Print

Акредитація

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Наказ про призначення експертної групи

 

ПРОГРАМА дистанційного візиту експертної групи

 

Оголошення про відкриту зустріч

 

Інформація, щодо врахованого досвіду інших ОНП

Інформація, щодо врахованого досвіду інших ОНП

Міжнародні установи, досвід яких враховано при формуванні та перегляді ОНП «Агрономія»

Участь стейкхолдерів при формуванні ОНП «Агрономія» 2016 року

Бібліотечний фонд Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН що забезпечує інформування аспірантів про академічну доброчесність

Перші записи в журналі реєстрації аспірантів, які проходили навчання в Інституті генетики і селекції Академії наук Української РСР (нині Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН), датовані 1947 роком. В 1947 році зараховано до аспірантури три аспіранти

 

Декларація про дотримання академічної доброчесності аспірантом

Декларація про дотримання академічної доброчесності науковим співробітником


Міжнародна діяльність Інституту

Меморандум КНР

Звітування аспірантів

Звіт аспіранта

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації в установах

Матеріали до лекції про академічну доброчесність

Участь аспірантів у пошукових дослідженнях

Cпільні дослідження, круглі столи, лекції

Участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах

Інформація про науково-педагогічних працівників (іноземна мова, філософія науки)

 

 

Матеріали щодо запиту експертної групи до Інституту:

до пунктів 1-26

- до пункту 1

- до пунктів 2-3

- до пунтку 4

- до пункту 5

- до пункту 6

- до пункту 7

- до пункту 8

- до пункту 9

- до пункту 10

- до пункту 11

- до пункту 12

- до пункту 13

- до пункту 14

- до пункту 15

- до пункту 16

- до пункту 17

- до пункту 18

- до пункту 19.20

- до пункту 19.21

- до пункту 19.22

- до пункту 19.23

- до пункту 24

- до пункту 25

- до пункту 26

до пунктів 27-30

- загальні відомості про Інститут

- дослідне поле, ділянки та полігон

- НВК генресурсів

матеріально-технічна база НЦ ГРУ для забезпечення освітнього процесу

- навчальні аудиторії

аудиторія №3 НЦ ГРУ

- лабораторне обладнання

- лабораторне обладнання-2

матеріально-технічна база лабораторій якості та біотехнологій

- технічні засоби

- матеріально-технічна база Селекційного центру, послідні поля та ділянки

- навчально-дослідні ділянки лабораторії селекції та фізіології пшениці озимої

- показ демонстраційних посівів і селекційних досягнень Інституту у 2019 р.

- показ демонстраційних посівів і селекційних досягнень Інституту у 2019 р. (2)

- показ демонстраційних посівів і селекційних досягнень Інституту у 2020 р.