Print

Посібник українського хлібороба

Науково-практичний збірник

 

 

Рік заснування:

2006

Проблематика:

висвітлення широкого кола питань сучасного агровиробництва з впровадження екологічних та енергозберігальних технологій у землеробстві, зберігання сільськогосподарської продукції, соціального облаштування села, особливостей маркетингової діяльності в АПВ

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14171-3142 Р від 26.06.2008

Галузь науки:

сільськогосподарські науки

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська, російська

Засновник:

Конюшенко Іван Петрович

Головний редактор:

Кириченко Віктор Васильович, академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук

Заступник головного редактора:

Конюшенко Іван Петрович

Відповідальний секретар:

Тимчук Віктор Михайлович

Члени редколегії:

Андрієвський В.Є., Артиш В.І., Бабич А.О.,Балюк С.А., Волкодав В.В., Голік В.С., Дацько Л.В., Дроник Г.В., Дубровін В.О., Іващенко О.О.,Камінський В.Ф., Кіндрук М.О.,Коваленко П.І., Козаченко М.Р., Костромітін В.М., Козубенко Л.В., Лапа О.М., Лебідь Є.М., Литвиненко М.А.,Мельник Ю.Ф., Мельничук М.Д.,Моргун В.В.,Петренкова В.П., Петриченко В.Ф., Осипчук А.А., Роїк М.В.,Сайко В.Ф., Січкар В.І., Федоренко В.П.,Фурдичко О.І., Черенков А.А.

Виробник:

ФОП Конюшенко I.П.

Адреса редакції:

Пр. Глушкова, 29, к. 4, м. Київ, Україна, 03187
Тел./факс: (044) 522-32-19, моб.
(067) 242-90-04,
E-mail:
5223219@ukr.net

 

 Передплата видання здійснюється через редакцію.   Вартість - 100 грн/прим.

Електронні версії журналів знаходяться на сайті Національної  бібіліотеки України ім. В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua 

Для планшетного читання:     bookland.net.ua

Електронний варіант  Науково-практичного збірника «ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО  ХЛІБОРОБА» 2013 , № 2 «Зернобобові та бобові кормові культури в контексті відновлення агроценозів» знаходиться в компютерній мережі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН за адресою:

Сеть / SECRETARY1 / секретар директора / ПОСІБНИК УКР ХЛІБОРОБА.

 


 

Вийшов із друку науково-практичний збірник "Посібник українського хлібороба", 2014 р., т. 1.

 

001

 

 

 


 

01

 

 


 

 

02


 

 

03

 

 


 

 

 Help Agro

 

 

 


 

 I P

 

 


 

015 

 

 


 

 021

 

 


 

080

 


 

 

086

 

 


 

088

 


 

 

117

 


 

 119

 


 

120 

 


 

 121

 

 


 

 122

 


 

 123

 

 


 

165

 


 

 

189

 


 

 227