Print

Аспірантура і докторантура


 

 В Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН працює аcпірантура за спеціальністю 201 "Агрономія" (спеціалізації: селекція і насінництво; рослинництво)


  

         Документи для вступу до аспірантури та докторантури

До заяви на ім’я директора Інституту подаються такі документи:

          особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;

          автобіографія;

          характеристика –рекомендація з останнього місця роботи;

          список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

          копія диплома про вищу освіту і залікової відомості, завірені за місцем роботи;

          витяг з протоколу засідання наукової установи чи ВНЗ (для осіб, які рекомендуються до аспірантури безпосередньо після закінчення ВНЗ);

          копія паспорта, ідентифікаційного коду;

          медична довідка за формою № 286-у.

До вступу до докторантури, крім того подаються:

            розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

            копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.


Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН України.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.