PDF Печать

Лабораторія селекції та генетики соняшнику

 

Історія підрозділу

 

   Початок селекції соняшнику і, відповідно, існування підрозділу датується 1911 роком і пов’язані з ім’ям  професора Б.К. Єнкена. Дослідження були продовжені О. Ф. Гельмером (з 1919 р.) і П. П. Бордаковим (з 1928 р.). В 1927 році було створено перший в Україні селекційний сорт Харківська зеленка 76, а у 1927-1938 рр. – сорт Харківський 22-82. Також в довоєнні роки було створено стійкий до вовчка сорт № 772/11.

   Роботу з гетерозисної селекції соняшнику було започатковано  В. Г. Вольфом, у 60- ті роки ХХ ст., який займався цією культурою впродовж багатьох років. Під його керівництвом учнями Л. В. Бондаренком, Л. П. Думачовою, М. С. Ситник і О. М. Ряботою були створені генетично різні самозапилені лінії. Були вперше опубліковані методичні положення щодо гетерозисної селекції та насінництва.

   У 70-ті роки кандидатом сільськогосподарських наук А. Д. Гуменюком і його співавторами створено ряд сортів соняшнику різних груп стиглості, що відрізнялись високим вмістом олії. До них належали сорти Харківський 100, Харківський 101, Харківський ранньостиглий.

   Розвиток теорії селекції соняшнику на гетерозис було продовжено у роботах В. В. Кириченка, Л. С. Осипової, З. К. Аладьїної, К. М. Макляк, І. В. Токаря, В. І. Сивенко, В. М. Попова, В. М. Брагіна, В. О. Веселого, В. П. Коломацької, О. А. Сивенко. Теоретичні розробки знайшли практичне втілення у колекції  Rf-ліній і ліній- закріплювачів стерильності, стійких до вовчка і несправжньої борошнистої роси, різноманітного жирнокислотного складу, високопродуктивних, з високою комбінаційною здатністю.

   Тісну співпрацю лабораторії селекції і генетики соняшнику і лабораторії генетики і біотехнології спрямовано на створення науково обґрунтованої схеми селекції та скоріше впровадження її у практичних розробках. Спільними зусиллями селекціонерів і генетиків зроблено кроки на шляху використання молекулярно-генетичних маркерів як зручного інструмента для детального маркування морфологічних ознак. Широкі можливості поліпшення геному культурного соняшнику відкрила інтрогресія генетичного матеріалу дикорослих видів соняшнику.

   Аналіз генетичної спорідненості ліній соняшнику робочої колекції ІР, проведений за допомогою ДНК-маркерів, забезпечив права селекціонерів на науково-технічні розробки.

   Створення гібридів, придатних до вирощування за сучасними енергоз-берігаючими технологіями за рахунок стійкості до гербіцидів, за останні роки набуло швидкого розвитку у світі. Тому виділення зразків соняшнику, стійких до гербіциду Євролайтнінг, можна вважати несумнівним успіхом.

   Невід'ємною частиною селекційного процесу є система інфекційних фонів. Система включає польові і лабораторні оцінки стійкості соняшнику до основних патогенів на природному, штучному і провокаційному фонах. Результатом співпраці лабораторії селекції і генетики соняшнику і лабораторії стійкості до біотичних чинників стали гібриди соняшнику, стійкі до збудників фомопсису, сірої, білої гнилей, несправжньої борошнистої роси і вовчка, рекомендовані до вирощування в Україні і Росії.

