PDF Print

Лабораторія селекції гороху


             Історія лабораторії

           Горох в Україні – одна з найпоширеніших зернобобових культур. Він вирощується в усіх зонах і має широке застосування - на харчове і кормове зерно, зелену масу, зерносінаж.    s2 Селекція гороху на колишній Харківській селекційній станції (нині Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН) проводиться більше 60 років, починаючи з 1944 року.

Завдяки творчій праці селекціонерів різних поколінь Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН став провідною установою України по селекції гороху, про що свідчать велика кількість створених і зареєстрованих сортів та постійно зростаючі посівні площі під ними.

Розпочалась селекція культури на колишній Харківській селекційній станції (нині Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН) у 1944 році. 

Усі дослідження проводились цілеспрямовано по створенню суттєво більш урожайних та технологічних сортів і удосконаленню методики селекції.        Завдяки великому обсягу (в окремі роки у польових дослідах вивчалось від 26 до 37 тисяч селекційних номерів) селекційної роботи та самовідданій і злагодженій роботі колективу лабораторії тут за останні 10 років створено сорти - Девіз (рік  реєстрації 2007), Царевич (2008), Глянс (2008), Чекбек (2009), Отаман (2011), Оплот (2011), Магнат (2012), Меценат (2014), Гейзер (2015), Корвет (2016), Гайдук (2017), які повністю відповідають сучасним вимогам високоінтенсивного виробництва, мають потенціал урожайності до 6,0 т/га, відзначаються стійкістю до вилягання та обсипання насіння, придатні до прямого комбайнування, значно пристосованіші в порівнянні із зарубіжними сортами до регіональних кліматичних умов і займають все більші площі на ланах України.

Різниця в тривалості вегетаційного періоду між сортами Царевич та Оплот у 7-8 днів дозволяє при їх використанні знівелювати можливі погодні негаразди і подовжити оптимальні строки збирання. Сорти Девіз і Глянс вирізняються високою екологічною пластичністю. У сортів Отаман і Меценат нижча маса 1000 насінин дозволяє на 15-20 % скоротити затрати насіння на посів. Сорти Магнат та Гейзер відрізняються більшою вегетативною масою і їх можливо використовувати для зеленої маси та сінажу як в сумісних посівах з іншими культурами, так і в чистому вигляді. Високі товарні та смакові якості має насіння сортів Царевич, Глянс та Меценат.

s3

В лабораторії селекції гороху за роки селекції створено високопродуктивний та різноманітний генофонд гороху з новими ознаками, морфотипом та напрямками використання, і це є добрим фундаментом для подальшого вдосконалення культури та створення нових сортів.

 

Співробітники лабораторії селекції гороху:

Завідувач лабораторії – Безуглий Ігор Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник; тел. 066-18-999-27;

Провідний науковий співробітник – Василенко Антоніна Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Молодші наукові співробітники Штельма Андрій Михайлович, Глянцев Андрій Васильович (відповідальний за первинне насінництво), Шевченко Лариса Миколаївна; агрономи Сердюк Віра Іванівна, Паніна Валентина Іванівна, лаборант Лисяк Марія Іванівна.

s1

За останні 40 років співробітниками лабораторії видано 124 друковані праці.

1. Чекригін П.М. Про настійну необхідність надання пріоритетності стійким до полягання та обсипання безлисточковим (вусатим) сортам гороху при Державному сортовипробуванні і внесені їх у реєстр сортів рослин України/ П.М. Чекригін // Селекція і насінництво. – Вип. 85. – Харків, 2001.– С. 14-21.

2. Чекригін П.М. Результати і перспективи селекції безлисточкових (вусатих) сортів гороху в Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва / П.М. Чекригін // Селекція і насінництво. – Вип. 87. – Харків, 2003. – С. 42-48.

3. Патент №24019 Спосіб визначення стійкості зразків гороху до збудників фузаріозної кореневої гнилі / Чекригін П.М., Рябуха С.С., Василенко А.О., Безуглий І.М. Заявник і власник патенту Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. – заявлено 28.02.2007; опубліковано 11.06.2007. Бюл. № 8.

4. Патент №26979 Спосіб добору стійких до збудників фузаріозної кореневої гнилі форм гороху Чекригін П.М., Рябуха С.С., Василенко А.О., Безуглий І.М. Заявник і власник патенту Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. – заявлено 12.06.2007; опубліковано 10.10.2007. Бюл. № 16.

5. Патент № 33483 Спосіб підвищення ефективності гібридизації гороху Чекригін П.М., Безуглий І.М, Рябуха С.С. Василенко А.О. Заявник і власник патенту Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. – № u 200801875; заявлено 13.02.08; опубліковано 25.06.08, Бюл. №12, 2008р.

6. Селекція і насінництво гороху посівного / І.М. Безуглий, П.М. Чекригін, О.М. Безугла, А.О. Василенко // Спеціальна селекція і насінництво польових культур: [навчальний посібник] за редакцією академіка НААН України В.В. Кириченка. – Харків: “Видавництво ”Харків”, 2010. – С 280–335.

7. Селекція гороху на стійкість до фузаріозу та аскохітозу / І.М. Безуглий, А.О. Василенко // Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: [навчальний посібник] за редакцією академіка НААН України В.В. Кириченка. – Харків: “ПоліАРТ”, 2012. – С 224–247.


 

Найбільш популярні серед споживачів, а також нові і перспективні сорти гороху