1 %, якість солоду за міжнародним індексом складає 8,5 (відмінна). Вихід кондиційного насіння 75–85 %.

Авторське свідоцтво №

Патент №.

Номер держреєстрації .