   За понад 45 років досліджень в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН розв’язано проблему експериментального та інформаційного забезпечення селекційного процесу відносно ознак, що визначають комерційну цінність гібридів соняшнику. Теоретичні узагальнено методику створення селекційного матеріалу і гібридів з різноманітним жирнокислотним складом, стійких до збудників основних хвороб соняшнику; методи селекційно-зорієнтованих генетичних аналізів цінності вихідного матеріалу на первинних етапах селекції; методи створення, збереження та дослідження колекції батьківських форм; методи інтегральної оцінки тест-гібридів; розроблено теоретичні основи селекції на адаптивний потенціал і методи їх практичного застосування в селекції соняшнику. Створено принципово новий генофонд з високим вмістом олії, з різноманітним вмістом жирних кислот, стійкий до основних хвороб і паразитів, толерантний до загущення, високопродуктивний. Значна теоретична і селекційна робота в напрямі поліпшення якості олії дозволила створити ряд гібридів олеїнового та пальмітинового типів.

   Створені за останні 20 років гібриди соняшнику дозволили налагодити систему насінництва, що дає можливість щорічно виробляти до 5000 т насіння першого покоління F1 на площу посіву до 1 млн. га.

 

 Основні напрями роботи

 

   Основними напрямами є створення гібридів соняшнику з високою урожайністю, стійких до основних хвороб і шкідників, високою олійністю, линолевого, олеїнового і пальмітинового типів, розробка та удосконалення технології селекції та насінництва.

 

Основні напрями селекції соняшнику:

 

   1) отримання високої стабільної врожайності гібридів першого гібридного покоління та їх батьківських компонентів (потенціал врожайності гібридів не менш ніж 4,0 т/га, вміст олії в насінні 50-52 %);

   2) належний рівень технологічності (вирівняність за висотою, достиганням; кут нахилу кошика 45º, кошик тонкий, швидко висихає; стійкість до вилягання – 9 балів, стійкість до обсипання – 9 балів);

   3) високий вміст окремих жирних кислот (олеїнова – 88%, пальмітинова – 25%, стеаринова – 11%, лінолева – 86%);

   4) стійкість до абіотичних факторів середовища (посухостійкість – 7-9 балів, стійкість до високих температур – 7-9 балів);

   5) стійкість до хвороб і шкідників (біла, сіра гниль – 7-9 балів, фомопсис – 7-9 балів, іржа – 9 балів, вовчок – 9 балів, несправжня борошниста роса – 9 балів, соняшникова міль – 9 балів);

   6) стійкість до гербіцидів (групи імідазолінонів, сульфанілсечовин);

   7) селекція гібридів соняшнику кондитерського напряму використання.

 

Склад лабораторії

 

   Керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій – Кириченко Віктор Васильович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України;

   Зав. лабораторією – Сивенко Валентина Іванівна, кандидат с.-г. наук, ст. наук. співроб.;

   Головний науковий співробітник – Макляк Катерина Миколаївна, доктор с.-г. наук, ст. наук. співроб.;

   Провідний науковий співробітник – Коломацька Валерія Павлівна, доктор с.-г. наук, ст. наук. співроб.;

   Старший науковий співробітник – Сивенко Олександр Анатолійович, кандидат с.-г. наук;

   Старший науковий співробітник – Леонова Ніна Миколаївна, кандидат с.-г. наук;

   Науковий співробітник – Кузьмишена Надія Вікторівна;

   Науковий співробітник – Шепілов Борис Петрович;

   Науковий співробітник– Андрієнко Віктор Валентинович;

   Науковий співробітник – Удовіченко Анна Юріївна;

   Науковий співробітник – Сатаров Олександр Зайнулович;

   Молодший науковий співробітник – Попова Ольга Андріївна;

   Молодший науковий співробітник – Чумаченко Сергій Андрійович;

   Агроном – Кираш Тетяна Миколаївна.

 

 2019.02.28SonLab

 

     Під керівництвом академіка В. В. Кириченка було захищено 14 кандидатських та 6 докторських дисертаційних робіт з селекції і насінництва.

 

Основні наукові розробки

 

     Реєстром сортів рослин України на 2019 рік дозволено до вирощування в Україні 56 гібридів соняшнику селекції Інституту рослинництва ім.. В.Я. Юр’єва НААН та гібриди, створені у співпраці з відомими селекційними установами України та зарубіжжя. З них 3 комерційно використовуються в Казахстані, 3 – в країнах Євросоюзу: Болгарії, Туреччині, Франції, Іспанії та інших.

