Print

Спецрада

  

Спеціалізована вчена рада Д 64.366.01

Спеціальність:    06.01.05 селекція і насінництво.

                        06.01.09 – рослинництво.

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 року.

Голова – Кириченко Віктор Васильович

Заступник – Кобизєва Любов Никифорівна

Секретар – Огурцов Юрій Євгенович

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

21 квітня 2020 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Харитоненко Наталії Сергіївни на тему: «Мінливість вмісту і закономірності успадкування вітаміну Е (ізомерів токоферолів) у лініях та інбердних поколіннях соняшнику», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильовичдиректор Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

 

Офіційні опоненти:


доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Черчель Владислав Юрійович, директор ДУ Інститут зернових культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

 Повідомлення про перенесення дати захисту

 

Автореферат Харитоненко Наталії Сергіївни 

Дисертація Харитоненко Наталії Сергіївни

Відгук офіційного опонента Черчеля В.Ю.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.

 

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

17 грудня 2019 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Барилко Маргарити Григорівни на тему: «Особливості прояву рівня цінних господарських ознак горошку посівного (ярого) в східній частині Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Бугайов Василь Дмитрович, завідувач відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культурІнституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Леонов Олег Юрійович, завідувач лабораторії селекції та фізіології пшениці, тритикале озимих Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Чернуський Вадим Вікторович, провідний науковий співробітник відділу селекції цукрових буряків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142
 
 

Автореферат Барилко Маргарити Григорівни

Дисертація Барилко Маргарити Григорівни

Відгук офіційного опонента Леонова О.Ю.

Відгук офіційного опонента Чернуського В.В. 

 

 


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

17 грудня 2019 року о 12 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Тітової Аліни Євгеніївни на тему: «Селекційна цінність колекційних зразків у селекції нуту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Пузік Володимир Кузьмич, завідувач кафедри агротехнології та екологіїХарківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кобизєва Любов Никифорівна, заступник директора з наукової роботи, головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культурІнституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат  Тітової Аліни Євгеніївни

Дисертація Тітової Аліни Євгеніївни

Відгук офіційного опонента Кобизєвої Л.Н.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.