PDF Print

Лабораторія селекції сої


 

Історія підрозділу.

S1 Селекція сої в Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України заснована у 1926 році під керівництвом професора П. П. Бордакова. На початковому етапі селекція велася методом масового і індивідуального добору із місцевих популяцій і іноземних сортів Перші сорти сої Староукраїнська № 2, Харківська 1 були створені методом добору з інтродукованих з Далекого Сходу та Південного Кавказу сортів. У кінці 1930-х років селекція сої була припинена. В повоєнні роки на колишній Харківській дослідній станції селекційна робота із соєю двічі припинялася та відновлювалася, а селекційний матеріал передавався іншим науковим установам. Востаннє селекційна робота із соєю в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва відновилася у 1976 році. Для всебічного вивчення було залучено зразки світової колекції ВІРу ім. М.І. Вавілова, інших наукових установ, кращі з яких використовували у схрещуваннях для створення нового вихідного матеріалу гібридного походження. Розпочалося використання методу хімічного мутагенезу для одержання нового вихідного та селекційного матеріалу. За період 1976–2012 рр. в лабораторії створено і передано до Державного сортовипробування понад 25 сортів сої, із яких 13 занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні. В різний час селекційною роботою із соєю керували кандидати сільськогосподарських наук С. М. Фріденталь, Н. С. Шевченко, В. О. Матушкін, В. І. Бондаренко, Т. Ю. Марченко. З 2008 року лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наукС. С. Рябуха.


 

Напрями роботи лабораторії.

Робота лабораторії спрямована на створення сортів сої зернового та універсального напрямів використання. На даний час лабораторія працює над завданням “Розробити та обґрунтувати методи створення скоростиглих високопродуктивних сортів сої”, яке є складовою частиною ПНД НААН “Кормові ресурси”. В лабораторії аспіранткою О. О. Посилаєвою виконуються дослідження по створенню вихідного матеріалу для селекції стійких до посухи сортів сої (науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України В. В. Кириченко).


 

Склад лабораторії.

S3

 

На теперішній час в лабораторії селекції сої працюють 5 осіб, з яких 2 кандидати сільськогосподарських наук:

Рябуха Сергій Станіславович - завідувач лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Чернишенко Павло Володимирович - старший науковий співробітник лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук;

Сєрікова Любов Григорівна - молодший науковий співробітник;

Комлочук Ірина Олександрівна - агроном;

Герасимчук Віра Михайлівна - лаборант.


 

Основані наукові розробки.

На 2013 рік до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні занесено 6 сортів селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України: Романтика (з 1998 р.), Мрія (з 1999 р.), Фея ( з 2004 р.), Скеля (з 2006 р.), Версія (з 2007 р.), Мальвіна (з 2012 р.), Подяка (з 2012 р.), Спритна(з 2013 р.) , Естафета (з 2013 р.). Проходять державне  сортовипробування сорти Роксолана, Байка, Криниця (з 2011 р.), Кобза (з 2012 р.), Вікторина, Писанка (з 2013 р.). Визнаний перспективним з 2013 р. по Центрально-Чорноземному регіону Російської Федерації сорт Кобза.

В лабораторії розроблено спосіб десикації насінницьких посівів сої на який одержано патент на корисну модель.


 

Найбільш вагомі наукові публікації.

S21. Бондаренко В.И., Матушкин В.А. Изучение исходного материала для селекции сои на продуктивность // Научно–технический бюллетень ВИР.– 1985.– №153.– С. 60–63.

2. Матушкин В.А., Бондаренко В.И. Новые сорта сои Лесостепи Украины и внедрение их в производство // Селекция и семеноводство.– К.: Урожай, 1986.– №61.– С. 49–50.

3. Матушкин В.А., Бондаренко В.И. Влияние химических мутагенов на технологические и хозяйственно–ценные свойства и признаки сортов сои // Селекция и семеноводство.– 1987.– №62.– С. 16–18.

4. Лещенко А.К., Матушкин В.А. Селекция сои на раннеспелость и высокую продуктивность // Селекция и семеноводство.– 1989.– №67.– С. 39–44.

5. Кириченко В. В. Вплив передзбиральної десикації на тривалість вегетаційного періоду, урожайність та посівні якості насіння сої в умовах східного Лісостепу України / В. В. Кириченко, П. В. Чернишенко, С. С. Рябуха // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків, 2012. – № 12. – С. 95–109.

6. Рябуха С. С. Применение различных методов селекции для создания новых сортов сои / С. С. Рябуха, П. В. Чернышенко, Л. Г. Серикова // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків, 2012. – № 13. – С. 315–321.

7. Рябуха С. С. Ефективність застосування хімічних мутагенів в селекції сої / С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, Л. Г. Сєрікова // Селекція і насінництво. – Харків, 2012. – № 102. – С. 161–166.

8. Рябуха С. С. Застосування індукованого мутагенезу в селекції сої / С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, І. М. Безуглий // Індукований мутагенез в селекції рослин: Зб. Наукових праць. – Біла Церква, 2012. – С. 195–201.

9. Магомедов Р. Д. Влияние инокуляции штаммами Bradyrhizobium japonicum на содержание белка и масла в семенах сои / Р. Д. Магомедов, С. С. Рябуха, В. А. Шелякин, Т. А. Шелякина, С. В. Дидович // Масличные культуры. Научно–технический бюлетень ВНИИМК. – Краснодар, 2012.– Вып. 2 (151–152). – С. 175–178.

10. Посылаева О.А. Изучение адаптивности современных сортов сои к засухам для использования в селекции лучших из них /О.А. Посылаева, С.С. Рябуха //«Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки масличных культур»: мат. 7-й международной конференции молодых учёных и специалистов, посвященной 100-летию со дня основания ВНИИМК (19-21 февраля 2013 г., г.Краснодар): Краснодар, 2013. – С. 189-193


 

Контакти.

тел. (057)-392-12-43