 

Особливість гібрида соняшнику

Гібриди

Пальмітиновий тип:
пальмітинової кислоти – 22-29% (норма 4-7 %)


Капрал, Курсор, Трувор, Рубікон, Елітнянський

Стеариновий тип:
стеаринової кислоти – 8-11 % (норма 3-5 %)


Тайм, Кочеток, Ратник, Воїн, Ажур

Олеїновий тип:
олеїнової кислоти – 88-92 % (норма 18-26%)


Еней, Квін, Богун, Зорепад, Раут, Максимус, Сайт, Кадет, Гектор, Ореол, Сонагро, Оплот, Рюрик, Трубіж, Романс, Оскіл

Кондитерський тип: маса 1000 насінин 75-80 г

Шумер, Гудвін

Потенціал врожайності 4,5-5,1 т/га

Ясон, Форвард, Максимус, Гектор, Ореол, Златсон, Сібсон, Славсон, Академічний, Воїн, Гусляр, Оплот, Боярин, Кадет, Чародій, Добродій, Дарсон

Стійкість до гербіцидів імідазолінової групи

Фундатор

Стійкість до гербіцидів групи сульфунілсечовин

Равелін

Імунність до двох рас несправжньої борошнистої роси

Златсон, Боярин, Боян, Інтеграл, Гусляр, Елітсон, Експерт, Лицар, Ізюмський, Добродій, Клад, Стаєр, Чародій, Драйв, Атлет, Форсаж

Стійкість до рас вовчка A – F

Ярило

 

 Найбільш вагомі наукові публікації

 

 Монографії.

 

 1.Кириченко В. В. Селекция и семеноводствоподсолнечника [Heliantusannus] / В. В. Кириченко. – Харьков, 2005. – 387 с.

2. Кириченко В. В. Гетерозис в теории и практикеселекции гібридного подсолнечника / В. В. Кириченко., П. П. Литун. – Харьков, 2003.

3. Спеціальна селекція і насінництво польових культур : навчальний посібник ; за ред. В.В. Кириченка / НААН, ІР ім. В. Я. Юр’єва. – Х., 2010. – 462 с.

4. Ідентифікація морфологічних ознак соняшнику (Helianthus L.) : посібник / В. В. Кириченко, В. П.Петренкова, О. В. Кривошеєва [та ін.] – Х. : ІР ім. В.Я. Юр’єва УААН, 2007. – 78 с.

5. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів : навчальний посібник ; підгот. : В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, І. М. Черняєва [та ін.] ; за ред. В. В. Кириченка та В. П. Петренкової / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. – Х., 2012. – 320 с.

6. Петренкова В. П. Стійкість соняшнику до некротрофнихпатогенів / В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, В. В. Кириченко / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2012. – 296 с.

7. Кириченко В.В. Основи Управління продукційним процесом польових культур / В.В. Кириченко. – Харків, 2016. – 711 с.

8. Кириченко В. В. Індукований мутагенез в селекції соняшнику: навчальний посібник // В. В. Кириченко, В. О. Васько, О. М. Брагін / ХНАУ ім.. В. В. Докучаєва, Інститут рослинництва ім.. В. Я. Юр’єва НААН, - Харків. – 2017. – 157 с.

9. Віхи становлення теоретичних досліджень і практичних досягнень з селекції та генетики соняшнику / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, В.П. Коломацька [та ін.] // Теоретичні дослідження та практичні досягнення Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН : історія та сьогодення (1908-1918 рр.) / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юрєва. – Х., 2018. – С. 238–260.

 

 Статті в наукових фахових виданнях

 

 1. Результатытеоретическихисследований и ихприменение в селекцииподсолнечника / В. В. Кириченко, В. И. Сивенко, Е. Н. Макляк [и др.] // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 113–121.

