PDF Print

   Лабораторія селекції проса


 

 Історія підрозділу

P10101Планова селекційна робота з просом на колишній Харківській дослідній  станції  почалася з 1912 року професором П. В. Будріним і продовжувалась до 1929 року, а згодом здійснювалась різними фахівцями (Гельмер О.Ф., Чернишова А.В., Невструєва Р.І., Левченко Л.П.) з перервами з 1934 по 1935 рр. та з 1939 по 1941 рр.  Досліджувалися місцеві сорти-популяції, на основі яких методом масового добору Гельмером О. Ф. був виведений  сорт Харківське 436, який районовано у 1933 р. та до 1960 р. вирощувався в сімох областях  на площі близько 70 тис. га. З 1944 по 1972 р.р. селекція проса проводилася під керівництвом кандидата с.-г. наук  Зінаїди Степанівни Чернявської, з 1972 по 2001 р.р. –  доктора с.-г. наук,  професора Станіслава Івановича Константинова, з 2001 року і по теперішній час кандидата с.-г. наук  Світлани Миколаївни Горбачової.


 

Напрями роботи лабораторії

Основним напрямом діяльності лабораторії селекції проса є створення та впровадження у виробництво нових сортів зернового, кормового, технічного напрямів використання з підвищеною врожайністю, високими показниками якості зерна та крупи, із  стійкістю до хвороб та шкідників, до вилягання та осипання зерна,  адаптованих до умов вирощування в різних агрокліматичних зонах.

Методи створення сортів: індивідуальний та повторний масовий добір з районованих сортів (на початку селекційної роботи), гібридизація з цілеспрямованим підбором батьківських компонентів та мутагенез, при використанні яких можливо об’єднати в одному генотипі цінні ознаки.


 

Склад лабораторії

IMG 0117

Горбачова С.М. – завідуюча, канд. с.-г. наук; Горлачова О.В.- старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук; Пономаренко Н.С. – агроном; Хрипко Л. В., Мартовицька Н.А., Цибульник Т. І.- лаборанти.


 

 Основні наукові розробки

S2Селекційна робота з просом ведеться понад  100 років. За цейперіодрайоновано 16 сортів проса, при цьому 11 з них створено за 1930 – 1996 рр., а вже у ХХІ сторіччі за 9 років до поширення в Україні рекомендовано 5 новихселекційнихрозробок, щосвідчить про результативність цілеспрямованоїроботиселекціонерів по ційкультурі. На 2013 рік до Державного реєструсортіврослин, придатних для поширення в Україні, занесено сорти проса:

Харківське 31(А.С. №435). Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп і Степ.

Найбільша урожайність сорту 4,5 т/га. Сорт стійкий до ураження расами сажки першої групи (1, 4, 5 – 11).

Слобожанське (А.С. №1393). Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп і Полісся. Сорт з відмінними якостями крупи, характеризується підвищеним вмістом каротиноїдів (4,5 - 5,8 мг/кг), що представляє його певну цінність відносно харчових та лікарських властивостей. Сорт відрізняється високою потенціальною врожайністю (6,0 - 6,5 т/га). За роки державного сортовипробування перевищив національні стандарти у Лісостепу на 0,22 - 0,85 т/га, у зоні Полісся – на 0,18 – 0,56 т/га.

Константинівське (А.С. №06175, патент № 0644). Рекомендована зона вирощування: Степ. Середньоранній посухостійкий сорт. Придатний до вирощування у післяжнивних та післяукісних посівах, що є додатковим резервом для збільшення виробництва зерна. Потенційна врожайність сорту 4,5 - 5,0 т/га, у післяжнивних та післяукісних посівах від 1,5 до 2,0 т/га.

Вітрило (А.С. №0833, патент № 08216). Рекомендована зона вирощування: Степ. Сорт поєднує в генотипі ознаки високої врожайності з стійкістю до поширених рас сажки. Гарантована прибавка урожаю 0,26 т/га.Стійкий до вилягання. Сорт відрізняється підвищеною посухостійкістю, підвищеним вмістом білка  - 14,8 %.

Ювілейне(А. С. №09028, патент № 09240). Рекомендована зона вирощування: Полісся. Сорт відрізняється високою стійкістю до другої, третьої, четвертої рас сажки. Високоврожайний: найбільша врожайність на сортодільницях України досягала 4,98 - 5,31 т/га, гарантована прибавка –  0,31 т/га.

Козацьке(А.С. № 10959, патент № 110100). Рекомендована зона вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся. Стійкий до поширених на Україні рас сажки.

Сорт з високими технологічними показниками зерна та крупи. Відрізняється високою урожайністю. Гарантована прибавка урожаю на сортодільницях України – від 0,18 до 0,6 т/га. Максимальнаврожайність- 6,2 т/га.


 

 Найбільш вагомі наукові публікації

Горбачова С. М. Результати і методи селекції з створення нових конкурентоспроможних сортів проса / С. М. Горбачова // Селекція і насінництво. – Харків, 2011. - Вип. 99. – С. 108-114

Горбачова С. М., Григоращенко Л. В.  Просо / С. М. Горбачова, Л. В. Григоращенко  // Основиселекціїпольових культур на стійкість до шкідливихорганізмів:навчальнийпосібник, за  ред.  В. В. Кириченка та В. П. Петренкової. НААН –Х. Ін-т рослинництваім.  В. Я. Юр´єва, 2012. –  С.197-207

Kobyzeva L.N.,Gorbacheva S.N. Formation of National Collection and Millet Breeding in Ukraine / L.N. Kobyzeva, S.N. Gorbacheva, L.V. Grigorashchenko et al. // Advances in Broomcorn Millet Research / Proceedings of the 1st International Symposium on Broomcorn Millet. – Northwest A@F University Press, 2012. – P. 67-75.


 

Контакти

61060, м. Харків, пр. Московський, 142,

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Горбачова С.М., зав. лабораторією, тел. (0572)900264;  0972542890

Горлачова О. В. ст. наук. співробітник, тел. (0572)900264;  0664384804