2. Залежність показників господарсько-корисних ознак гібридів кондитерського соняшнику від густоти стояння рослин / Н. М. Леонова, В. В. Кириченко, В. І. Сивенко, Н. В. Кузьмишена // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2014. – Вип. 17. – С. 119–128.

3. Макляк К. М. Особливості мінливості жирнокислотного складу олії гібридів соняшнику залежно від температури повітря / К. М. Макляк, Б. Ф. Вареник, Н. М. Кутіщева // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2014. – Вип. 17. – С. 129–138.

4. Сатаров О. З. Добір високостійких гібридів соняшнику до гербіциду Євролайтінг за елементами структури врожаю // О. З. Сатаров, В. В. Кириченко // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2014. – Вип. 17. – С. 156–162.

5. Інноваційні розробки з селекції соняшнику / В. І. Сивенко, В. В. Кириченко, В. П. Коломацька [та ін.] // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2014. – Вип. 17. – С. 163–168.

6. Влияниетемпературывоздуха на хозяйственные признаки гибридовподсолнечника с различным типом модификации состава жирных кислот / Е. Н. Макляк, В. В. Кириченко, Б. Ф. Вареник, Н. Н. Кутищева // ВестникБелорусскойгосударственнойсельскохозяйственнойакадемии : науч.-методич. журнал. – 2015. – № 1. – С. 35–40.

7. Лебеденко Є. О. Стійкість форм соняшнику до гербіциду експрес 75 в. г / Є. О. Лебеденко, В. В. Кириченко // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2015. – Вип. 18. – С. 138–143.

8. Макляк К. М. Вплив добових перепадів температури повітря на жирнокислотний склад олії насіння гібридів соняшнику / К. М. Макляк, Б. Ф. Вареник, Н. М. Кутіщева // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2015. – Вип. 18. – С. 144–151.

9. Леонова Н. Н. Проявлениеэффектагетерозиса и комбинационнаяспособностьлинийподсолнечникакондитерского типа / Н. Н. Леонова, В. В. Кириченко, А. А. Сивенко // Масличныекультуры: науч.-техн. бюл. ВНИИМК. – Краснодар, 2015. - № 1 (161). – С. 16–21.

10. Сатаров А. З. Изменчивостьселекционныхпризнаков у гибридовподсолнечника на фонеприменениягербицидаевро-лайтнинг / А. З. Сатаров, В. В. Кириченко // Масличныекультуры: науч.-техн. бюл. ВНИИМК. – Краснодар, 2015. - № 1 (161). – С. 36–40.

11. Сивенко О. А. Прояв ефекту гетерозису у гібридів F1 та комбінаційна здатність ліній-відновників фертильності пилку соняшнику / О. А. Сивенко // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2015. – Вип. 19. – С. 161–170.

12. Лебеденко Є. О. Вплив гербіциду групи сульфонілсечовини Експрес 75 в. г. на мінливість господарсько цінних ознак у гібридів першого покоління / Є. О. Лебеденко, В. В. Кириченко, О. З. Сатаров // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2016. – Вип. 20. – С. 150–156.

13. Нові крупноплідні лінії соняшнику і гібриди, створені за їх участю / Н. М. Леонова, В. В. Кириченко, О. А. Сивенко [та ін.] // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2016. – Вип. 20. – С. 157–165.

14. Макляк К. М. Тривалість періоду «сходи–цвітіння» як компонент жаростійкості гібридів соняшнику / К. М. Макляк, В. В. Кириченко, В. І. Сивенко // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2016. – Вип. 20. – С. 166–173.

15. Лебеденко Є. О. Створення вихідного матеріалу високоолеїнового соняшнику стійкого до дії гербіциду групи сульфонілсечовини / Є. О. Лебеденко // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х., 2016. – Вип. 109. – С. 47–53.

16. Макляк Е. Н. Особенностивлияниятемпературывоздуха на отмираниелистовойповерхностигибридовподсолнечника / Е. Н. Макляк // ВестникБелорусскойгосударственнойсельскохозяйственнойакадемии : науч.-методич. журнал. – 2016. - № 3. – С. 100–103.

17. Сатаров О. З. Мінливість селекційних ознак та добір гібридів соняшнику на фоні внесення гербіциду Євро-Лайтнінг / О. З. Сатаров, В. В. Кириченко // Вісник СНАУ : наук. журнал. – 2015. – Вип. 9 (30). – С. 8–11.

18. Макляк К. М. Особливості мінливості вмісту олії в насінні гібридів соняшнику залежно від температурного режиму періоду вегетації / К. М. Макляк, В. В. Кириченко, Н. В. Кузьмишена // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2016. – Вип. 21. – С. 178–186.

19. Рівень та мінливість урожайності гібридів соняшнику в умовах Східної частини Лісостепу України / В. П. Коломацька, В. В. Кириченко, В. І. Сивенко, Н. М. Леонова // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. – Х, 2016. – Вип. 21. – С. 158–166.

20. Макляк К. М. Збір олії як інтегральна ознака господарської цінності гібридів соняшнику в умовах підвищених температур / К. М. Макляк, В. В. Кириченко // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х., 2016. – Вип. 110. – С. 90-99.

21. Боровська І. Ю. Селекція ліній соняшнику на стійкість до несправжньої борошнистої роси в умовах зміни рас патогена /І. Ю. Боровська, В. П. Коломацька, В. І. Сивенко, В. В. Кириченко, В. П. Петренкова // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х., 2016. – Вип. 110. – С. 8-19.

22. Прояв господарських ознак трилінійних гібридів соняшнику у різних агрокліматичних зонах України / В. В. Кириченко, К. М. Макляк, Б. Ф. Вареник [ та ін..] // Вісник сумського національного аграрного університету. Суми, 2016. Вип. 9 (32). С. 129 – 133 (Сер. : «Агрономія і біологія»).

23. Макляк К. М., Кириченко В. В., Шарипіна Я. Ю. Успадкування кількості сухих та жовтих листків після цвітіння у соняшнику // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім.. В. Я. Юр’єва. Харків, 2017. Вип. 111. С. 74 – 87.

24. Андрієнко В. В., Сивенко О. А. Селекційна цінність батьківських компонентів для створення простих та трилінійних гібридів соняшнику // селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім.. В. Я. Юр’єва. Харків, 2017. Вип. 111. С. 8 – 17.

25. Ефективність імунологічних досліджень у стабілізації урожайності соняшнику / Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацька В. П., Боровська І. Ю., Єгорова Н. Ю. // Вісник аграрної науки :науково-теоретичний журнал / Національна академія аграрних наук України, Київ, 2017. Випуск 5 (770). С. 33-36.

26. Боровська І. Ю., Коломацька В. П. Генетична цінність ліній соняшнику за пластичністю щодо інтенсивності розвитку фомопсису // вісник ЦНЗ АПВ Харківської області: науково-виробничний збірник / НААН, Ін-т рослинництва ім.. В. Я. Юр’єва, Харків, 2017. Випуск 22. С. 87-99.

27. Зависимость урожайности гибридов подсолнечника от уровня развития болезней / Боровская И. Ю., Андриенко В. В., Кириченко В. В., Сивенко В. И., Коломацкая В. П. // Вестник белорусской государственной сельскохозяйственной академии: научно-методологический журнал / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2017. Республика Беларусь. Вып. 2. С. 60-65.

28 Макляк К. М. Дослідження температурного режиму посушливих зон України та обґрунтування селекційної програми зі створення жаростійких гібридів соняшнику // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2017. Вип. 22. С. 161 – 173.

29. Макляк К. М. Результати селекції соняшнику на жаростійкість // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2017. Вип. 2 (33). С. 181 – 184. (Сер.: «Агрономія і біологія»).

30. Харитоненко Н. С., Кириченко В. В., Поздняков В. В., Анциферова О. В., Святченко С. І. Прояв ефекту гетерозису вмісту токоферолів у гібридів F2 соняшнику // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : науково-виробничий збірник / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Харків, 2017. Випуск 23. С. 141–145.

31. Кириченко В. В., Поздняков В. В., Харитоненко Н. С., Анциферова О. В. Нові лінії соняшнику зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 92, частина 1. С. 291–298.

32. Сатаров О. З., Кириченко В. В. Добір ліній-відновників фертильності пилку соняшнику, стійких до гербіциду Євро-Лайтнінг, за загальною комбінаційною здатністю // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. Харків, 2018. Вип. 113. C. 143–150.

33. Makliak K. M., Kyrychenko V. V., Varenyk B. F., Kutishcheva N. M., Trotsenko V. I. Evaluation of sunflower hybrids for yieldvariability atvery hig hair temperatures // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я.Юр'єва. Харків, 2018. Вип. 114.

34. Харитоненко Н. С., Кириченко В. В., Поздняков В. В., Анцыферова О. В., Коломацкая В. П., Святченко С. И. Селекция подсолнечника на улучшение качества масла // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии : науч.-методич. журнал. 2018. № 3. С. 129–133.

 

Матеріали конференцій

 

 1. Леонова Н. М. Создание крупносемянных гибридов подсолнечника / Н. М. Леонова // Генетика і селекція: досягнення та проблеми: тези доповідей міжнародної наукової конференції (18-20 березня 2014 р.). – Умань, 2014. – С. 69–70.

2. Кириченко В. В. Диверсифікація результатів теоретичних досліджень в селекції соняшнику / В. В. Кириченко // Стійкість соняшнику до біо- та абіотичних чинників : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2014 року) / ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Х. : 2014. – С. 8–16.

3. Коломацкая В. П. Разработка модели гибрида подсолнечника для условий Лесостепи Украины / В. П. Коломацкая // Стійкість соняшнику до біо- та абіотичних чинників : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2014 року) / ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Х. : 2014. – С. 91–96.

4. Леонова Н.М. / Використання сортів соняшнику в гетерозисній селекції на стійкість до несправжньої борошнистої роси / Н. М. Леонова, І. Ю. Боровська // зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2014 року) / ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Х. : 2014. – С. 100-102.

5. Сивенко В. І. Селекція соняшнику на високу урожайність та змінний вміст жирних кислот / В. І. Сивенко, В. В. Кириченко, О. А. Сивенко // Стійкість соняшнику до біо- та абіотичних чинників : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2014 року) / ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Х. : 2014. – С. 111–114.

 6. Лебеденко Є. О. Стійкість гібридів соняшнику до гербіцидів групи сульфонілсечовини / Є. О. Лебеденко // Стійкість соняшнику до біо- та абіотичних чинників : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2014 року) / ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Х. : 2014. – С. 138–139.

7. Макляк К. М. Нова лінія соняшнику – донор модифікованого розподілу жирних кислот / К. М. Макляк, О. Г. Супрун, Т. М. Криворучко // Збагачення генетичного різноманіття рослин : зб. тез Міжнародної наукової наради (8- 9 жовтня 2014 р.) / ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Х. : 2014. – С. 49–50.

8. Макляк Е. Н. Усовершенствование методики оценки подсолнечника на устойчивость к стрессовым факторам / Е. Н. Макляк, И. В. Токарь // Современные научные тенденции, достижения в генетике, селекции, технологии выращивания и переработке масличных культур : сб. тезисов Международной научной конференции (24-25 сентября 2014 г.) / Институт масличных культур НААН. – Запорожье, 2014. – С. 16–18.

9. Сатаров О. З. Диференціація стійкості проти гербіциду Євролайтінг у гібридах соняшнику / О. З. Сатаров, В. В. Кириченко // Современные научные тенденции, достижения в генетике, селекции, технологии выращивания и переработке масличных культур : сб. тезисов Международной научной конференции (24-25 сентября 2014 г.) / Институт масличных культур НААН. – Запорожье, 2014. – С. 24–25.

10. Андрієнко В. В. Комбінаційна здатність нових батьківських форм соняшнику за господарськими та морфобіологічними ознаками / В. В. Андрієнко // Современные научные тенденции, достижения в генетике, селекции, технологии выращивания и переработке масличных культур : сб. тезисов Международной научной конференции (24-25 сентября 2014 г.) / Институт масличных культур НААН. – Запорожье, 2014. – С. 31–32.

11. Макляк К. М. Генетичне різноманіття колекції ліній соняшнику за морфологічними ознаками добору в селекції на жаростійкість / К. М. Макляк // Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Національного генбанку рослин України (4–7 липня 2016 р.) / ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН, Український інститут експертизи сортів рослин. – Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 120–122.

12. Макляк К. М. Порівняння гібридів соняшнику різних груп стиглості за збором олії в умовах підвищених температур / К. М. Макляк // Олійні культури. Тенденції та перспективи : зб. тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції (1 листопада 2016 р.) / Інститут олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2016. – С. 108–109.

 13. Kyrychenko V., Makliak K. Evaluation of the temperature effect in economic features o fsunflowe rhybrids of different ripeness groups // Sunflower and climat echange : Proceedings of International Symposium (Toulouse, France, February 5-6 2018) / SUNRISE Project, INRA Occitanie-Toulouse, TerresInovia, 2018, P. 67

14. Kolomatska V., Kyrychenko V. Sunflower hybrid idiotype and ful fillmen of they ield potential in the eastern forest-steppe of Ukraine // Sunflowe rand climat echange : Proceedings of International Symposium (Toulouse, France, February 5-6 2018) / SUNRISE Project, INRA Occitanie-Toulouse, TerresInovia, 2018, P. 66.

15. Makliak E., Kyrychenko V., Joita-Pacureanu M. Race composition and phenology of sunflower broomrape (Oroban checumana Wallr.) in Ukraine // Abstract bookof 4th International Symposium in Broomrape in Sunflower (Bucharest, Romania, 2-4 July 2018) / Internationa Sunflower Association, National Agricultural Research Development Institute Fundulea, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2018, P. 47.

16. Sakhno T., Petrenkova V., SharypinaYa., Borovskaya I., Makliak E. Physiologica lparticularities o fsunflower genotypes resistance to broomrape // Abstractbookof 4th International Symposium in Broomrape in Sunflower (Bucharest, Romania, 2-4 July 2018) / International Sunflower Association, National Agricultural Research Development Institute Fundulea, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2018, pp. 57–58.

 17. Лебединский Б. А., Коломацкая В. П., Андриенко В. В., Сивенко А. А. Селекционная ценность линий подсолнечника для создания высокоадаптивных гибридов // Органическое сельское хозяйство – дело молодых : Материалы Международной конференции молодых ученых, посвященной 90-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук Довбана Корнея Ивановича (Горки, БГСХА, 2018) / МСХПРБ, ГУОЕК, БГСХА, ЦЭР, 2018. С. 27–30.

18. Кириченко В. В. Сучасні селекційно-насінницькі технології // Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (4-5 липня 2018 р.) / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2018. С. 35–36.

19. Колєшкова Т. М., Коломацька В. П., Леонова Н. М. Створення вихідного матеріалу для селекції соняшнику лузального типу // Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (4-5 липня 2018 р.) / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2018. С. 68–69.

20. Макляк К. М., Кузьмишена Н. В., Шепілов Б. П. Мінливість господарських ознак гібридів соняшнику різних груп стиглості залежно від теплозабезпеченості вегетаційного періоду // Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (4-5 липня 2018 р.) / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2018. С. 84–85.

21. Сатаров О. З., Кириченко В. В. Селекційна цінність ліній-відновників фертильності пилку соняшнику, стійких до гербіциду Євро-Лайтнінг, за загальною комбінаційною здатністю // Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (4-5 липня 2018 р.) / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2018. С. 130–131.

22. Удовіченко А. Ю., Кириченко В. В. Селекційні переваги нових гібридних комбінацій соняшнику кондитерського типу // Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (4-5 липня 2018 р.) / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2018. С. 143–144.

23. Макляк К. М., Деребізова О. Ю. Оцінка теплостійкості селекційного матеріалу соняшнику за питомою активністю пероксидази // Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (4-5 липня 2018 р.) / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2018. С. 225–226.

24. Сивенко О. А., Сахно Т. В. Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику // Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (4-5 липня 2018 р.) / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2018. С. 234–235.

25. Леонова Н. М., Удовіченко А. Ю., Колєшкова Т. М. Вихідний матеріал для гетерозисної селекції соняшнику кондитерського типу // Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі: Всеукраїнська науково-практична конференція (26 червня 2018 року). Умань, 2018. С. 82–85.

26. Леонова Н. М. Вплив густоти рослин у посіві на рівень цінних господарських ознак кондитерських гібридів соняшнику / Н. М. Леонова, О. О. Сердитий // Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (25-26 червня 2018 року). ХНАУ В. В. Докучаєва, 2018.

27. Леонова Н. М. Створення ліній соняшнику кондитерського типу з підвищеним вмістом олеїнової кислоти / Н. М. Леонова, А. Ю. Удовіченко, О. Г. Супрун // Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (25-26 червня 2018 року). ХНАУ В. В. Докучаєва, 2018.

 

Каталоги, методичні рекомендації

 

1. Визначення оптимальних параметрів виробництва олійних культур : методичні рекомендації / В. В. Кириченко, А. В.Чехов, В. П. Петренкова [та ін.]. – Х. : Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2012. – 88 с.

2. Каталог сортів і гібридів польових культур / С. І. Попов, Л. Н. Кобизєва… В. І. Сивенко [та ін.] / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. –Х., 2013. – С. 123–153.

3. Вирощування насіння гібридів соняшнику (Методичні рекомендації) / Автори: В. В. Кириченко, В. І. Сивенко, К. М. Макляк [та ін.] За ред. В. В. Кириченка. Х. : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2014. – 28 с.

4. Вирощування насіння батьківських форм гібридів соняшнику (Методичні рекомендації) / Автори: В. В. Кириченко, В. І. Сивенко, К. М. Макляк [та ін.] За ред. В. В. Кириченка. Х. : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2014. – 32 с.

 5. Визначення біологічної врожайності кукурудзи та соняшнику (Методичні рекомендації) : підгот. : С. І. Попов, В. В. Кириченко, Л. В. Козубенко [та ін.]. – Х. : ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2014. – 16 с.

6. Каталог ліній-відновників фертильності пилку соняшнику (Helianthusannuus L.) : підгот : В. В. Кириченко, В. І. Сивенко, О. А. Сивенко [та ін.]. – Х., 2015. – 32 с.

7. Стратегія виробництва олійної сировини в Україні до 2020 року (методичні рекомендації), Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. – Х. : ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2016. – 142 с.

8. Каталог сортів та гібридів польових культур: підгот. : В. В. Кириченко, В.І. Сивенко, В. П. Коломацька [та ін.] / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва; ТОВ НВФ «Хелп-Агро». – Х. : ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2018. – 77 с.

9. Моделі застосування найбільш ефективних бакових сумішок біостимуляторів та мікродобрив при розмноженні насіння батьківських форм соняшнику (Методичні рекомендації) / В. В. Кириченко, Ю. І. Буряк, Ю. Є. Огурцов, І. В. Клименко, І. І. Клименко, О. В. Чернобаб // НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2018. 26 с.

 

 Контакти:

 

 Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Харків, 61060, просп. Московський, 142

тел.: (057) 392-13-43.

факс: (057) 779-84-17

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

ПРАЙС – ЛИСТ на насіння соняшнику гібридів першого покоління (F1) та батьківських компонентів урожаю 2018 року